SCCM 1906 Yenilikleri

System Center Configuration Manager 1906 Güncelleştirmesi, 1802 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

SİTE ALTYAPISI

Site Sunucusu Bakım Görevleri (Maintenance Task) İyileştirmeleri

Site sunucusu bakım görevleri artık bir site sunucusunun ayrıntılar görünümünde kendi sekmelerinden görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Yeni Bakım Görevleri sekmesi size aşağıdakiler gibi bilgiler verir:

 • Görev etkinse
 • Görev çizelgesi
 • Son başlangıç saati
 • Son tamamlama süresi
 • Görev başarıyla tamamlandıysa
01 - 1906 Yenilikleri

Configuration Manager Güncelletirme Veritabanı Yükseltme İzleme

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager güncelleştirmesi uygularken, yükleme durumu penceresinde ConfigMgr Veritabanı Yükseltme (Upgrade ConfigMgr Database) görevinin durumu görülebilir.

 • Veritabanı yükseltmesi engellendiğinde, durum “Devam ediyor, dikkat gerekir” şeklinde bir uyarı verecektir.
  • Log veritabanı yükseltme engelleyen SQL program adı ve sessionid günlük olacaktır.
 • Veritabanı yükseltmesi engellenmediğinde, durum “Devam Ediyor veya Tamamlanacak” şekilde sıfırlanır.
  • Veritabanı yükseltmesi engellendiğinde, hala engellenip engellenmedğini görmek için her 5 dakikada bir denetim yapılır.
02 - 1906 Yenilikleri

NTLM Fallback İçin Management Insights Kuralı

Yönetim öngörüleri (Management Insights), site için daha az güvenli NTLM kimlik doğrulama geri dönüş yöntemini etkinleştirip etkinleştirdiğinizi algılayan “NTLM Geri Dönüş Etkin” isimli yeni bir kural içerir.

SQL Always On İçin Destek Geliştirmeleri

 • Kurulumdan yeni bir senkron yineleme ekleme: Bu sürüm itibariyle varolan bir SQL Always On kullanılabilirlik grubuna yeni bir ikincil replica node eklenebilir. El ile işlem yerine, bu değişikliği yapmak için Configuration Manager kurulumu kullanılır.
 • Çoklu alt ağ (Multi-Subnet) failover: Bu sürüm itibariyle SQL Server’da MultiSubnetFailover bağlantı string anahtar kelime (MultiSubnetFailover connection string keyword) etkinleştirilebilir. Ayrıca, site sunucusunun el ile yapılandırılması gerekir.
 • Dağıtılmış görünümler için destek: SQL Server Always On barındıran bir site veritabanı kullanılabilirlik grubunda barındırılabilir ve dağıtılmış görünümleri kullanmak için veritabanı çoğaltma bağlantıları etkinleştirilebilir. NOT : Değişiklikler SQL Server Cluster’larında uygulanmaz.
 • SQL Always On grubunda site kurtarma (Site Recovery) ile veritabanı yeniden oluşturulabilir. Bu işlem hem manuel hem de otomatik dağıtım ile çalışır.
 • Yeni kurulum ön koşul denetimleri:
  • SQL kullanılabilirlik grubu yinelemelerinin (availability group replicas) tümü aynı dağıtım moduna sahip olmalıdır.
  • SQL kullanılabilirlik grubu yinelemeleri (availability group replicas) sağlıklı olmalıdır.

BULUT-EKLİ YÖNETİM

Azure Active Directory Kullanıcı Grubu Bulma

Bu sürüm itibariyle Azure Active Directory’den (Azure AD) kullanıcı grupları ve bu grupların üyeleri keşfedilebilir. Azure AD gruplarında sitenin daha önce keşfetmediği kullanıcılar Configuration Manager’a kullanıcı kaynağı olarak eklenir. Grup bir güvenlik grubu olduğunda bir kullanıcı grubu kaynak kaydı oluşturulur. Bu özellik bir ön sürüm özelliğidir ve etkinleştirilmesi gerekir.

Koleksiyon Üyelik Sonuçlarını Azure AD Gruplarıyla Senkronize Etme

Bu sürüm itibariyle koleksiyon üyeliklerinin bir Azure Active Directory (Azure AD) grubuyla eşitlenmesine olanak sağlanır. Bu eşitleme bir ön sürüm özelliğidir ve etkinleştirilmesi gerekir.

Eşitleme, koleksiyon üyelik sonuçlarına göre Azure AD grup üyelikleri oluşturarak bulutta var olan şirket içi gruplandırma kurallarının kullanılmasına olanak tanır. Yalnızca Azure Active Directory kaydı olan aygıtlar Azure AD Grubuna yansıtılır. Hem Hybrid Azure AD’ye hem de Azure Active Directory’ye katılmış cihazlar desteklenir.

MASAÜSTÜ ANALİTİĞİ

Masaüstü Uygulamaları İçin Hazırlık Bilgileri

Bu sürüm itibariyle iş yeri uygulamaları da dahil olmak üzere masaüstü uygulamaları için daha ayrıntılı bilgiler edinilebilir. Eski App Health Analyzer araç kiti artık Configuration Manager ajanıyla entegre edilmiştir. Bu tümleştirme, Masaüstü Analytics portalında uygulamaya hazır bilgilerin dağıtımını ve yönetilebilirliğini kolaylaştırır.

DALogsCollector Aracı

Desktop Analytics’de sorun gidermede yardımcı olmak için Configuration Manager yükleme dizinindeki DesktopAnalyticsLogsCollector.ps1 aracı kullanılabilir. Bu araç bazı temel sorun giderme adımlarını çalıştırır ve ilgili günlükleri tek bir çalışma dizininde toplar.

GERÇEK ZAMANLI YÖNETİM

CMPivot’ta Birleştirme, Ek Operatörler ve Toplayıcılar Ekleme

Bu sürüm itibariyle CMPivot için ek aritmetik operatörlere, toplayıcılara ve Kayıt Defteri ve Dosya’yı birlikte kullanma gibi sorgu birleştirmeleri ekleme olanağı mevcuttur.

Tek Başına CMPivot

Bu sürüm itibariyle CMPivot bağımsız bir uygulama olarak kullanılabilir. Ortamdaki aygıtların gerçek zamanlı durumunu görüntülemek için Configuration Manager konsolunun dışında CMPivot çalıştırılabilir. Bu değişiklik, konsolu yüklemeden bir aygıtta CMPivot’un kullanılmasına olanak tanır.

Böylece CMPivot’un gücü, bilgisayarında konsol kurulmamış yardım masası veya güvenlik yöneticileri gibi diğer kişilerle paylaşılabilir. Bahsi geçen bu diğer kişiler de geleneksel olarak kullandıkları diğer araçların yanı sıra Configuration Manager’ı sorgulamak için CMPivot’u kullanabilir.

Güvenlik Yöneticisi Rolüne Ek İzinler

Configuration Manager’ın yerleşik Güvenlik Yöneticisi rolüne aşağıdaki izinler eklendi:

 • SMS Scriptinden Oku
 • CMPivot’u Koleksiyonda Çalıştır
 • Envanter Raporu’ndan Oku

İÇERİK YÖNETİMİ

İstemci Veri Kaynakları Panosunda Teslim Optimizasyonu İndirme Verileri

İstemci veri kaynakları panosu artık Teslim Optimizasyonu verilerini içerir. Bu pano, istemcilerin ortamınızda içerik nereden aldığını anlamanıza yardımcı olur.

Dağıtım Optimizasyonu İçin Dağıtım Noktasının Ağ İçi Önbellek Sunucusu Olarak Kullanılması

Bu sürüm itibariyle dağıtım noktalarına Teslim Optimizasyonu Ağ İçi Önbellek (DOINC) sunucusu yüklenebilir. Bu içerik şirket içinde önbelleğe alınarak, istemciler Teslimat Optimizasyonu özelliğinden yararlanabilir ve WAN bağlantılarının koruması da sağlanır.

Bu önbellek sunucusu, Teslim Optimizasyonu tarafından indirilen içerik için isteğe bağlı saydam bir önbellek görevi görür. Bu sunucunun yalnızca yerel Configuration Manager Boundary Group üyelerine sunulduğundan emin olmak için istemci ayarları kullanılır.

İSTEMCİ YÖNETİMİ

Windows Sanal Masaüstü Desteği

Windows Sanal Masaüstü, Microsoft Azure ve Microsoft 365’in önizleme özelliğidir. Bu sürüm itibariyle Azure’da Windows çalıştıran bu sanal aygıtları yönetmek için Configuration Manager kullanılabilir.

Terminal sunucuya benzer şekilde, bu sanal aygıtlar birden çok eşzamanlı etkin kullanıcı oturumuna izin verir. İstemci performansına yardımcı olmak için bu sürüm itibariyle Configuration Manager birden çok kullanıcı oturumuna izin veren herhangi bir aygıttaki kullanıcı ilkelerini devre dışı bırakmaz. Kullanıcı ilkeleri etkinleştirilse bile, istemci bunları Windows Sanal Masaüstü ve terminal sunucuları içeren bu aygıtlarda varsayılan olarak devre dışı kılmaktadır.

OnTrace Destek Merkezi (Önizleme)

OneTrace Destek Merkezi ile yeni bir günlük görüntüleyicidir. Aşağıdaki iyileştirmelerle CMTrace’e benzer şekilde çalışır:

 • Sekmeli görünüm
 • Takılabilir pencereler (Dockable Windows)
 • Geliştirilmiş arama yetenekleri
 • Log görünümünden çıkmadan filtreleri etkinleştirme özelliği
 • Hata kümelerini hızla tanımlamak için kaydırma çubuğu ipuçları
 • Büyük dosyalar için hızlı günlük açma
03 - 1906 Yenilikleri

Ajan Önbelleğinin Minimum Bekletme Süresini Yapılandırma

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager ajanının önbelleğe alınmış içeriği tutması için minimum süre belirtilebilir. Bu istemci ayarı, daha fazla alan gerektiğinde içeriği önbellekten kaldırabilmesi için beklemesi gereken minimum süre miktarını tanımlar. Bu işlemin geçekleştirilmesi için istemci önbellek ayarları grubunda, aşağıdaki ayar yapılandırılır:

Önbelleğe alınan içeriğin kaldırılabilmeleri için minimum süre (dakika)

Not : Aynı istemci ayar grubunda, içeriği paylaşmak için tam işletim sistemi yapılandırma yöneticisi istemcisi etkinleştirmek için var olan ayar bu sürüm itibariyle eş önbellek kaynağı olarak etkinleştirmek için yeniden adlandırılır. Ayarın davranışı değişmez.

ORTAK YÖNETİM

Ortak Yönetim Otomatik Kaydında İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle ortak yönetilen yeni bir aygıt Azure Active Directory (Azure AD) aygıt belirteci temel alınarak otomatik olarak Microsoft Intune hizmetine kaydolur. Otomatik kaydın başlatılması için kullanıcının aygıtta oturum açmasının beklenmesi gerekmez. Bu değişiklik, kullanıcı oturum açma ile kayıt durumu bekleyen aygıtların sayısını azaltmaya yardımcı olur.

Mevcut durumda ortak yönetime kayıtlı cihazları olan kişiler için, yeni aygıtlar ön koşulları sağladıklarında hemen kaydolur.

Ortak Yönetim İş Yükleri İçin Birden Çok Pilot Grup

Bu sürüm itibariyle her bir ortak yönetim iş yükü için farklı pilot koleksiyonları yapılandırılabilir. Farklı pilot koleksiyonlarını kullanmak, iş yükleri değiştirilirken daha ayrıntılı bir yaklaşım sergilenmesini sağlar.

Etkinleştirme (Enablement) sekmesinde bir Intune Otomatik Kayıt (Intune Auto Enrollment) koleksiyonu belirtilebilir.

Intune Otomatik Kayıt koleksiyonu, ortak yönetimde yerleşik olarak dahil edilmesi istenilen tüm istemcileri içermelidir. Bu da aslında diğer tüm evreleme (staging) koleksiyonlarının bir süper kümesidir.

Evreleme sekmesinde, tüm iş yükleri için tek bir pilot koleksiyonu kullanmak yerine, her iş yükü için ayrı bir koleksiyon seçilebilir.

04 - 1906 Yenilikleri

Devlet Bulutu İçin Ortak Yönetim Desteği

Bu sürüm itibariyle ABD devlet müşterileri Azure ABD Devlet Bulutu (portal.azure.us) ile ortak yönetimi kullanabilir.

UYGULAMA YÖNETİMİ

Aygıtlara Dağıtılan Uygulamaları Filtreleme

Bu sürüm itibariyle aygıt hedefli uygulama dağıtımları için kullanıcı kategorileri Yazılım Merkezi’nde filtre olarak gösterilmektedir.

Yazılım Merkezi sayfasında bir uygulama için bir kullanıcı kategorisi belirtilir. Ardından uygulama Software Center’da açılır ve kullanılabilir filtreler incelenebilir.

Uygulama Grupları

Tek bir dağıtım olarak kullanıcı veya aygıt koleksiyonuna gönderilebilen bir uygulama grubu oluşturulabilir. Uygulama grubu hakkında belirtilen meta veriler Yazılım Merkezi’nde tek bir varlık olarak görülür. İstemci gruptaki uygulamaları belirli bir sırada yükleyebilmek sıraya koyabilir.

Önceden Onaylanmış Uygulamaların Yüklenmesinin Yeniden Denenmesi

Bu sürüm itibariyle bir kullanıcı veya aygıt için daha önce onaylanan bir uygulamanın yüklenmesi yeniden denenebilir. Onay seçeneği yalnızca kullanılabilir dağıtımlar içindir. Kullanıcı uygulamayı kaldırsa veya ilk yükleme işlemi başarısız olursa, Configuration Manager durumunu yeniden değerlendirmez ve yeniden yüklemez. Bu özellik, bir destek teknisyeninin yardım çağıran bir kullanıcı için uygulamayı yeniden yüklemeyi hızlı bir şekilde yeniden denemesine olanak tanır.

Aygıt İçin Uygulama Yükleme

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolundan uygulamalar gerçek zamanlı olarak bir aygıta yüklenebilir. Bu özellik, her uygulama için ayrı koleksiyon gereksinimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uygulama Onaylarında İyileştirmeler

Bu sürüm, uygulama onaylarında aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • Konsolda bir uygulama isteğin onaylanır ve sonra reddedilirse, bu sürüm itibariyle yeniden onaylanabilir. Uygulama onaylandıktan sonra istemciye yeniden yüklenir.
 • Configuration Manager konsolunda, Yazılım Kitaplığı çalışma alanında, Uygulama Yönetimi altında Onay İstekleri tıklanır ve Uygulama İstekleri olarak yeniden adlandırılır.
 • Uygulama onay isteğinin kaldırılması için DeleteInstance isimli yeni bir WMI yöntemi mevcuttur. Bu eylem, aygıttaki uygulamayı kaldırmaz. Zaten yüklü değilse, kullanıcı uygulamayı Software Center’dan yükleyebilir.
 • Bir cihazda uygulama için önceden onaylanmış bir istek oluşturmak için CreateApprovedRequest API kullanılabilir. Uygulamanın istemciye otomatik olarak yüklenmesini önlemek için Otomatik Yükle parametresi FALSE olarak ayarlanır. Kullanıcı uygulamayı Software Center’da görür, ancak otomatik olarak yüklenmez.

İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Görev Sırası (Task Sequence) Hata Ayıklaması

Görev sırası hata ayıklayıcı yeni bir sorun giderme aracıdır. Hata ayıklama modunda bir görev sırası bir aygıt koleksiyonuna dağıtılır. Sorun giderme ve araştırmaya yardımcı olmak için görev sırasının kontrollü bir şekilde geçilmesini sağlar.

05 - 1906 Yenilikleri

Görev Sırası Esnasında Uygulama İçeriğinin İstemci Önbelleğinden Temizlenmesi

Bu sürüm itibariyle Uygulamayı Yükle görev sırası adımında, adım çalıştırdıktan sonra uygulama içeriği istemci önbelleğinden silinebilir. Bu yeni özelliğin desteklenmesi için hedef istemcinin en son sürüme güncelleştirilmesi gerekir.

Görev Sıraları İçin SEDO Kilidini Geri Alma

Configuration Manager konsolu yanıt vermeyi durdurursa, görev dizisinde yapılan başka değişiklikler de kilitlenebilir. Bu sürüm itibariyle kilitli bir görev sırasına erişilmeye çalışıldığında, artık Değişiklikler Atılabilir (Discard Changes) ve nesne düzenlemeye devam edilebilir.

Pre-cache Sürücü Paketleri ve İşletim Sistemi İmajları

Bu sürüm itibariyle görev sırası önbelleği ek içerik türleri içerir. Ön önbellek içeriği daha önce yalnızca işletim sistemi yükseltme paketlerine uygulanmıştır. Artık bant genişliği tüketimini azaltmak için aşağıdakilere ön önbelleğe alma kullanılabilir:

 • İşletim sistemi görüntüleri
 • Sürücü paketleri
 • Paket

İşletim Sistemi Dağıtımında İyileştirmeler

Bu sürüm, işletim sistemi dağıtımı için aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • Görev Sırası Adımı oluşturmak ve yönetmek için aşağıdaki iki PowerShell komutu kullanılabilir:
  • New-CMTSStepRunTaskSequence
  • Set-CMTSStepRunTaskSequence
 • Bir görev sırası çalıştırıldığında değişkenleri sıralamak artık daha kolaydır. Görev Sırası Sihirbazı penceresinde görev sırasını seçtikten sonra, görev sırası değişkenlerini içeren sayfa bir Edit düğmesi içerir.
 • BitLocker görev sırasını devre dışı kaldırma adımında yeni bir yeniden başlatma sayacı vardır. BitLocker’ı devre dışı tutmak için yeniden başlatma sayısını belirtmek için bu seçenek kullanılabilir. Bu değişiklik, görev dizisinin basitleştirilmesine yardımcı olur. Bu işlem adımın birden çok örneğinin eklenmesi yerine tek bir adım kullanılabilir.
 • Mevcut SMSTSRebootDelay değişkeni ile yeni görev sırası değişkeni olan SMSTSRebootDelayNext kullanılabilir. Daha sonra yeniden başlatmaların ilkinden farklı bir zaman alabilmesi isteniyorsa, bu yeni değişken saniyeler içinde farklı bir değere ayarlanabilir.
 • Görev sırası yeni bir salt okunur değişken olan SMSTSLastContentDownloadLocation ayarlar. Bu değişken, görev sırasının indirildiği veya içeriği indirmeye çalıştığı son konumu içerir. İstemci günlüklerini ayrıştırmak yerine bu değişken incelenebilir.
 • Görev sırası ortamı oluşturulduğunda, Configuration Manager infdosyası eklemez. Bu dosya genellikle kötü amaçlı yazılımdan koruma ürünleri tarafından engellenir. Senaryo için gerekirse dosya yine de eklenebilir.

YAZILIM MERKEZİ

Yazılım Merkezi Sekmesi Özelleştirmelerinde İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle Yazılım Merkezi’nde en fazla beş özel sekme eklenebilir. Ayrıca, bu sekmelerin Yazılım Merkezi’nde görünme sırası da düzenlenebilir.

Yazılım Merkezi Altyapı İyileştirmeleri

Bu sürüm, Yazılım Merkezi’nde aşağıdaki altyapı iyileştirmelerini içerir:

Yazılım Merkezi bu sürüm itibariyle kullanıcılara yönelik uygulamalar için bir yönetim noktası ile iletişim kurar ve uygulama kataloğunu kullanmaz. Bu değişiklik, uygulama kataloğunun siteden kaldırılasını kolaylaştırır.

Daha önce, Software Center kullanılabilir sunucular listesinden ilk yönetim noktasını seçmiştir. Bu sürümden itibaren, istemcinin kullandığı aynı yönetim noktasını kullanır. Bu değişiklik, Yazılım Merkezi’nin birincil siteden istemciye atanan aynı yönetim noktasının kullanılmasına olanak tanır.

Önemli :

Yazılım Merkezi ve yönetim noktası için bu yinelemeli iyileştirmelerin amacı uygulama kataloğu rollerini  ortadan kaldırmaktır.

 • Silverlight kullanıcı deneyimi sürüm 1806’da desteklenmez.
 • Sürüm 1906’dan başlayarak, güncelleştirilmiş istemciler kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulama dağıtımları için yönetim noktasını otomatik olarak kullanır. Ayrıca yeni uygulama kataloğu rolleri yüklenemez.
 • Sürüm 1910 ile uygulama kataloğu rolleri için destek sona erer.

Yeni Yazılım Kullanılabilir Bildirimi İçin Yeni Tasarım

Yeni Yazılım Kullanılabilir bildirimi yalnızca belirli bir uygulama ve revizyon için bir kullanıcı için gösterecektir. Kullanıcı bu sürüm itibariyle her oturum açtığında bildirimi görmezler. Yalnızca bir uygulama değiştirildiyse veya yeniden dağıtıldıysa başka bir bildirim görürler.

Yeniden Başlatmalar İçin Daha Sık Geri Sayım Bildirimleri

Bu sürüm itibariyle son kullanıcılara aralıklı geri sayım bildirimleriyle bekleyen bir yeniden başlatma daha sık hatırlatılacaktır. Bilgisayar Yeniden Başlatma sayfasında Kişi Ayarlarında aralıklı bildirimler için aralık tanımlanabilir. Son geri sayım bildirimi gerçekleşene kadar bir kullanıcıya beklemede yeniden başlatmanın ne sıklıkta hatırlatıldığının yapılandırılması için bilgisayarı yeniden başlatma geri sayım bildirimlerinin (dakika) erteleme süresini belirtin değeri değiştirilebilir.

Ayrıca, kullanıcıya kullanıcının oturumu kapatmadan veya bilgisayar yeniden başlatmadan önceki aralığı gösteren maksimum değeri 1440 dakikadan (24 saat) 20160 dakikaya (iki hafta) yükseltilebilen geçici bir bildirim gösterilir.

Yazılım Merkezi’ndeki Özel Sekmelere Doğrudan Bağlantı

Bu sürüm itibariyle kullanıcılara Yazılım Merkezi’ndeki özel sekmeye doğrudan bağlantı sağlanabilir.

Yazılım Merkezi’ni belirli bir sekmeye açmak için aşağıdaki URL biçimi kullanılır:

softwarecenter:page=CustomTab1

CustomTab1 sıradaki ilk özel sekmedir.

Örneğin, windows çalıştır penceresinde bu URL yazılabilir.

Yazılım Merkezi’nde varsayılan sekmeleri açmak için bu sözdizimleri de kullanılabilir:

Komut SatırıSekme
AvailableSoftwareUygulamalar
UpdatesGüncelleştirmeler
OSDİşletim Sistemleri
InstallationStatusKurulum Durumu
ComplianceAygıt Uyumluluğu
OptionsSeçenekler

YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

WSUS Bakımı İçin Ek Seçenekler

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager’ın sağlıklı yazılım güncelleştirme noktalarını korumak için çalıştırabileceği ek WSUS bakım görevleri vardır. WSUS bakımı her eşitlemeden sonra gerçekleşir. WSUS’ta süresi dolan güncelleştirmeleri reddetmeye ek olarak, Configuration Manager artık şunları yapabilir:

 • WSUS veritabanından eski güncelleştirmeleri kaldırma.
 • WSUS temizleme performansını artırmak için WSUS veritabanına kümelenmemiş dizinler ekleme.

Yazılım Güncelleştirmeleri İçin Varsayılan Maksimum Çalışma Süresini Yapılandırma

Bu sürüm itibariyle bir yazılım güncelleştirme yüklemesinin tamamlaması gereken maksimum süreyi belirtilebilir. Yazılım Güncelleştirme Noktası’ndaki Maksimum Çalışma Süresi sekmesinde aşağıdaki öğeleri belirtilebilir:

 • Windows özellik güncelleştirmeleri için maksimum çalışma süresi (dakika)
 • Office 365 güncelleştirmeleri ve Windows için özellik dışı güncelleştirmeler için maksimum çalışma süresi (dakika)

Özellik Güncelleştirmeleri Sırasında Dinamik Güncelleştirmeyi Yapılandırma

Windows 10 özellik güncelleştirmesi yüklemeleri sırasında Dinamik Güncelleştirme’yi yapılandırmak için yeni bir istemci ayarı kullanılabilir. Dinamik Güncelleştirme, istemciyi bu güncelleştirmeleri internetten indirmeye yönlendirerek, Windows kurulumu sırasında dil paketlerini, isteğe bağlı özellikleri, sürücüleri ve kümülatif güncelleştirmeleri yükler.

Yeni Windows 10 Sürüm 1903 ve Daha Sonrası Ürün Kategorisi

Windows 10, sürüm 1903 ve daha sonrası microsoft update’e önceki sürümler gibi Windows 10 ürününün bir parçası olmak yerine yeni bir ürün olarak eklendi. Bu değişiklik nedeniyle istemcilerin bu güncelleştirmeleri görmesini sağlamak için bir dizi el ile yapılandırmaya ihtiyaç vardır. Yeni ürün için atılması gereken el ile yapılandırma adımlarının sayısı azaltılmıştır.

Configuration Manager sürüm 1906’ya güncelleştirildiğinde ve Windows 10 ürünlerini eşitleme için seçildiğinde, aşağıdaki işlemler otomatik olarak gerçekleşir:

 • Windows 10, sürüm 1903 ve daha sonraki ürün eşitleme için eklenir.
 • Windows 10 ürünlerini içeren Otomatik Dağıtım Kuralları, Windows 10, sürüm 1903 ve sonrakileri içerecek şekilde güncelleştirilir.
 • Servis planları Windows 10, sürüm 1903 ve daha sonraki ürünü içerecek şekilde güncelleştirilir.

Gerekli Güncelleştirmeleri Saptama

Bu sürüm itibariyle hangi aygıtların belirli bir yazılım güncelleştirmesine ihtiyacı olduğunu görmek için uyumluluk istatistiklerini incelenebilir. Aygıt listesini görüntülemek için güncelleştirmeleri ve aygıtların ait olduğu koleksiyonları görüntüleme izin alınması gerekir. Aygıt listesi ayrıntısını saptamak için, güncelleştirme için Özet sekmesinde pasta grafiğinin yanındaki Gerekli Görünüm köprüsü seçilir. Köprüye tıklandığında, güncelleştirmeyi gerektiren aygıtların görülebileceği Cihazlar altında geçici bir düğüme geçilebilir.

Gerekli Görünüm köprüsü aşağıdaki konumlarda kullanılabilir:

 • Yazılım Kütüphanesi -> Yazılım Güncellemeleri -> Tüm Yazılım Güncellemeleri
 • Yazılım Kitaplığı -> Windows 10 Servis -> Tüm Windows 10 Güncellemeleri
 • Yazılım Kitaplığı -> Office 365 Müşteri Yönetimi -> Office 365 Güncellemeleri

OFİS YÖNETİMİ

Office 365 ProPlus Yükseltmeye Hazırlık Panosu

Bu sürüm itibariyle hangi cihazların Office 365 ProPlus’a yükseltmeye hazır olduğunun belirlenmesine yardımcı olmak için yeni bir hazırlık panosu mevcuttur. Configuration Manager sürüm 1902’de yayımlanan Office 365 ProPlus yükseltme hazır döşemesini içerir. Configuration Manager konsolunda, Yazılım Kitaplığı çalışma alanına gidilir, Office 365 İstemci Yönetimini genişletilir ve Office 365 ProPlus Yükseltmeye Hazırlık düğümü seçilir.

KORUNMA

Windows Defender Application Guard Dosya Güven Ölçütleri

Bu sürüm itibariyle kullanıcıların normalde Windows Defender Application Guard (WDAG) açık dosyalara güvenebilmesini sağlayan yeni bir ilke ayarı mevcuttur. Başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, dosyalar WDAG yerine ana bilgisayarda açılır.

CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Klasörler İçin Rol Tabanlı Erişim

Bu sürüm itibariyle klasörlerde güvenlik kapsamları ayarlanabilir. Klasördeki bir nesneye erişim varsa ancak klasöre erişim yoksa, nesne görünmez. Benzer şekilde, bir klasöre erişim varsa ancak içindeki bir nesneye erişim yoksa, bu nesne görünmez. Uygulamak için klasörü sağ tıklanır, Güvenlik Kapsamları Ayarla seçilir ve ardından uygulanması istenilen güvenlik kapsamlarını seçilir.

Aygıt ve Aygıt Toplama Düğümlerine SMBIOS GUID Sütunu Ekleme

Hem Aygıtlar hem de Aygıt Koleksiyonları düğümlerinde artık SMBIOS GUID için yeni bir sütun eklenebilir. Bu değer, Sistem Kaynak sınıfının BIOS GUID özelliği ile aynıdır. Aygıt donanımı için benzersiz bir tanımlayıcıdır.

Güvenlik Düğümleri İçin Yönetim Hizmeti Desteği

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolunun bazı düğümlerinin yönetim hizmetini kullanması etkinleştirilebilir. Bu değişiklik, konsolun WMI yerine HTTPS üzerinden SMS Sağlayıcısı ile iletişim kurmasını sağlar.

Not : Sürüm 1906’dan itibaren, site özelliklerindeki İstemci Bilgisayar İletişimi sekmesi artık İletişim Güvenliği olarak adlandırılır.

Aygıt Düğümünde Koleksiyonlar Sekmesi

Varlıklar ve Uyumluluk çalışma alanında Aygıtlar düğümüne gidilir ve bir aygıt seçilir. Ayrıntılar bölmesinde, Koleksiyonlar sekmesine geçilir. Bu sekme, bu aygıtı içeren koleksiyonları listeler.

Not :

 • Bu sekme şu anda Aygıt Koleksiyonları düğümü altında bir aygıt alt düğümünden kullanılamaz. Örneğin, bir koleksiyonda Üyeleri Gösterme seçeneğini seçildiğinde.
 • Bu sekme bazı kullanıcılar için beklendiği gibi doldurulmayabilir. Bir aygıtın ait olduğu koleksiyonların tam listesinin görülmesi için Tam Yönetici güvenlik rolüne sahip olunmalıdır.

Uygulamalar Düğümünde Görev Dizileri Sekmesi

Yazılım Kitaplığı çalışma alanında, Uygulama Yönetimi’ni genişletilir, Uygulamalar düğümüne gidilir ve bir uygulama seçilir. Ayrıntılar bölmesinde, Görev Dizileri sekmesine geçilir. Bu sekme, bu uygulamaya başvuran görev dizilerini listeler.

Komut Dosyaları İçin Koleksiyon Adını Göster

İzleme çalışma alanında, Komut Dosyası Durumu düğümünü seçilir. Bu sürüm itibariyle ID’ye ek olarak Koleksiyon Adı listelenir.

Cihaz Listelerinde Gerçek Zamanlı Eylemler

Varlıklar ve Uyumluluk çalışma alanında Aygıt düğümünün altındaki aygıtların listesini görüntülemenin çeşitli yolları vardır.

 • Varlıklar ve Uyumluluk çalışma alanında Aygıt Koleksiyonları düğümü seçilir. Bir aygıt koleksiyonu seçilir ve üyeleri göstermek için eylem seçilir. Bu eylem, aygıt düğümünün bir alt düğümünü bu koleksiyona ait aygıt listesiyle birlikte açılmaktadır.
  • Koleksiyon alt düğümü seçildiğinde, artık şeridin Koleksiyon grubundan CMPivot başlatılabilir.
 • İzleme çalışma alanında, Dağıtımlar düğümü seçilir. Bir dağıtım seçilir ve şeritteki Durumu Görüntüle seçilir. Dağıtım durumu bölmesinde, aygıt listesini saptamak için toplam varlıklar çift tıklanır.
  • Bu listede bir aygıt seçildiğinde, artık şeridin Aygıt grubundan CMPivot ve Run Scripts başlatılabilir.

Görev Dizisinde Program Adına Göre Sıralama

Yazılım Kitaplığı çalışma alanında İşletim Sistemlerini genişletilir ve Görev Dizileri düğümü seçilir. Görev sırasını düzenle seçilir ve Paketi Yükle adımı seçilir veya eklenir. Bir paketin birden fazla programı varsa, açılan liste artık programları alfabetik olarak sıralar.

İstemci İşlemleri İçin Doğru Adlar

İzleme çalışma alanında İstemci İşlemleri seçilir. Sonraki Yazılım Güncelleştirme Noktasına Geçiş işlemi artık düzgün bir şekilde adlandırılmıştır.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın