Site icon Emre'nin Sistem Odası

System Center Configuration Manager (SCCM) Tasarımı

Yeni bir System Center Configuration Manager hiyerarşisinin ilk sitesini kurmadan önce Configuration Manager için kullanılabilir topolojileri, kullanılabilir sitelerin çeşitlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve her site türünün sağladığı yönetim kapsamının anlaşılması önemlidir. Kurulacak yapı için gereken sitelerin sayısını azaltabilen içerik yönetim seçenekleri düşünülüp, mevcut işletme gereksinimlerine etkili bir şekilde hizmet veren ve daha sonra büyümeyi yönetmek için daha da genişleyebilen bir topoloji planlanabilir.

Microsoft System Center Configuration Manager, tek bir siteden farklı olarak coğrafi ağ konumlarına yayılmış birden çok siteye kadar birçok farklı tasarım yapılandırması kullanılarak kurulabilir. Tek site tasarımı bile, genellikle ağınızdaki kullanıcılara ve cihazlara hizmet vermek için birden çok Windows sunucusu kullanır.

Birden çok System Center Configuration Manager sitesi yüklediğinde, dağıtılmış bir veritabanını kullanarak bilgi paylaşan sitelerin hiyerarşisini oluştururlar. Siteler, birbirleriyle iletişim kurar ve SQL Server çoğaltmasını ve dosya tabanlı aktarmaları temel alan veritabanı çoğaltmasını kullanarak bilgi paylaşır. Hiyerarşideki siteler, iletişim yollarını tanımlamak için parent-child ilişkilerini kullanırlar.

Bir sitedeki bilgisayarlar arasında ve farklı Configuration Manager siteleri arasında aktarılan veriler, ağın verimliliğini önemli ölçüde etkileyebileceğinden, herhangi bir Configuration Manager sitesi yüklemeden önce sitelerin veya hiyerarşinin iyi planlanması gereklidir.

SCCM Site ve Sistem Rolleri

SCCM kurulumundan önce SCCM Site ve Sistem Rollerini, bu rollerin nasıl kurulacağını ve bu rollerin sınırlarını incelememiz yararlı olacaktır. Çoğu durumda site ve sistem rollerinin ölçeklenebilirliğini anlamak, SCCM 2012’nin donanım ve yazılım gereksinimlerini incelemekten çok daha önemlidir.

SCCM’in kullandığı 3 tip site vardır:

Central Administration Site (Merkezi Yönetim Sitesi)

Central Administration Site, istemci ajanlarının (agent) yapılandırılmasını, istemcilerin keşfedilmesini, hiyerarşi kapsamında yürütülen diğer işlemlerin yönetilmesini ve Configuration Manager veritabanını kullanarak yapıdaki siteler arası veri replikasyonunu düzenler.

Bir Central Administration Site, 25 adete kadar Primary Site’ı destekler. Central Administration Site ve SQL Server’ın Enterprise veya Datacenter sürümleri birlikte kullanıldığında sistem 400000 aygıtı destekler.

Primary Site (Birincil Site)

Primary Site, bağlantı hızı yüksek sitelerdeki istemcileri yönetir. Primary Site’larda Yönetim Noktası (Management Point), Yazılım Güncelleme Noktası (Software Update Point) gibi istemcilerin iletişimi için gerekli rollerin kurulması zorunludur. Primary Site’lar kurulurken istemcilerin bulunduğu lokasyonların bağlantı hızı çok iyi değerlendirilmeli ve bu değerlendirme sonrasında Primary Site kurulmalıdır.

Secondary Site (İkincil Site)

Secondary Site, bağlantı hızı düşük sitelerdeki istemcileri yönetir. Secondary Site’lara çok temel ve sınırlı roller yüklenebilir. Secondary Site kurulurken amaç bağlantı hızı düşük yerlere içerik dağıtımı ise (Distribution Point) Secondary Site yerine Primary Site üzerine yazılım dağıtım noktası (Distribution Point) kurulması yeterli olacaktır.

Şimdi yukarıda sitelar içerisinde bahsedilen sistem rollerine göz atalım.

Management Point (Yönetim Noktası)

Her Primary Site, 10 adet Management Point ve 25000 istemci destekler. Her Secondary Site ise site server’a sadece bir adet Management Point kurulmasına izin verir.

Distribution Point (Dağıtım Noktası)

System Center Configuration Manager 2012 R2 ile her Primary ve Secondary Site 250 Distribution Point destekler ve her Distribution Point 4000 istemciye hizmet verebilmektedir.

Software Update Point (Yazılım Güncelleme Noktası)

Site Server’a kurulmuş bir Software Update Point 25000 istemciye kadar destek verebilmektedir.

Bu durumda site yapılarını belirleyecek olan kriterler, System Center Configuration Manager kurulacak sistemin (kurumun ya da firmanın) altyapısı ve sitelardan beklentilerimiz doğrultusunda olacaktır. Nedeni ise System Center Configuration Manager’ın yazılım ve işletim sistemi dağıtımı konusunda ağ kaynaklarını yüksek oranda kullanmasıdır.

Tüm bu terimleri açıkladığımıza göre artık System Center Configuration Manager kurulumu için öngereksinimlere geçebiliriz.

Site Sistemler İçin Donanım Gereksinimleri

İşlemci : AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel EM64T destekli Intel Xeon, EM64T destekli Intel Pentium IV. Ayrıca minimum işlemci hızı 1.4 GHz olmalıdır.

RAM : Minimum 2 GB RAM olmalıdır.

Disk Alanı : Minimum 50 GB boş alan olmalıdır.

System Center Configuration Manager 2012 Tarafından Desteklenen İşletim Sistemleri

System Center Configuration Manager Site Serverları, Database Serverı ve SMS Provider Site Sistem Rolü için desteklenen işletim sistemleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Configuration Manager Tarafından Desteklenen SQL Server Sürümleri

SQL Server kurulumunu yapmadan önce yanlış hizmet paketi (Service Pack) veya toplu güncelleme (Cumulative Update) kurulması ve bu hatalardan dolayı System Center Configuration Manager kurulumunda karşımıza çıkacak hataları önlemek için aşağıdaki tabloyu incelememiz yararlı olacaktır.

Configuration Manager, host database için SQL Server’ın 64 bitlik sürümüne ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca bu database’in kurulumu sırasında tanımlamaların (collation) SQL_Latin1_General_CP1-CI-AS olarak seçilmesi önemlidir. Central Administration Site ve Primary Site kurulacaksa minimum 8 GB, Secondary Site kurulacaksa minimum 4 GB RAM’e ihtiyaç duyulmaktadır.

System Center Configuration Manager 2012 R2 Client Kurulumu İçin Desteklenen İşletim Sistemleri

System Center Configuration Manager 2012 R2 Client kurulumu için desteklenen işletim sistemleri aşağıdaki gibidir :

System Center Configuration Manager 2012 R2 Tarafından Desteklenen Active Directory Domain Functional Levellar

System Center Configuration Manager için desteklenen Active Directory Domain Functional Level’lar aşağıdaki gibidir :

Önemli Not : System Center Configuration Manager site sistemi kurulduktan sonra domain üyeliği, domain adı ve bilgisayar adı değişikliklerini desteklememektedir.

System Center Configuration Manager 2012 R2 Yönetim Konsolu’nu (Manager Console) Destekleyen İşletim Sistemleri

System Center Configuration Manager 2012 R2 Yönetim Konsolu için desteklenen işletim sistemleri gerekli minimum Microsoft .NET Framework sürümleri aşağıdaki gibidir :

System Center Configuration Manager tasarımını detaylarıyla anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version