Site icon Emre'nin Sistem Odası

Kullanıcıya / Gruba Domaine Alma Yetkisi Verilmesi

Domaine yeni eklenecek olan bilgisayarları domaine alma yetkisinin Domain Admin yetkisi olan kullanıcılar veya gruplar dışında başka kullanıcılar veya gruplara verilebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir.

Başlata tıklanır ve çalıştıra girilip dsa.msc yazılır.

Açılan görev penceresinde domain nodu genişletilir.

Yetki verilmek istenilen OU sağ tıklanır ve Delegate Control tıklanır.

Delegation of Control sihirbazı açıldığında Next ile devam edilir.

Users or Groups bölümünde Add tıklanır ve spesifik grup ya da kullanıcı seçilir ve Next ile devam edilir.

Task to Delegate bölümünde Create a custom task to delegate seçilir ve Next ile devam edilir.

Active Directory Object Type bölümünde Only the following objects in the folder seçilir. Listeden Computer Objects check boxı işaretlenir. Daha sonra aşağıda bulunan Create selected objects in this folder and Delete selected objects in this folder check boxları işaretlenir ve Next ile devam edilir.

Permissions bölümünde aşağıdaki check boxlar işaretlenir.

Next ve Finish ile yetkilendirme işlemi tamamlanır.

Böylece DomainJoin grubuna dahil tüm kullanıcılara bilgisayarları domaine alma yetkisi verilmiş olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version