Site icon Emre'nin Sistem Odası

SCCM 1910 Yenilikleri

Hand holding megaphone and text What's new

System Center Configuration Manager 1910 Güncelleştirmesi, 1806 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

MICROSOFT ENDPOINT CONFIGURATION MANAGER

Configuration Manager bu sürüm itibariyle Microsoft Endpoint Manager’ın bir parçasıdır.

Microsoft Endpoint Manager, tüm aygıtların yönetilmesi için entegre bir çözümdür. Microsoft, Configuration Manager ve Intune’u basitleştirilmiş lisanslama ile bir araya getirir. Microsoft bulutunun gücünden yararlanılırken mevcut Configuration Manager yatırımları da kullanmaya devam edilir.

Aşağıdaki Microsoft yönetim çözümleri artık Microsoft Endpoint Manager markasının bir parçasıdır:

Microsoft Endpoint Manager İle Configuration Manager’da Neler Değişti?

Sürüm 1910’da, ad değişikliğinin yanı sıra Configuration Manager hala aynı işlevi görür. Ad değişikliklerinden bazıları aşağıdaki bileşenlerin kullanımını etkileyebilir:

Configuration Manager Console: Windows Başlat menüsü altında Microsoft Endpoint Manager klasöründe Console ve Remote Control Viewer kısayolları bulunur.

Software Center: Windows Başlat menüsünün altında Microsoft Endpoint Manager klasöründe Software Center kısayolu bulunur.


SİTE ALTYAPISI

SEDO Kilidini Geri Alma

Sürüm 1906’dan başlayarak, bir görev dizisindeki kilitler temizlenebilmektedir. Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolundaki herhangi bir nesne için kilitler temizlenebilmektedir.

Şirket İçi Sitenin Microsoft Azure’a Genişletilmesi ve Taşınması

Bu yeni araç, Configuration Manager için Azure sanal makinelerinin (VM’ ler) programlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Pasif site sunucusu, yönetim noktaları ve dağıtım noktaları gibi site rollerini varsayılan ayarlarla yükleyebilir. Yeni roller doğrulandıktan sonra, yüksek kullanılabilirlik için ek site sistemleri olarak kullanılabilir. Ayrıca şirket içi site sistem rolü kaldırabilir ve yalnızca Azure VM rolü korunabilir.


GERÇEK ZAMANLI YÖNETİM

CMPivot Motoruna Optimizasyonlar

CMPivot motoruna bazı önemli optimizasyonlar eklendi. Bu sürüm itibariyle daha fazla işlem ConfigMgr ajanına gönderilebilir. Optimizasyonlar, CMPivot sorgularını çalıştırmak için gereken ağ ve sunucu CPU yükünü önemli ölçüde azaltır. Bu optimizasyonlarla, artık gigabaytlar kadar müşteri verileri gerçek zamanlı olarak uygulanabilir.

Ek CMPivot Varlıkları ve Geliştirmeleri

Sorun giderme ve sorun bulmada yardımcı olmak için bir dizi yeni CMPivot varlığı ve varlık geliştirmesi eklendi. Sorgu için ise aşağıdaki varlıklar eklendi:


İÇERİK YÖNETİMİ

Intune Win32 Uygulamaları İçin Microsoft Connected Önbellek Desteği

Configuration Manager dağıtım noktalarında Microsoft Connected Önbelleği etkinleştirildiğinde, bu sürüm itibariyle birlikte yönetilen istemcilere Microsoft Intune Win32 uygulamaları konusunda hizmet verebilirler.

Not : Configuration Manager 1906 sürümü, Windows Server’da hala geliştirilmekte olan bir uygulama olan Teslim Optimizasyonu Ağ İçi Önbelleği (DOINC) içeriyordu. Sürüm 1910’dan başlayarak, bu özellik artık Microsoft Connected Cache olarak adlandırılır. Bağlı Önbellek bir Configuration Manager dağıtım noktasına yüklendiğinde, Teslim Optimizasyonu hizmeti trafiğini yerel kaynaklara boşaltır. Bağlı Önbellek, içeriği bayt aralığı düzeyinde verimli bir şekilde önbelleğe alarak bu davranışı yapar.


İSTEMCİ YÖNETİMİ

Compliance Policy Assesment’ın Bir Parçası Olarak Custom Configuration Baseline Ekleme

Bu sürüm itibariyle özel yapılandırma taban çizgilerinin değerlendirmesi, uyumluluk ilkesi değerlendirme kuralı olarak eklenebilir. Bir yapılandırma taban çizgisi oluşturulduğunda veya düzenlendiğinde, “uyumluluk ilkesi değerlendirme seçeneğinin bir parçası olarak değerlendir” olarak kullanılabilir. Bir uyumluluk ilkesi kuralı eklendiğinde veya düzenlendiğinde, uyumluluk ilkesi değerlendirmesinde “yapılandırılmış taban çizgilerini dahil et” adlı bir durum mevcuttur.

Ortak yönetilen aygıtlar için ve Intune genel uyumluluk durumunun bir parçası olarak Configuration Manager uyumluluk değerlendirme sonuçlarını alacak şekilde yapılandırıldığında, bu bilgiler Azure Active Directory’ye (Azure AD) gönderilir. Daha sonra Office 365 kaynaklarına koşullu erişim için kullanılabilir.

Windows 10 Enterprise Çoklu Oturum İçin Kullanıcı İlkesi Etkinleştirme

Configuration Manager sürüm 1906, Windows Sanal Masaüstü için destek tanıttı. Bu Microsoft Azure ortamı, bazıları birden çok eşzamanlı etkin kullanıcı oturumuna izin veren birkaç işletim sistemi sürümlerini desteklemektedir. Örneğin, Windows 10 Enterprise çoklu oturum bu işletim sistemi sürümlerinden biridir.

Bu çok oturumlu aygıtlarda kullanıcı ilkesine ihtiyaç duyulursa ve olası performans etkisi kabul edilirse, bu sürüm itibariyle kullanıcı ilkesi etkinleştirilebilen bir istemci ayarı yapılandırılabilir. İstemci İlkesi grubunda, birden çok kullanıcı oturumları ayarı için “Kullanıcı ilkesini etkinleştir” yapılandırılır.

Ajan Önbelleğinin Minimum Bekletme Süresini Yapılandırma

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager ajanının önbelleğe alınmış içeriği tutması için minimum süre belirtilebilir. Bu istemci ayarı, daha fazla alan gerektiğinde içeriği önbellekten kaldırabilmesi için beklemesi gereken minimum süre miktarını tanımlar. Bu işlemin geçekleştirilmesi için istemci önbellek ayarları grubunda, aşağıdaki ayar yapılandırılır:

Önbelleğe alınan içeriğin kaldırılabilmeleri için minimum süre (dakika)

Not : Aynı istemci ayar grubunda, içeriği paylaşmak için tam işletim sistemi yapılandırma yöneticisi istemcisi etkinleştirmek için var olan ayar bu sürüm itibariyle eş önbellek kaynağı olarak etkinleştirmek için yeniden adlandırılır. Ayarın davranışı değişmez.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Microsoft Edge Sürüm 77 ve Sonrasının Dağıtımı

Tamamen yeni Microsoft Edge iş ortamı için hazırdır. Bu sürüm itibariyle Microsoft Edge, sürüm 77 ve sonraki sürümleri kullanıcılara dağıtılabilir. Yöneticiler, dağıtılabilmek için Microsoft Edge istemcisinin bir sürümüyle birlikte Beta veya Dev kanalını seçebilir.

Uygulama Gruplarında Geliştirmeler

Sürüm 1906’dan başlayarak, aygıt koleksiyonuna tek bir dağıtım olarak göndermek üzere bir uygulama grubu oluşturulabilir. Bu sürüm bu özelliği geliştirir:


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Görev Sırası (Task Sequence) Düzenleyicisindeki Geliştirmeler

Görev sırası düzenleyicisi aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

Görev Sırası Performans İyileştirmeleri

Bu sürüm itibariyle yüksek performanslı güç planıyla bir görev sırası çalıştırılabilir. Bu seçenek, görev sırasının genel hızını artırır. Windows, daha yüksek güç tüketimi pahasına maksimum performans sağlayan yerleşik yüksek performanslı güç planını kullanacak şekilde yapılandırılabilir.

İnternet Üzerinde İsteğe Bağlı Görev Sırası İndirme

Bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) aracılığıyla Windows 10 yerinde yükseltme dağıtımı için görev sırası kullanılabilir. Ancak, görev sırası başlatılmadan önce dağıtımın tüm içeriğinin yerel olarak karşıdan yüklemesi gerekir.

Bu sürüm itibariyle, görev sırası altyapısı, içeriği etkin bir CMG’den veya bulut dağıtım noktasından isteğe bağlı paketleri indirebilir. Bu değişiklik, Windows 10 yerinde yükseltme dağıtımlarında Internet tabanlı aygıtlara ek esneklik sağlar.

İşletim Sistemi Dağıtımında İyileştirmeler

Bu sürüm, işletim sistemi dağıtımı için aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

Önyükleme Görüntü Klavye Düzeni

Önyükleme görüntüsü için varsayılan klavye düzeni yapılandırılabilir. Önyükleme görüntüsünün Özelleştirme sekmesinde, WinPE seçeneğinde yeni Varsayılan Klavye Düzenle seçeneği kullanılır. en-us dışında bir dil seçilirse, Configuration Manager yine de kullanılabilir yerel girişlerinde en-us’u içerir. Aygıtta, ilk klavye düzeni seçili yerel olandır, ancak kullanıcı gerekirse aygıtı en-us’a değiştirebilir.

İşletim Sistemi Yükseltme Paketinin Tek Dizinini Alma

Bir işletim sistemi yükseltme paketi içe aktarıldığında, seçili yükseltme paketi seçeneğinde “install.wim dosyasından belirli bir görüntü dizinini ayıkla” kullanılabilir. Bu davranış, işletim sistemi yükseltme paketinde var olan install.wim üzerine yazması dışında, işletim sistemi görüntüleri ile benzer. Görüntü dizini geçici bir konuma ayıklar ve özgün kaynak dizine taşır.

Görev Sırası Esnasında Bir Değişkene Run Komut Satırı Adımının Sonuçlarının Çıktısı

Run Komut Satırı adımı bu sürüm itibariyle görev sırası değişkeni seçeneğine çıktı içerir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, görev sırası çıktıyı komuttan belirtilen özel görev sırası değişkenine kaydeder.

Görev Sırası Hata Ayıklayıcısında İyileştirmeler

Bu sürüm, görev sırası hata ayıklayıcısı için aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

Görev Sırasında Geliştirilmiş Dil Desteği

Bu sürüm, işletim sistemi dağıtımı sırasında dil yapılandırması üzerinde denetim ekler. Bu dil ayarları zaten uygulanıyorsa, bu değişiklik işletim sistemi dağıtım görev sırasının basitleştirilmesine yardımcı olabilir. Dil başına veya ayrı komut dosyaları başına birden çok adım kullanmak yerine, yerleşik Windows Ayarlarını Uygula adımı kullanılabilir.

Aşağıdaki yeni ayarları yapılandırmak için Windows Ayarları görev sırasını uygula adımı kullanılır:

Windows 10 Yerinde Yükseltme İçin Yeni Değişken

Windows kurulumu tamamlandığında yüksek performanslı aygıtlarda Windows 10 yerinde yükseltme görev dizisiyle zamanlama sorunlarını gidermek için artık yeni bir görev sırası değişkeni olan SetupCompletePause ayarlanabilir. Bu değişkene saniye cinsinden bir değer atandığında, Windows kurulum işlemi görev sırasını başlatmadan önce bu süreyi geciktirir. Bu zaman aşımı, Configuration Manager istemcisinin başlatılması için ek süre sağlar.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Üçüncü Taraf Güncelleme Kataloglar İçin Ek Seçenekler

Bu sürüm itibariyle üçüncü taraf güncelleme kataloglarının senkronizasyonu üzerinde daha ayrıntılı denetimlere sahip olunur. Configuration Manager sürüm 1910’dan başlayarak, her katalog için eşitleme zamanlaması bağımsız olarak yapılandırılabilir. Kategorize güncelleştirmeler içeren kataloglar kullanıldığında, tüm kataloğu eşitlemekten kaçınılması için eşitleme yalnızca belirli güncelleştirme kategorilerini içerecek şekilde yapılandırılabilir. Kategorilere ayrılmış kataloglarda, bir kategorinin dağıtılacağından emin olunursa, kategori Windows Server Update Services’a (WSUS) otomatik olarak indirilecek ve yayımlanacak şekilde yapılandırılabilir.

Tüm Windows Güncelleştirmeleri İçin Dağıtım Optimizasyonu’nu Kullanma

Önceden, Teslim Optimizasyonu yalnızca hızlı güncellemeler için kullanılabiliyordu. Configuration Manager sürüm 1910 ile,  Windows 10 sürüm 1709 veya üstünü çalıştıran istemciler için tüm Windows Update içeriğinin dağıtımı için Dağıtım Optimizasyonu kullanılabilir.

ADR’lar İçin Ek Yazılım Güncelleme Filtresi

Bu sürüm itibariyle dağıtım, otomatik dağıtım kuralları (ADR’ler) için bir güncelleme filtresi olarak kullanılabilir. Bu filtre, pilot veya test koleksiyonlarına dağıtılması gerekebilecek yeni güncellemeleri tanımlamaya yardımcı olur.


OFİS YÖNETİMİ

Office 365 ProPlus Pilot ve Sağlık Kontrol Paneli

Office 365 ProPlus Pilot ve Sağlık Kontrol Paneli, Office 365 ProPlus’ın planlanmasına, yönlendirilmesine ve dağıtılmasına yardımcı olur. Gösterge tablosu, dağıtım planlarını etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesine yardımcı olmak için Office 365 ProPlus’a sahip cihazlar için sağlık bilgileri sağlar. Office 365 ProPlus Pilot ve Sağlık Kontrol Paneli, eklenti envanterine dayalı pilot cihazlar için bir öneri sunar.


KORUMA

BitLocker Yönetimi

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager, BitLocker Sürücü Şifrelemesi için aşağıdaki yönetim yeteneklerini sunmaktadır:


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Konsol Bağlantıları Aracılığıyla Etkin Konsolları ve İleti Yöneticilerini Görüntüleme

Konsol Bağlantılarında aşağıdaki iyileştirmeleri yapılmıştır:

İstemci Tanılama İşlemleri

Configuration Manager konsolunda İstemci Tanılama için yeni cihaz eylemleri mevcuttur:

Konsol Aramasında İyileştirmeler

Bu sürüm, Configuration Manager konsolunda arama yapmak için aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Exit mobile version