Site icon Emre'nin Sistem Odası

Group Policy İle BGInfo Dağıtımı

Active Directory ortamında Group Policy ile BGInfo dağıtımının nasıl yapılacağına başlamadan önce BGInfo’nun ne olduğunu kısaca açıklamak yerinde olacaktır.

BGInfo, Mark Russinovich tarafından geliştirilmiş ve çalıştırıldığı makine ile ilgili bazı bilgileri makinenin masaüstü duvar kağıdı üzerine otomatik olarak yazdırmaya yarayan bir uygulamadır.

Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

https://docs.microsoft.com/tr-tr/sysinternals/downloads/bginfo

Uygulama indirilip sıkıştırılmış dosyadan çıkarıldığında klasör içinde aşağıdaki dosyalar görüntülenmektedir.

Bginfo.exe çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Bu uygulamanın varsayılan konfigürasyonunun görüntüsüdür.

Sadece istenilen bölümleri içeren bir konfigürasyon yapılabilir. Konfigürasyon yapıldıktan sonra File menüsünden Save As seçilerek Config.bgi ismi ile BGinfo klasörüne kaydedilir.

Uygulamanın ve konfigürasyon dosyasının group policy ile uygulanabilmesi için Bginfo.vbs isimli bir dosya oluşturulur ve içeriği aşağıdaki şekilde düzenlenip kaydedilir.

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.Run("\\emres.com\NETLOGON\BGinfo\Bginfo.exe \\emres.com\NETLOGON\BGinfo\config.bgi /timer:0 /accepteula /silent")

Böylece mevcut klasör içeriğinin son hali aşağıdaki gibi olacaktır.

Tüm dosyalar hazır olduğuna göre uygulamanın group policy ile dağıtım işlemi başlatılabilir. Dağıtım işlemi için yeni bir group policy oluşturulur. Bunun için

Group Policy Management -> Group Policy Objects sağ tıklanıp New seçilir.

Yeni group policye isim verilir. Örnekte BGInfo olarak verilmiştir.

Oluşturulan policynin düzenlenmesi için policye sağ tıklanır ve Edit seçilir.

Uygulanacak group policy içersinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır.

User Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Scripts (Logon / Logoff) seçilir.

Sağ tarafta Logon çift tıklanır.

Bilgisayarlarda kullanıcı oturum açtığında hazırlanan scriptin çalıştırılması için açılan Logon Properties penceresinde Add seçilir.

Add a Script penceresinde Browse ile scriptin bulunduğu ağ yolundaki script seçilir.

OK ile hazırlanan script eklenmiş olur.

Logon Properties bölümünde de işlem tamamlanmış olur. OK ile bitirilir.

Hazırlanan policynin uygulanacağı OU’ya bağlanması gerekir. Bunun için policynin bağlanılacağı OU’ya sağ tıklanıp Link an Existing GPO… seçilir.

BGInfo isimli policy seçilir ve OK ile policy OU’ya bağlanmış olur.

Policynin uygulandığı kullanıcıların masaüstündeki son görüntü aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Böylece istenilen makine bilgileri BGInfo uyuglaması aracılığıyla masaüstü duvar kağıdı üzerine yazılmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version