Site icon Emre'nin Sistem Odası

Azure Sanal Makinelerinde Birden Fazla Ağ Kartı Kullanımı

Azure ortamında bir sanal makine için birden fazla ağ kartı kullanımına ihtiyaç duyulması durumunda sanal makineye birden fazla ağ kartı eklenebilir. Bir sanal makineye birden fazla ağ kartının eklenmesinin fazladan ağ trafiğinin yönetimini de beraberinde getireceği unutulmamalıdır.

Azure sanal makinesine bir ağ kartı ekleme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir.

Mevcut durumda oluşturulmuş sanal ağları görüntülemek için Virtual Networks seçilir. Virtual Networks bölümünde daha önce oluşturduğumuz VNET_Production ve VNet_Test adında iki farklı sanal ağ bulunmaktadır. VNet_Production sanal ağında Subnets seçildiğinde daha önceden tanımlanmış Subnet1 ve Subnet2 sanal alt ağları görülmektedir.

WebServer1 sanal makinesi incelendiğinde bu sunucunun Networking bölümünde VNet_Production sanal ağında Subnet1 alt ağına bağlı bir Ethernet kartının olduğu görülmektedir.

Networking bölümünde webserver1729 ağ kartının VNet_Production sanal ağında Subnet1 sanal alt ağına bağlı olduğu görülmektedir.

Bu sanal makineye yeni bir ağ adaptörü eklenmesi için sanal makinenin kapalı konumda olması gerekmektedir. Aksi taktirde Azure yeni ağ kartının eklenmesine izin vermez. Sanal makine kapatıldıktan sonra VNet_Production sanal ağında Subnet2 sanal alt ağına bağlı bir ağ adaptörü eklemek için Attach network interface seçilir. Mevcut bir ağ karttı bulunmadığından Create and attach network interface seçilir.

Name bölümünde yeni eklenecek ağ kartı adı belirtilir.

Subnet bölümünde ağ kartının bağlı olacağı sanal alt ağ seçilir. Örnekte Subnet2 seçilmiştir.

Private IP address assingment bölümünde Dynamic veya Static olarak seçim yapılır. Dynamic seçildiğinde Azure tarafından seçilen sanal alt ağdan bir IP adresi otomatik olarak atanır. Static seçilirse seçilen alt ağdan bir IP adresi el ile tanımlanabilir.

Create ile ağ kartı oluşturulur.

Oluşturma işlemi tamamlandığında WebServer1 sanal makinesinin Networking bölümünde yeni oluşturulan NetworkCard2’nin eklenmiş olduğu görülür. Bu ağ kartı seçildiğinde VNet_Production sanal ağında Subnet2 alt ağında ve Subnet2 alt ağından Private IP adresi almış olduğu görülür.

Böylece bir Azure sanal makinesine ikinci bir ağ kartı eklenmiş olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version