Site icon Emre'nin Sistem Odası

SCCM’de Raporlama Hizmeti Kurulumu

System Center Configuration Manager (SCCM) uygulama dağıtımı, güncelleştirme dağıtımı ve işletim sistemi dağıtımı gibi bir çok özellikle öne çıkarken aynı zamanda gelişmiş bir raporlama yeteneğine sahiptir.

SCCM ile raporlama işlemlerinin yapılabilmesi için Asset Intelligence özelliğinin aktif hale getirilmesi önemlidir. Aksi taktirde rapolama ile ilgili tüm yapılandırmaları yapmış olsanız bile raporların sonuçları boş olarak dönecektir. Asset Intelligence yapılandırmaları ile ilgili makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SCCM’de Asset Intelligence Yapılandırması

SCCM ile raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SQL Reporting Services kurulumu, SQL Reporting Services yapılandırmaları ve SCCM site system rollerinden Reporting Services Point rolünün kurulumu ve yapılandırmaları gerekmektedir.

SQL Server Reporting Services Kurulumu

SQL Server Reporting Services uygulaması Microsoft Download Center’dan indirilir ve kurulum başlatılır.

Install Reporting Services seçilir.

Choose an edition to install bölümünde kurulumun deneme sürümü olarak mı (deneme süresi 180 gündür) yoksa ürün anahtarı ile mi kurulacağı seçilir. Seçim yapılıp Next ile devam edilir.

Review the license terms bölümünde lisans anlaşması kabul edilir. Accept the license terms seçilir Next ile devam edilir.

Install Database Engine bölümünde rapor sunucusu veritabanı için bir SQL Server Database Engine instance’ına ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir. SCCM sunucusu kurulurken Database Engine için bir instance zaten kurulmuştur. Install Reporting Services only ile sadece reporting services kurulumu yapılacağı belirtilip Next ile edilir.

Specify an install location bölümünde kurulumun yapılacağı dosya yolu seçilir. Install ile kurulum işlemi başlatılır.

Kurulum işlemi tamamlandığında sunucunun yeniden başlatılması gerektiği belirtilir. Restart ile sunucu yeniden başlatılarak kurulum işlemi tamamlanır.

SQL Server Reporting Services Yapılandırmaları

Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra SQL Server Reporitng Services yapılandırmaları için Report Server Configuration Manager çalıştırılır.

Report Server Connection bölümünde Sunucu Adı ve Report Server Instance seçilir ve Connect ile instance’a bağlanılır.

Sunucu bölümünde Report Service Status’ten servisin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Service Account bölümünde servisi çalıştıracak hesap bilgileri girilir. Bu bölümde girilecek hesap SCCM’de gerekli yetkilere sahip olmalıdır. Bilgiler girildikten sonra Apply ile uygulanır.

Web Service URL bölümünde Sanal Klasör, IP Addresi, TCP Portu, HTTPS sertifikası HTTPS portu bilgieleri girilir. Eğer HTTP olarak erişim yapılacaksa varsayılan şekilde bırakılabilir. Erişim HTTPS olarak yapılacaksa sertifika ve port bilgileri de girilmelidir. Yapılandırmaların uygulanması için Apply seçilir.

Database bölümünde raporlama için kullanılacak veritabanı tanımlanır. Varsayılan olarak herhangi bir veritabanı görünmemektedir. Veritabanı eklemek için Change Database seçilir.

Action bölümünde yeni bir veritabanı oluşturulacağı için Create a new report server database seçilir. Next ile devam edilir.

Database Server bölümünde sunucu adı ve bu sunucuya bağlanacak kullanıcı bilgileri tanımlanır. Örnekte mevcut kullanıcı kullanılarak bağlantı yapılması tercih edilmiştir. Next ile devam edilir.

Database bölümünde oluşturulacak veritabanı bilgileri tanımlanır Next ile devam edilir.

Credentials bölümünde veritabanına bağlanacak kullanıcı hesabı tanımlanır. Service Credentials seçildiğinde servis için tanımlanmış hesap otomatik olarak tanımlanır. Windows Credentials ya da SQL Server Credentials seçilerek farklı kullanıcılarla da bağlantı tanımlanabilir. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılandırmalar kontrol edilir. Next ile veritabanı oluşturma işlemi başlatılır.

Veritabanı oluşturma işlemi tamamlandığında Finish ile bitirilir.

Web Portal URL bölümünde tarayıcı üzerinden raporlara erişim için bağlantı tanımlanır. Bu bölümde Virtual Directory bölümüne verilen isim tarayıcı üzerinden raporlara bağlantı yapılırken kullanılacak bağlantıyı belirlenir. Apply ile tanımlama işlemi tamamlanır.

Tekrar sunucu seçilerek Report Server Veritabanı Adı ve Report Server Modu kontrol edildikten sonra Exit ile yapılandırma işlemi tamamlanır.

Reporting Services Point Rolünün Kurulumu ve Yapılandırmaları

SCCM sunucusunda Administration -> Site Configuration -> Servers and Site System Roles bölümünden rolün kurulacağı sunucu sağ tıklanır ve Add Site System Roles seçilir.

General bölümünde temel yapılandırmalar ve rolün kurulumunu yapacak hesap seçilir. Örnekte sccmadmin kullanıcısı seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Proxy bölümünde ortamda proxy sunucusu kullanılıyorsa tanımlama yapılır. Next ile devam edilir.

System Role Selection bölümünde Reporting Services Point rolü seçilir ve Next ile devam edilir.

Reporting Services Point bölümünde SCCM sunucusundaki veritabanı adı Verify seçilerek doğrulanır. Folder Name bölümünde SCCM raporlarının bulunacağı klasör adı tanımlanır. User name bölümünde ise veritabanına erişecek hesap bilgileri Set seçilerek tanımlanır. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılandırmalar kontrol edilir ve Next ile rolün kurulum işlemi başlatılır.

Completion bölümünde rol kurulum işleminin tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

Rol kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Monitoring -> Reporting -> Reports bölümünde raporların eklendiği görülür.

Böylece SCCM’de raporlama hizmetinin kurulum işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version