Site icon Emre'nin Sistem Odası

SCOM 2022 Data Warehouse Database Yapılandırmaları

SCOM 2022’nin temel yapılandırmalarına ek olarak Data Warehouse veritabanı için de bazı yapılandırmalara göz atılması gerekir. Bu yapılandırmalardan önce SCOM 2022 temel yapılandırmaları konusunda bahsedilen Database Grooming Settings bölümündeki yapılandırmaların incelenmesi ve mantığının anlaşılması yerinde olacaktır.

Data Warehouse veritabanı yapılandırmaları Operations Manager konsolunda grafiksel arayüz olarak bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yapılandırmalar için ihtiyaç duyulan araç (Data Warehouse Data Retention Policy (dwdatarp.exe)) aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

dwdatarp.zip

Zip dosyası açıldıktan sonra dwdatrp klasörü C:\ dizinine kopyalanır. Klasör içeriği şu şekildedir.

dwdatarp klasörü içerisindeki dwdatarp.exe dosyası aracılığıyla SQL veritabanında gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Komut istemi yetkili olarak çalıştırıldıktan sonra dwdatarp.exe /? komutu ile bu aracın kullanımı ile ilgili bilgiler görüntülenebilir.

Aşağıdaki komut ile Data Warehouse veritabanı için mevcut durum görüntülenir.

dwdatarp.exe -s <SQL Server Sunucu Adı> -d <Data Warehouse Veritabanı Adı>

Burada görüntülenen Raw Data ham verileri, Hourly Aggregations saatlik toplamaları ve Daily Aggregations ise günlük toplamaları ifade eder. Burada her bir veri seti için toplama değerleri gün bazında belirtilmiştir.

dwdatarp.exe komutu ile bu değerler değiştirilebilir. Değer değiştirmek için kullanılacak komut format aşağıdaki gibidir.

dwdatarp.exe -s <SQL Server Sunucu Adı> -d <Data Warehouse Veritabanı Adı>

Örnekte Performance data set’in saatlik toplama değeri 180 gün olarak değiştirilmiştir.

dwdatarp.exe -s SCOM -d OperationsManagerDW -ds "Performance data set" -a "Hourly aggregations" -m 180

Tekrar kontrol edildiğinde Performance data set’in saatlik toplama değeri 180 gün olarak değiştirildiği görülmektedir.

Bu şekilde istenilen tüm setlerin toplama değerleri değiştirilebilir. Bu değerler kurumun / kuruluşun gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir.

İndirilen dwdatarp.zip dosyası içerisinde bulunan dwdatarp.txt dosyasında komutlar tüm data setler için varsayılan değerlerle mevcuttur. Bu dosyadaki komutlarda süre değişiklikleri yapılarak komutlar çalıştırılabilir.

SCOM 2022’de Data Warehouse veritabanı yapılandırmaları tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version