Site icon Emre'nin Sistem Odası

System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 Kurulumu – Öngereksinimlerin Karşılanması

SCCM 2012 kurulumunun sorunsuz gerçekleştirilmesi için tıpkı Active Directory tarafında olduğu gibi SCCM kurulumu yapılacak sunucuda da tamamlanması gereken bazı öngereksinimler vardır. Bu öngereksinimler aşağıdaki gibidir :

Şemanın Genişletilmesi

Bu işlemin Schema Admin yetkisi olan bir kullanıcı ile yapılması gerekmektedir.

Configuration Manager ile tüm sistemi yöneteceğimiz için domain kurulumu ile gelmeyen bazı özellikleri eklememiz (Şema Genişletilmesi) gerekmektedir. Eğer ortamımızda zaten bir Configuration Manager 2007 kurulumumuz varsa ve upgrade işlemi gerçekleştireceksek bu kurulumlar arasında şema genişletilmesinde herhangi bir fark olmadığından şema genişletme işlemine gerek yoktur.

Şemayı genişletmek için Configuration Manager ile gelen extadsch.exe aracını kullanmamız gerekir. Bu aracı Configuration Manager DVD’sinde SMSSETUP\BIN\X64 klasörü (ya da indirdiğiniz kurulumu açtığınız (unzip ettiğiniz) klasör içindeki SMSSETUP\BIN\X64 klasörü) içinde bulabilirsiniz.

Şemanın başarılı bir şekilde genişletildiği C:\ExtAdSch isimli logdan görülür.

Windows Assessment and Deployment Kit 8.1 Kurulumu

Öngereksinimlerden biri de Windows Assessment and Deployment Toolkit kurulumudur. Bu kurulum şu şekilde yapılır.

Microsoft Download Center’dan indirilen adksetup.exe dosyası çalıştırılır. Specify Location bölümünde kurulum için gerekli dosyaların nereye yükleneceği seçilir. Biz kurulumu bu makineye (SCCM2012) yapacağımız için Install the Windows Assessment and Deployment Kit for Windows 8.1 to this computer seçilir.  Next ile devam edilir.

Microsoft’un kullanıcı deneyimi programına katılıp katılmayacağımız soruluyor. Katılmayacağımız için No seçilir. Next ile devam edilir.

Lisans Agreement bölümünde Microsoft Lisans Anlaşması Accept ile kabul edilir. Next ile devam edilir.

Select the features you want to install bölümünde Deployment Tools, Windows Preinstallation Environment (Windows PE) ve User State Migration Tool (USMT) seçilir. Install ile kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum penceresi Close ile kapatılır.

Gerekli Sunucu Rollerinin Kurulumu

SCCM kurulumu için SCCM sunucusuna Windows Server tarafında bazı gerekli rollerin kurulması gerekmektedir. Bu rollerin kurulumunu aşağıdaki komutları powershell üzerinde çalıştırarak otomatik olarak kurabiliriz.

import-module servermanager

Add-WindowsFeature NET-HTTP-Activation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-HTTP-Activation45,BITS,BITS-Compact-server,BITS-IIS-Ext,RDC,Web-Server,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Redirect,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ASP,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Url-Auth,Web-Filtering,Web-IP-Security,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Scripting-Tools,Web-Mgmt-Service,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Web-WMI,Web-Lgcy-Scripting,Web-Lgcy-Mgmt-Console,Telnet-Client,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext45

Bu komutlar çalıştırıldığında gerekli rollerin kurulumu gerçekleşmiş olur.

WSUS Kurulumu

Kurulum için SCCM sunucumuz üzerinde Server Manager -> Manage -> Add Roles and Features bölümünden Windows Server Update Services seçilir. Bu rolün kurulumu için bazı featureların da kurulması gerekmektedir. Bu featurelar otomatik olarak seçilmiş durumdadır. Add Features denilip gerekli featureların eklenmesi işlemi gerçekleştirilir. Next ile devam edilir.

Features bölümünde hiçbir işlem yapmadan Next ile devam edilir.

WSUS Role Services bölümünde WSUS Services ve Database seçilir ve Next ile devam edilir.

Content Location Selection bölümünde WSUS’un lisans koşullarını ve spesifik software update’lerini nerede konumlandıracağını seçiyoruz. Configuration Manager uygulanabilir lisans koşulları için bu içerik klasörünü kontrol eder. Eğer lisans koşullarını bulamazsa update’leri senkronize etmeyecektir. İçerikler için gerekli klasör yolunu gösterip Next ile devam edilir.

Database Instance Selection bölümünde WSUS database’inin tutulacağı veritabanı sunucumuzu gösteriyoruz. Check Connection tıklandığında Successfully connected to server mesajı görüldükten sonra Next ile devam edilir.

Confirmation bölümünde yapılan ayarlar kontrol edilir ve kurulumun başlaması için Install tıklanır.

Kurulum tamamlandığında Launch Post-Installation tasks tıklanmalıdır.

İşlemin tamamlandığı görüldükten sonra Close ile çıkılır.

SCCM Distribution Point Dosyaları İçin Sürücülere Dosya Eklenmesi

SCCM Distribution Point dosyalarının sunucunun her sürücüsüne eklenmesi istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle kurulumu yapacağımız sürücü (D sürücüsü) dışındaki sürücülerde (C ve E sürücüsü) no_sms_on_drive.txt isimli bir dosya oluşturulur ve dosya uzantısı sms olarak değiştirilir. Yani dosyanın ismi no_sms_on_drive.sms olmalıdır.

Böylece SCCM 2012 kurulumu için tüm öngereksinimler karşılanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version