Site icon Emre'nin Sistem Odası

SCCM 2012 R2’nin SCCM 1802’ye Yükseltilmesi

Upgrade 3d render concept with blue and white arrows flying upwards in a blue sky with clouds

SCCM 2012 R2 sürümünün SCCM 1802 sürümüne yükseltilebilmesi için bazı ön gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ön gereksinimler :

Öngereksinimlerin Karşılanması

1. SQL 2012’in SQL Server 2014’e Yükseltilmesi

SQL 2012’in SQL Server 2014’e yükseltilmesi işlemleri için SQL Server 2014 kurulum dosyalarından setup başlatılır.

Installation -> Upgrade from SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012 seçilir.

Product Key bölümünde ürün anahtarı girilip Next ile devam edilir.

License Terms bölümünde lisans koşulları kabul edilip Next ile devam edilir.

Global Rules  bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır. Herhangi bir sorun yoksa Next ile devam edilir.

Microsoft Update bölümünde Microsoft güncelleştirme işlemlerinin yapılması isteniyorsa Use Microsoft Update to check for updates (recommended) seçeneği işaretlenebilir. Next ile devam edilir.

Install Setup Files bölümünde kurulum dosyaları hazırlanır.

Select Instance bölümünde kurulumun yapılacağı SQL Instance’ı seçilir. Ortamda daha önce varsayılan olarak bırakıldıysa MSSQLSERVER olarak bırakılır. Next ile devam edilir.

Select Features bölümünde mevcut durumda kurulu olan özellikler otomatik olarak işaretlenecektir. Next ile devam edilir.

Instance Configuration bölümünde SQL Instance’ında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Next ile devam edilir.

Feature Rules  bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır. Herhangi bir sorun yoksa Next ile devam edilir.

Ready to Upgrade bölümünde yapılacak yükseltme işlemiyle ilgili yapılan tüm konfigürasyonlar görüntülenir. Upgrade ile yükseltme işlemine başlanır.

Upgrade Progress bölümünde yükseltme işlemi yapılır.

Complete bölümünde yükseltme işleminin tamamlandığı görülür ve yükseltme sonrasında sunucunun yeniden başlatılması gerektiği ile ilgili bir uyarı alınır. Bu uyarı OK ile kapatılır.

Kurulum aşamaları kontrol edilir ve tüm aşamaların durumu Success ise  Close ile kurulumdan çıkılır.

Böylece SQL Server 2012’den SQL Server 2014’e yükseltme işlemi tamamlanmış olur.

2. SQL 2014’ün SQL Server 2016’ya Yükseltilmesi

SQL 2014’ten SQL Server 2016’ya yükseltmesi işlemleri için SQL Server 2016 kurulum dosyalarından setup başlatılır.

Installation -> Upgrade from a previous version of SQL Server seçilir.

Product Key bölümünde ürün anahtarı girilip Next ile devam edilir.

License Terms bölümünde lisans koşulları kabul edilip Next ile devam edilir.

Global Rules bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır.

Microsoft Update bölümünde Microsoft güncelleştirme işlemlerinin yapılması isteniyorsa Use Microsoft Update to check for updates (recommended) seçeneği işaretlenebilir. Next ile devam edilir.

Product Updates bölümünde kurulum SQL Server ile ilgili bir güncelleştirme içeriyorsa Include SQL Server product updates seçeneği işaretlenir. Next ile devam edilir.

Install Setup Files bölümünde kurulum dosyaları hazırlanır.

Select Instance bölümünde kurulumun yapılacağı SQL Instance’ı seçilir. Ortamda daha önce varsayılan olarak bırakıldıysa MSSQLSERVER olarak bırakılır. Next ile devam edilir.

Select Features bölümünde mevcut durumda kurulu olan özellikler otomatik olarak işaretlenecektir. Next ile devam edilir.

Instance Configuration bölümünde SQL Instance’ında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Next ile devam edilir.

Feature Rules  bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır. Herhangi bir sorun yoksa Next ile devam edilir.

Ready to Upgrade bölümünde yapılacak yükseltme işlemiyle ilgili yapılan tüm konfigürasyonlar görüntülenir. Upgrade ile yükseltme işlemine başlanır.

Upgrade Progress bölümünde yükseltme işlemi yapılır.

Complete bölümünde yükseltme işleminin tamamlandığı görülür ve yükseltme sonrasında sunucunun yeniden başlatılması gerektiği ile ilgili bir uyarı alınır. Bu uyarı OK ile kapatılır.

Kurulum aşamaları kontrol edilir ve tüm aşamaların durumu Success ise  Close ile kurulumdan çıkılır.

Böylece SQL Server 2014’ten SQL Server 2016’ya yükseltme işlemi tamamlanmış olur.

3. Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) Sürümünün Yükseltilmesi

Windows Assessment and Deployment Kit aracının sürüm güncelleştirmesi için mevcut sürümün kaldırılması ve yeni sürümün kurulması gerekmektedir. SCCM sürümleri ile uyumlu Windows ADK sürümleri aşağıdaki gibidir :

Mevcut sürümün kaldırılması için;

Yeni sürümün kurulması için;

SCCM 1802 Kurulumu

Ön gereksinimlerin tamamlanmasının ardından SCCM 1802 sürümüne yükseltme işlemine başlanır.

SCCM 1802 kurulum dosyalarından splash isimli dosya çalıştırılır.

Açılan kurulum penceresinde Install seçilir.

Before You Begin bölümünde kuruluma başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler belirtilmiştir. Next ile devam edilir.

Getting Started bölümünde mevcut SCCM sürümünün yükseltilmesi işlemi gerçekleştirileceği için Upgrade this Configuration Manager site seçilir. Next ile devam edilir.

Product Key bölümünde SCCM 1802 için lisans anahtarı girilir ve yazılım teminatı için bir tarih belirlenir. Next ile devam edilir.

Product License Terms bölümünde lisans sözleşmeleri kabul edilir. Next ile devam edilir.

Prerequisite Downloads bölümünde kurulum için ihtiyaç duyulan bazı dosyaların internet aracılığıyla indirileceği dosya yolunun belirtilmesi gerekir. Örnekte bu dosya yolu D:\SCCM 1802\RequiredFiles olarak belirlenmiştir. Next ile devam edilir.

Gerekli dosyaların indirme işlemi yapılır.

Server Language Selection bölümünde sunucu consolu ve raporlar için kullanılacak diller seçilir. Örnekte sadece English seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Client Language Selection bölümünde istemci ajanı ve raporlar için kullanılacak diller seçilir. Örnekte sadece English ve Turkish seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Diagnostic and Usage Data bölümünde Microsoft’un sonraki sürümlerde iyileştirmeler yapmak adına bazı verileri internet aracılığıyla toplayacağı belirtilir. Next ile devam edilir.

Service Connection Point Setup bölümünde Service Connection Point hizmeti için hangi sunucuya bağlanılacağı seçilir. Örnekte mevcut SCCM sunucusu seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Settings Summary bölümünde yapılacak işlem detayları Upgrade olarak görüntülenir. Next ile devam edilir.

Prerequisite Check bölümünde yükseltme için ön gereksinimlerin kontrolü yapılır. Eğer örnekteki gibi sadece uyarılar varsa çözülüp Run Check ile yeniden kontrol ettirilebilir. Uyarılarla ilgili düzeltmelerin nasıl yapılacağı ConfigMgrPrereq.log dosyasında bulunmaktadır. Begin Install ile kuruluma başlanıp uyarılarla ilgili düzeltmeler daha sonra da yapılabilir.

Upgrade bölümünde yükseltme işlemi adım adım gözlenmektedir.

Yükseltme işlemi tamamlandığında Core Setup Has Completed uyarısı görüntülenir ve Close ile kurulum tamamlanır.

Exit ile kurulum tamamlanır.

SCCM Console’u yeniden başlatıldığında menüden About Configuration Manager tıklanır ve SCCM’in sürümü kontrol edilir.

Mevcut SCCM ortamında işletim sistemi dağıtımı yapılıyorsa Software Library -> Boot Images bölümündeki Boot Image’ları dağıtım noktalarında Update Distribution Points seçilerek update edilir.

Sunucu ve istemcilere yeni SCCM Agent’larının otomatik olarak kurulması için

Hierarcy Setttings Properties penceresinde Client Upgrade seçilir. Upgrade all clients in the hierarcy using production client işaretlenir ve OK ile bitirilir.

Bir süre sonra sunucu ve istemci ajanlarının güncellendiği görülmektedir.

Böylece SCCM 2012 R2 ürününün SCCM 1802 sürümüne yükseltilme işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version