Site icon Emre'nin Sistem Odası

File Server’da Paylaşım Oluşturma

İstemcilerin File Server sunucusu üzerinde bulunan yetkili oldukları alanlardaki dosyalara erişimleri ve bu alanlara dosya ekleyebilmeleri için File Server üzerinde paylaşımlar oluşturulması gerekir.

File Server üzerinde paylaşım oluşturma adımları aşağıdaki şekildedir:

File Server üzerinde dosyaların bulunacağı sürücüde yapılacak paylaşımlar için klasörler oluşturulur. Örnekte Finans ve Proje olarak iki farklı klasörü oluşturulmuştur.

Server Manager çalıştırılır ve File and Storage Services seçilir.

Shares seçilir. Tasks bölümünden New Share.. seçilir.

Select Profile bölümünde dosya paylaşım profilinin seçilmesi istenir. Hızlı ve basit bir paylaşım oluşturmak için SMB Share – Quick seçilir. Next ile devam edilir.

Share Location bölümünde paylaşım yeri belirtilir. Bir sürücü tamamen paylaştırılabilir veya doğrudan bir paylaşım yolu belirtilebilir. Örnekte paylaşım yolu belirtilerek işlem yapılmıştır. Paylaşım yolu belirtmek için Type a custom path seçilir ve Browse tıklanır.

Açılan pencerede sol taraftan sürücü sağ taraftan ise paylaşılacak klasör seçilir. Select Folder ile seçim işlemi tamamlanır. Örnekte Finans için paylaşım yapılmıştır.

Seçim işlemi tamamlandığında Type a custom path bölümünde seçilen klasörün yolu görüntülenir. Next ile devam edilir.

Share Name bölümünde paylaşım adı ve paylaşım için açıklama bilgileri tanımlanır. Ayrıca paylaşım klasörünün yolu ve paylaşıma uzaktan erişilebilecek paylaşım yolu da görülmektedir. Bilgiler girildikten sonra Next ile devam edilir.

Other Settings bölümünde bazı ayarlar yapılandırılabilir. Bu ayarlar:

Bu ayarlar istenilen şekilde düzenlenip Next ile devam edilir.

Permissions bölümünde kullanıcılara veya gruplara yetkilendirme yapılmaktadır. Mevcut durumda yetkili kullanıcılar, gruplar ve yetkiler görüntülenmektedir. Customize permissions… seçilerek yetkilendirilmek istenilen kullanıcı ve grup varsa yetkilendirme yapılır.

Paylaşıma sadece Finans grubuna dahil olan kullanıcıların erişmesi istendiğinden Share bölümünden Everyone kaldırılır.

Finans grubuna yetkilendirme yapılması için Add seçilir.

Yetkilendirme yapılacak kullanıcı veya grubun seçimi için Select a principal seçilir.

Finans grubu üyelerine yetkilendirme yapılacağından Finans grubu seçilir ve OK ile seçim işlemi bitirilir.

Bu seçim sonrasında gruba yapılacak yetkilendirmeler seçilir. Örnekte Full Control olarak yetkilendirme yapılmıştır. OK ile işlem bitirilir.

Yetkilendirme yapılan grup ve yapılan yetkilendirme görüntülenir. OK ile yetkilendirme işlemi tamamlanır.

Next ile devam edilir.

Confirmation bölümünde paylaşım için yapılan tüm yapılandırmalar görüntülenir. Create ile paylaşım oluşturma işlemi bitirilir.

Böylece paylaşım oluşturma işlemi tamamlanmış olur. Close ile bitirilir.

Server Manager’da sunucuda oluşturulan paylaşım ve paylaşımın kullanım durumu görüntülenir.

Finans grubuna dahil olan User01 kullanıcısı ile oturum açıldığında File Server üzerindeki Finans paylaşımına erişebildiği görülmektedir.

Finans grubuna dahil olmayan User02 kullanıcısı ile oturum açıldığında ise File Server üzerindeki Finans paylaşımına erişemediği görülmektedir.

Böylece File Server üzerinde paylaşım oluşturma işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version