Site icon Emre'nin Sistem Odası

Exchange Server’da Yeni Veritabanı Oluşturma

Exchange Server kurulumu sonrası sistem varsayılan olarak bir Mailbox Database’i oluşturur. Ortama kurulan her yeni Exchange Server için bu durum geçerlidir.

Exchange Server MailboxDatabase ve log dosyaları için ayrı diskler ya da disk bölümleri kullanılması yararlı olacaktır. Örnekte veritabanı dosyaları için D sürücüsü, log dosyaları içinse E sürücüsü bu dosyaların tutulması için ayrılmıştır.

Exchange Server’da yeni veritabanı oluşturma işlemleri hem Exchange Admin Center hem de Exchange Management Shell aracılığıyla yapılabilir.

Exchange Admin Center’da Yeni Veritabanı Oluşturma

Exchange Admin Center’da yeni Mailbox Database oluşturma işlemleri aşağıdaki gibidir:

Exchange Admin Center konsolundan Servers -> Databases seçilir ve + tıklanır.

New Database penceresinde

Mailbox Database bölümünde yeni oluşturulacak veritabanı adı tanımlanır.

Server bölümünde Browse… tıklanarak veritabanının hangi sunucuda olacağı seçilir.

Database File Path bölümünde veritabanının hangi dosya yolunda olacağı tanımlanır.

Log Folder Path bölümünde log dosyalarının hangi dosya yolunda olacağı tanımlanır.

Örnekte EXC2016MBX03 isimli veritabanı EXC201601 sunucusunda oluşturulmuştur. Veritabanı yolu D:\DATABASES\EXC2016MBX03\EXC2016MBX03.edb, log dosyaları yolu ise E:\LOGS\EXC2016MBX03 olarak tanımlanmıştır.

Save ile veritabanı oluşturma işlemi tamamlanır.

Yeni veritabanı oluşturma işleminin tamamlanması için bir uyarı alınır. Uyarıda farklı bir Active Directory Site’ı varsa (Örnekte BOLGE-1 isimli bir site mevcuttur.) yeni oluşturulacak Mailbox Database’inin Active Directory replikasyonu sonrasında aktif olacağı ve Microsoft Exchange Information Store servisinin veritabanının oluşturulduğu sunucuda yeniden başlatılması gerektiği belirtilmiştir. OK ile uyarı penceresi kapatılır.

Sunucuda Microsoft Exchange Information Store servisi yeniden başlatılır.

Exchange Admin Center’da Servers -> Databases bölümünde yeni oluşturulan veritabanı görüntülenir.

Ayrıca yeni oluşturulan veritabanı için veritabanı ve log dosyaları DATABASE ve LOG için ayrılan disk bölümlerinde görüntülenebilir.

Exchange Management Shell’de Yeni Veritabanı Oluşturma

Exchange Management Shell’de yeni Mailbox Database oluşturma işlemleri aşağıdaki gibidir:

Exchange Management Shell’de aşağıdaki komut çalıştırılır. Bu komut ile EXC2016MBX04 isimli veritabanı EXC201602 sunucusunda oluşturulmuştur. Veritabanı yolu D:\DATABASES\EXC2016MBX04\EXC2016MBX04.edb, log dosyaları yolu ise E:\LOGS\EXC2016MBX04 olarak tanımlanmıştır.

New-MailboxDatabase -Server EXC201602 -Name “EXC2016MBX04” -EdbFilePath D:\DATABASES\EXC2016MBX04\EXC2016MBX04.edb -LogFolderPath E:\LOGS\EXC2016MBX04

Komut çalıştırıldığında yeni veritabanı oluşturma işlemi aşağıdaki uyarılarla tamamlanır. Uyarıda farklı bir Active Directory Site’ı varsa (Örnekte BOLGE-1 isimli bir site mevcuttur.) yeni oluşturulacak Mailbox Database’inin Active Directory replikasyonu sonrasında aktif olacağı ve Microsoft Exchange Information Store servisinin veritabanının oluşturulduğu sunucuda yeniden başlatılması gerektiği belirtilmiştir.

Sunucuda Microsoft Exchange Information Store servisi yeniden başlatılır.

Son olarak aşağıdaki komut ile yeni oluşturulan veritabanı görüntülenir.

Get-MailboxDatabase

Ayrıca yeni oluşturulan veritabanı için veritabanı ve log dosyaları DATABASE ve LOG için ayrılan disk bölümlerinde görüntülenebilir.

Böylece Exchange Server’da yeni veritabanı oluşturma işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version