Site icon Emre'nin Sistem Odası

SCCM 2012’de İşletim Sistemi Dağıtımı (OS Deployment)

System Center Configuration Manager yazılımının en güçlü özelliklerinden birisi de işletim sistemi dağıtımıdır. Bu sürümde gelen yeni özellikler aşağıdaki gibidir :

İşletim sistemi dağıtımı için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir :

  1. DC ve SCCM tarafındaki öngereksinimlerin karşılanması
  2. PXE özelliğinin aktif hale getirilmesi
  3. İşletim sistemi paketinin hazırlanması
  4. Boot edilecek imaj dosyasının oluşturulması
  5. Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
  6. SCCM agent paketinin hazırlanması
  7. Sürücülerin boot image içine yerleştirilmesi
  8. İşletim sistemi kurulumu için görev (Task) oluşturma
  9. İşletim Sistemi Dağıtımı

DC ve SCCM Öngereksinimlerinin Karşılanması

DC sunucusuna ya da DHCP Server rolü yapılması istenilen herhangi bir sunucuya DHCP Server rolü kurulmalıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra PXE boot yapacak bütün makinelerin DHCP’den IP alıp , SCCM sunucusunu bulup bu sunucu üzerinden PXE boot işlemini gerçekleştirebilmesi için DHCP’nin Scope Options’una girilip

066         Boot Server Host Name     SCCM2012.emres.com

067         Bootfile Name                      \boot\x86\wdsnbp.com

opsiyonları eklenir. Aksi taktirde PXE boot yapan bilgisayarlar DHCP’den IP aldıktan sonra SCCM sunucusunu bulamayacak ve image’ı alamayacaktır.

SCCM sunucusuna Windows Deployment Services (WDS) rolü kurulmalıdır.

Bu şekilde öngereksinimler tamamlanmış olur.

PXE Özelliğinin Aktif Edilmesi

İşletim sistemi dağıtımı için öncelikle bölgedeki sunucuda PXE özelliğinin aktif edilmesi gereklidir. Bu işlem için :

Bu işlemler sonrasında PXE özelliği aktif edilmiş olur.

İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması

İşletim sistemi paketinin hazırlanması konusunda dağıtımı yapılacak örnek işletim sistemi olarak Windows 7 x64 işletim sistemi seçilmiştir.

İşletim Sistemi Installer’ı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra Installer’ın dağıtım noktası belirlenir.

Bu noktada işletim sistemi dosyaları SCCM sunucusuna eklenmiş ve işletim sisteminin hangi noktadan dağıtılacağı belirlenmiş olur.

Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması

Boot edilecek image dosyasının düzenlenmesi bilgisayarların ilk bu dosya üzerinden açılacak olması ve işlemlerin ilk olarak bu dosya üzerinden başlaması nedeniyle önemlidir.

Böylece işletim sistemi image’ı oluşturulmuş olur.

İşletim Sistemi Image’ı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra image’ın dağıtım noktası belirlenir.

Böylece işletim sistemi image’ı için dağıtım noktası belirlenmiş olur.

Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi

PXE isteği gönderen makinelerin boot edilebilmesi için Boot Image’lara ihtiyaç duyulmaktadır. Boot image (x64) ve Boot image (x86) isimleriyle iki adet boot image SCCM’de mevcuttur. Bu Boot Image’ların PXE isteklerine cevap verebilmesi için konfigüre edilmesi gerekmektedir.

Boot image (x64) üzerinde yapılan işlemlerin Boot image (x86) için de yapılması gerekmektedir.

Boot Image oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra boot image’ın dağıtım noktası belirlenir.

Tüm bu işlemlerin Boot image (x86) için de yapılması gerekmektedir.

SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanması

Boot Image hazırlandıktan sonra işletim sistemi dağıtımının içerisine SCCM agent’ı eklenir. Böylece işletim sistemi yüklendiğinde SCCM agent’ı da yüklenmiş olur. Agent’ın yüklenmesi için

Bu oluşturulan paketin de dağıtım noktasının belirlenmesi gerekmektedir.

Böylece güncel agent paketi de hazırlanmış olur.

Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi

Oluşturulan boot image içerisine sürücüler de eklenebilir.

Önemli Not : Özellikle ağ kartı sürücüsü eklenmez ise bilgisayarlar DHCP’den IP alıp boot.wim’e ulaşacak fakat kurulum başlamayacaktır.

SCCM 2012 üzerinden sürücülerin boot.wim’e eklenmesi için :

Sürücüler eklendikten sonra sürücü paketi de yaratılabilir. Sürücü paketinin yaratılması için :

Daha önce oluşturulan sürücülerin bu pakete eklenmesi için :

İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması

Görev oluşturularak işletim sisteminin hangi konfigürasyonla kurulacağı belirlenir. Görev oluşturmak için :

Böylece Task başarıyla oluşturulmuş olur.

İşletim Sisteminin Dağıtımı

Oluşturulan Task’e sağ tık -> Deploy seçilir.

General bölümünde dağıtımın yapılacağı Collection seçilir. Next ile devam edilir.

Deployment Settings bölümünde eğer deploymentın isteğe bağlı olarak F12 ile başlatılması isteniyorsa Purpose’da Available seçilir.

Scheduling bölümünde deployment için tarih ve saat belirlenebilir. Örnekte belirlenmemiştir. Next ile devam edilir.

User Experience bölümünde kullanıcıların notification’ları görüp göremeyeceği vb. konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

Alerts bölümünde deployment’ın belirli bir başarıya ulaşamaması halinde alarm mekanizması tanımlanailir. Örnekte tanımlanmamıştır. Next ile devam edilir.

Distribution Points bölümünde bu task’la ilgili dağıtım noktaları bazında gerekli konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

Completion bölümünde deployment işleminin başarıyla tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi PXE üzerinden boot edilmesi için sistem, F12 tuşuna basılmasını bekliyor.

F12’ye basıldığında SCCM sunucusu üzerinden boot.wim imajı yüklenmeye başlıyor.

Böylece SCCM üzerinden işletim sistemi dağıtımı başlamış olur.

Task’in kurulumu için daha önce tanımlanan şifre girilir.

Dağıtımı yapılacak image seçilir. Next ile devam edilir.

İşletim sisteminin kurulumu için C sürücüsünün formatlanma işlemi sürüyor.

C sürücüsüne uygulanacak wim dosyası indiriliyor.

Image C sürücüsü içerisine uygulanıyor.

Aygıt sürücüleri kuruluyor.

Configuration Manager kurulumu için gerekli dosyalar indiriliyor.

Yeniden başlatılıyor.

Kayıt defteri güncelleniyor.

Aygıtlar kuruluyor.

Kurulumun devam etmesi için bilgisayar yeniden başlatılıyor.

Bilgisayarın ilk kullanım için ayarları yapılıyor.

Tarih ve saat ayarları yapılıyor.

Ayarlar tamamlanıyor.

Configuration Manager kurulumu yapılıyor.

Sistemin SID’sinin değişmesi için sysprep çalışıyor.

Build tamamlanıp Capture alınması aşamasına geçiliyor.

Capture alınan işletim sisteminin kurulumuna bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra devam edilir.

Bölge dil ve klavye ayarları yapılır.

Kullanıcı adı ve bilgisayar adı belirlenir.

Kullanıcı parolası ve parola ipucu belirlenir.

Lisans sözleşmesi kabul edilir.

Tarih ve saat ayarları yapılır.

Kurulum tamamlanır.

Böylece SCCM 2012 ile işletim sistemi dağıtımı tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version