Site icon Emre'nin Sistem Odası

SCCM’de İşletim Sistemi Dağıtımı – Öngereksinimler (OS Deployment – Prerequisites)

Mevcut ortamda SCCM 2012 var ise SCCM 2012’de İşletim Sistemi Dağıtımı makalemi inceleyebilirsiniz.

SCCM ile işletim sistemi dağıtımına başlamadan önce bazı öngereksinimlerin karşılanması gerekir. Bu öngereksinimler aşağıdaki gibidir :

  1. DHCP yapılandırması
  2. PXE özelliğinin aktif hale getirilmesi
  3. İşletim sistemi kaynak dosyalarının hazırlanması
  4. Boot Image’ların Yapılandırılması

DHCP Yapılandırması

DC sunucusuna ya da DHCP Server rolü kurulmak istenilen herhangi bir sunucuya DHCP Server rolü kurulmalıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra PXE boot yapacak bütün makinelerin DHCP’den IP alıp, SCCM sunucusunu bulup bu sunucu üzerinden PXE boot işlemini gerçekleştirebilmesi için DHCP’nin Scope Options’una girilip

066         Boot Server Host Name                   SCCM.emres.com

067         Bootfile Name                                 \boot\x86\wdsnbp.com

opsiyonları eklenir. Aksi taktirde PXE boot yapan bilgisayarlar DHCP’den IP aldıktan sonra SCCM sunucusunu bulamayacak ve image’ı alamayacaktır.

PXE Özelliğinin Aktif Edilmesi

İşletim sistemi dağıtımı için öncelikle bölgedeki sunucuda PXE özelliğinin aktif edilmesi gereklidir. Bu işlem için :

Bu işlemler sonrasında OK ile PXE özelliği aktif edilmiş olur.

İşletim Sistemi Kaynak Dosyalarının Hazırlanması

İşletim sistemi kaynak dosyalarının hazırlanması konusunda dağıtımı yapılacak örnek işletim sistemi olarak Windows 10 1903 seçilmiştir.

Boot Image’ların Yapılandırılması

PXE isteği gönderen makinelerin boot edilebilmesi için Boot Image’lara ihtiyaç duyulmaktadır. Boot image (x64) ve Boot image (x86) isimleriyle iki adet boot image SCCM’de mevcuttur. Bu Boot Image’ların PXE isteklerine cevap verebilmesi için konfigüre edilmesi gerekmektedir.

Boot Image güncelleştirme işlemi tamamlandıktan sonra boot image’ın dağıtım noktası belirlenir.

Boot image (x64) üzerinde yapılan işlemlerin Boot image (x86) için de yapılması gerekmektedir.

Böylece SCCM ile işletim sistemi dağıtımı için öngereksinimler tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version