Site icon Emre'nin Sistem Odası

SCCM’de İşletim Sistemi Dağıtımı – Dağıtım (OS Deployment – Deployment)

SCCM ile işletim sistemi dağıtımına başlanılmadan önce karşılanılması gereken öngereksinimler için SCCM’de İşletim Sistemi Dağıtımı – Öngereksinimler makalemi inceleyebilirsiniz.

Ayrıca mevcut ortamda SCCM 2012 var ise SCCM 2012’de İşletim Sistemi Dağıtımı makalemi inceleyebilirsiniz.

SCCM ile işletim sistemi dağıtımı için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir :

  1. Boot edilecek imaj dosyasının yapılandırılması
  2. İşletim sistemi dağıtımı için görev (Task) oluşturma
  3. İşletim sistemi dağıtımı

Boot Edilecek Image Dosyasının Yapılandırılması

Boot edilecek image dosyasının düzenlenmesi bilgisayarların ilk bu dosya üzerinden açılacak olması ve işlemlerin ilk olarak bu dosya üzerinden başlaması nedeniyle önemlidir.

Böylece boot edilecek işletim sistemi image’ı oluşturulmuş olur.

İşletim Sistemi Image’ı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra image’ın dağıtım noktası belirlenir.

Böylece işletim sistemi image’ı için dağıtım noktası belirlenmiş olur.

İşletim Sistemi Dağıtımı İçin Görev (Task) Oluşturulması

Görev oluşturularak işletim sisteminin hangi konfigürasyonla kurulacağı belirlenir. Görev oluşturmak için :

Böylece Task başarıyla oluşturulmuş olur.

İşletim Sisteminin Dağıtımı

Oluşturulan Task’e sağ tık -> Deploy seçilir.

General bölümünde dağıtımın yapılacağı Collection seçilir. Next ile devam edilir.

Deployment Settings bölümünde eğer deploymentın isteğe bağlı olarak ENTER ile başlatılması isteniyorsa Purpose’da Available seçilir. Next ile devam edilir.

Scheduling bölümünde deployment için tarih ve saat belirlenebilir. Örnekte belirlenmemiştir. Next ile devam edilir.

User Experience bölümünde kullanıcıların notification’ları görüp göremeyeceği vb. konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

Alerts bölümünde deployment’ın belirli bir başarıya ulaşamaması halinde alarm mekanizması tanımlanabilir. Örnekte tanımlanmamıştır. Next ile devam edilir.

Distribution Points bölümünde bu task’la ilgili dağıtım noktaları bazında gerekli konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

Completion bölümünde deployment işleminin başarıyla tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi PXE üzerinden boot edilmesi için sistem, ENTER tuşuna basılmasını bekliyor.

Enter’a basıldığında SCCM sunucusu üzerinden boot.wim imajı yüklenmeye başlıyor.

Böylece SCCM üzerinden işletim sistemi dağıtımı başlamış olur.

Task’in kurulumu için daha önce tanımlanan parola girilir. Next ile devam edilir.

Dağıtımı yapılacak image seçilir. Next ile devam edilir.

İşletim sisteminin kurulumu için C sürücüsünün formatlanma işlemi sürüyor.

C sürücüsüne uygulanacak wim dosyası indiriliyor.

Image C sürücüsü içerisine uygulanıyor.

Aygıt sürücüleri kuruluyor.

Configuration Manager kurulumu yapılıyor.

Yeniden başlatılıyor.

Aygıtlar kuruluyor.

Bilgisayarın ilk kullanım için ayarları yapılıyor.

Kilit ekranı görüntüleniyor.

Oturum açma ekranında bilgisayarın domainde olduğu görülmektedir ve domain kulanıcısı ile oturum açılabilir.

Kullanıcı profil ayarları yapılıyor.

Kurulum tamamlanıyor.

Böylece SCCM ile işletim sistemi dağıtımı tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exit mobile version