SCCM 2010 Yenilikleri

Bu makalemde SCCM 2010 ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim.

System Center Configuration Manager 2010 Güncelleştirmesi, 1906 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için güncelleştirme sonrası ajanların güncel sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.

MICROSOFT ENDPOINT MANAGER KİRACI EKLENTİSİ

Sorun Giderme Portalının Kullanıcının Cihaz Kullanım Durumuna Göre Listelemesi

Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezindeki sorun giderme portalı bir kullanıcının aranmasına ilişkin cihazların görüntülenmesine olanak tanır. Bu sürüm itibariyle kullanıma göre otomatik olarak kullanıcı cihazı benzeşimi atanan kiracıya bağlı cihazlar, kullanıcı aranırken görüntülenir.

Microsoft Endpoint Manager Yönetim Merkezindeki Uygulamalarda İyileştirmeler

Kiracıya bağlı cihazlar için uygulamalarda iyileştirmeler yapılmıştır. Bu sürüm itibariyle yöneticiler Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezindeki uygulamalar için aşağıdaki eylemler gerçekleştirilebilir.

 • Bir uygulamanın kaldırılması
 • Bir uygulamanın onarımı
 • Uygulama yüklenme durumunun yeniden değerlendirilmesi
 • Uygulamanın yeniden yüklenip eskinin yerini alması

BULUTA BAĞLI YÖNETİM

CSP İçin Sanal Makine Ölçek Kümesine Sahip Bulut Yönetimi Ağ Geçidi

Bulut Yönetimi Ağ Geçidi (CMG) dağıtımları bu sürüm itibariyle Bulut Çözüm Sağlayıcısı (CSP) aboneliklerini desteklemek için Azure’da bir sanal makine ölçeği kümesi kullanabilir. Bu özellik şu anda ön izlemedir. Mevcut durumda sadece başka bir abonelikte CMG’si olmayan CSP müşterilerine yöneliktir.

Yerleşik Kiracılar İçin Azure AD Kmlik Doğrulamasının Devre Dışı Bırakılması

Bu sürüm itibariyle kullanıcılar ve cihazlarla ilişkili olmayan kiracılar için Azure Active Directory (Azure AD) kimlik doğrulaması devre dışı bırakılabilir. Azure AD’ye Configuration Manager eklendiğinde sitenin ve istemcilerin modern kimlik doğrulaması kullanmasına olanak tanınır. Azure AD cihaz kimlik doğrulaması cihazları olsun veya olmasın tüm yerleşik kiracılar için etkinleştirilmiştir. Örneğin bir bulut yönetimi ağ geçidini desteklemek için bilgi işlem kaynakları için kullanılan aboneliğe sahip ayrı bir kiracı var. Kiracıyla ilişkili kullanıcılar veya cihazlar yoksa Azure AD kimlik doğrulaması devre dışı bırakılabilir.

Hizmet Noktası Bağlantısı İçin İnternet Erişiminin Doğrulanması

Desktop Analytics veya kiracı eki kullanılıyorsa bu sürüm itibariyle hizmet noktası önemli internet uç noktalarını kontrol eder. Bu kontroller, bulut bağlantılı hizmetlerin kullanılabilir olduğundan emin olunmasına yardımcı olur. Ayrıca ağ bağlantısında bir sorun olup olmadığını da hızlı bir şekilde belirleyerek sorun çözümüne yardımcı olur.


MASAÜSTÜ ANALİZLERİ (DESKTOP ANALYTICS)

Yeni Windows 10 Tanılama Veri Seviyeleri İçin Destek

Microsoft, Windows 10’un topladığı tanılama verilerini kategorilere ayırarak şeffaflığı arttırır:

 • Temel tanılama verileri, Gerekli olarak yeniden sınıflandırılmıştır.
 • Tam, İsteğe Bağlı olarak yeniden sınıflandırılmıştır.

Cihazlar daha önce Gelişmiş veya Gelişmiş (Sınırlı) olarak yapılandırıldıysa, Windows 10’un gelecek bir sürümünde Gerekli düzeyi kullanılacaktır. Bu değişiklik Desktop Analytics’in işlevselliğini etkileyebilir.

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Desteği

Windows 10 uzun vadeli hizmet kanalı (LTSC), işlevlerin ve özelliklerin zaman içinde değişmediği cihazlar için tasarlanmıştır. Bu hizmet modeli, Windows 10 Enterprise LTSC cihazlarının olağan özellik güncellemelerini almasını engeller. Cihaz güvenliğinin güncel kalmasını sağlamak için yalnızca kalite güncelleştirmelerini sağlar. Bazı müşteriler yeni özelliklere, hizmetlere ve diğer önemli değişikliklere erişmek için LTSC’den altı aylık hizmet kanalına geçmek istemektedir. Bu sürüm itibariyle LTSC cihazlarının Desktop Analytics’e kaydedilmesi için Configuration Manager kullanılabilir. Bu cihazlar kaydedildikten sonra dağıtım planlarında değerlendirilebilir.


SİTE ALTYAPISI

Senaryo Sağlığının İzlenmesi

Bu sürüm itibariyle uçtan uca senaryoların durumunun izlenmesi için Configuration Manager kullanılabilir. Senaryo sağlığının izlenmesi, bulut hizmetine bağlı özellikler için kritik olan sistem gecikmesi ve bileşn biriktirme listelerine ilişkin farkındalığı arttırır. Configuration Manager, performans ölçümlerini ve arıza noktalarını ortaya çıkarmak için aktiviteleri simüle eder. Bu sentetik aktiviteler, Microsoft’un bulut hizmetlerindeki bazı bileşenleri izlemek için kullandığı yöntemlere benzer. Başarısızlıklar meydana gelirse araştırmalara odaklanılmasına yardımcı olabilir.

Bu sürüm aşağıdaki iki senaryoyu içerir:

 • SQL Server Hizmet Aracısı (SQL Server Service Broker): Hizmet aracısı, site veritabanı için gerekli bir yapılandırmadır. Configuration Manager’daki çekirdek alt sistemlerin çoğu hizmet aracısını kullanır.
 • İstemci Eylemi Durumu: İstemci eylemleri için kullanılan hızlı kanalın durumu izlenebilir. Bu özellik Microsoft Endpoint Manager ortamdaki yüklü cihazlara bağlıysa istemci eylemleriyle ilgili olası sorunların çözülmesine yardımcı olur. BU özellik şirket içi eylemler için de kullanılabilir. Örnek: CMPivot, komut dosyaları çalıştırma, cihaz uyandırma.  

Kurulum ve Yükseltme Hatalarının Microsoft’a Bildirimi

Kurulum veya güncelleştirme işlemi başarıyla tamamlanamazsa, bu sürüm itibariyle hata Microsoft’a bildirilebilir. Bir hata oluşursa Güncelleştirme hatasını Microsoft’a bildir düğmesi etkinleştirilir. Düğme kullanıldığında Microsoft’a daha fazla bilgi verilmesi için etkileşimli bir sihirbaz açılır. Teknik önizlemelerde kurulum başarıyla tamamlansa bile bu düğme her zaman etkindir.

Eski Toplanan Tanılama Dosyasını Sil Görevi

Bu sürüm itibariyle toplanan tanılama dosyalarının temizlenmesi için yeni bir bakım görevi mevcuttur. Eski toplanan tanılama dosyalarını sil, temizlenecek dosyalarını ararken varsayılan olarak 14 günlük bir değer kullanır. Bu görev, düzenli olarak toplanan dosyaları etkilemez.

Yönetim Hizmetinde İyileştirmeler

Yönetim hizmeti olan Configuration Manager REST API, güvenli bir HTTPS bağlantısı gerektirir. HTTPS’yi etkinleştirmek için önceki yöntemlerde SMS Sağlayıcısında IIS’in etkinleştirilmesi bir ön koşuldu. Bu sürümden itibaren yönetim hizmeti için SMS Sağlayıcısında IIS etkinleştirilmesi gerekmez. Siteyi gelişmiş http için etkinleştirildiğinde SMS Sağlayıcı için kendinden imzalı bir sertifika oluşturur ve IIS gerektirmeden otomatik olarak bağlar.

Azure Geçiş Aracında İyileştirmeler

Bir şirket içi sitenin genişletilmesi ve Microsoft Azure’a taşıma aracı bu sürüm itibariyle aşağıdakileri içermektedir:

 • ExpressRoute dışındaki sanal ağlara sahip ortamların desteklenmesi
 • Bir hiyerarşi desteklenmesi
 • Bir sitenin birlikte yerleştirilmiş veritabanıyla desteklenmesi

İSTEMCİ YÖNETİMİ

Aynı Uzak Ağdaki Eş İstemcileri Kullanarak Dağıtım Son Tarihinde Makinenin Uyandırılması

Wake on LAM (WOL), karmaşık alt ağlara sahip ağlarda her zaman sorun teşkil etmiştir. İyi ağ oluşturma en iyi uygulaması, yayın trafiğinin ağı olumsuz etkilemesi riskine karşı hafifletmek için yayın etki alanlarının boyutunu azaltır. Ağ yayınını sınırlamanın en yaygın yolu, yayın paketlerinin alt ağlar arasında yönlendirilmesine izin vermemektedir. Diğer bir seçenek de alt ağ yönlendirmeli yayınları etkinleştirmektir. Ancak çoğu kuruluş sihirli paketin dahili yönlendiricileri geçmesine izin vermez. 1810 sürümünde, eş uyandırma özelliğinin getirilmesi, bir yöneticinin istemci bildirim kanalını kullanarak istek üzerine bir cihazı veya cihaz koleksiyonunu uyandırmasına izin verilmişti. Bu şekilde sunucunun istemci ile aynı yayın etki alanında olması ihtiyacının üstesinden gelinmekteydi. Bu en son iyileştirme, Configuration Manager sitesinin, bir dağıtımın son tarihinde cihazları uyandırmasına olanak tanır. Sihirli paketi doğrudan yayınlayan site sunucusu yerine, site istemci bildirim kanalını kullanır. Hedef cihazın bilinen son alt ağında çevrimiçi bir makine bulur. Ardından çevrimiçi istemciye hedef cihaz için WoL paketini yayınlaması talimatını verir.

Yönetici Olmayan Hesaplar İçin Geliştirilmiş Windows Server Yeniden Başlatma Deneyimi

Windows Server çalıştıran bir cihazda düşük haklara sahip bir kullanıcı için, varsayılan olarak, Windows’u yeniden başlatmak için kullanıcı hakları atanmamıştır. Bu cihaza bir dağıtım hedeflendiğinde, bu kullanıcı sunucuyu manuel olarak yeniden başlatamaz. Örneğin, yazılım güncellemelerini yüklemek için Windows’u yeniden başlatamazlar.

Bu sürümden itibaren, bu davranış gerektiği gibi kontrol edilebilir. İstemci ayarlarının Bilgisayarı Yeniden Başlatma grubunda Bir dağıtım yeniden başlatma gerektirdiğinde, düşük haklara sahip kullanıcıların Windows Server çalıştıran bir cihazı yeniden başlatmasına izin verin ayarı etkinleştirilebilir.


KOLEKSİYONLAR

Koleksiyon Sorgusu Önizlemesi

Bu sürüm itibariyle koleksiyon üyeliği için bir sorgu oluşturulurken veya düzenlenirken sorgu sonuçları önizlenebilir. Sorgu ifadesi özellikleri iletişim kutusundan sorgu sonuçları önizlenebilir. Sorgu İfadesini Düzenle seçildiğinde, Sorgu Sonuçları Önizleme penceresini göstermek için koleksiyonun sorgu özelliklerinde yeşil üçgeni seçilir. Uzun süredir devam eden bir sorgu durdurulmak isteniyorsa Durdur seçilir.

Koleksiyon Değerlendirme Görünümü

Bu sürüm itibariyle Koleksiyon Değerlendirme Görüntüleyici’nin işlevselliği Configuration Manager konsoluna entegre edilmiştir. Bu değişiklik, yöneticilere tahsilat değerlendirme sürecini görüntülemek ve sorunları gidermek için merkezi bir konum sağlar.

Koleksiyon İlişkilerini Görüntüleme

Bu sürüm itibariyle koleksiyonlar arasındaki bağımlılık ilişkileri grafik biçiminde görüntülenebilir. Sınırlayıcı, dahil etme ve hariç tutma ilişkileri gösterilebilir.

Koleksiyonları değiştirmek veya silmek isteniyorsa, önerilen değişikliğin etkisinin anlaşılması için ilişkiler görüntülenir. Bir dağıtım oluşturmadan önce, dağıtımı etkileyebilecek herhangi bir dahil etme veya hariç tutma ilişkisi için olası hedef koleksiyona bakılabilir.


UYGULAMA YÖNETİMİ

CMG Aracılığıyla Mevcut Uygulamalardaki İyileştirmeler

Azure Active Directory’ye (Azure AD) katılmayan ve bir bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) aracılığıyla iletişim kuran, internet tabanlı, etki alanına katılmış bir cihaz, bu sürüm itibariyle dağıtılan uygulamaları uygulamaları kullanılabilir şekilde alabilir. Cihazın Active Directory etki alanı kullanıcısı, eşleşen bir Azure AD kimliğine ihtiyaç duyar. Kullanıcı Yazılım Merkezi’ni başlattığında, Windows Azure AD kimlik bilgilerini girmesini ister. Daha sonra kullanıcı mevcut uygulamaları görebilir.


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Önyüklenebilir Medya Kullanılarak CMG Üzerinden İşletim Sistemi Dağıtımı

Sürüm 2006’dan başlayarak, bulut yönetimi ağ geçidi (CMG), Yazılım Merkezi’nden başlattığınızda bir önyükleme görüntüsü ile bir görev dizisi çalıştırmayı destekledi. Bu sürüm itibariyle, bir CMG aracılığıyla bağlanan internet tabanlı cihazları yeniden görüntülemek için önyüklenebilir medya kullanılabilir. Bu senaryo, uzaktaki çalışanların daha iyi desteklenmesine yardımcı olur. Kullanıcının Yazılım Merkezi’ne erişebilmesi için Windows başlamazsa, kullanıcıya Windows’u yeniden yüklemeleri için bir USB sürücü gönderilebilir.

Kullanıcı Koleksiyonuna Bir Görev Dizisi Dağıtımı Türü Dağıtılması

Bu sürüm itibariyle bir uygulama görev dizisi türüyle kullanıcı tabanlı bir koleksiyona dağıtım yapılabilir. Kullanıcı hedefli bir dağıtım, yerel sistem hesabı bağlamında çalışmaya devam edebilir.

Görev Dizisi Boyutunun Yönetilmesi

Büyük görev dizileri, istemci işlemede sorunlara neden olur. Görev dizilerinin boyutunu yönetmeye daha fazla yardımcı olmak için bu sürüm, iyileştirmeleri yinelemeye devam eder.

 • Bu sürümden itibaren Configuration Manager, boyutu 2 MB’den büyük olan bir görev dizisi için eylemleri kısıtlar. Örneğin, büyük bir görev dizisindeki değişiklikler kaydedilmeye çalışılırsa, görev dizisi düzenleyicisi bir hata görüntüler.
 • Configuration Manager konsolunda görev dizilerinin listesi görüntülendiğinde Boyut (KB) sütununu eklenir. Sorunlara neden olabilecek büyük görev dizilerini belirlemek için bu sütunu kullanılır.

Özellik Güncellemeleri İçin SetupDiag Hatalarını Analiz Etme

Windows 10 sürüm 2004’ün piyasaya sürülmesiyle, SetupDiag tanılama aracı Windows Setup’a dahil edilmiştir. Yükseltmeyle ilgili bir sorun varsa, SetupDiag hatanın nedenini belirlemek için otomatik olarak çalışır. Bu sürüm itibariyle Configuration Manager Windows 10 hizmetiyle özellik güncelleme dağıtımlarından SetupDiag sonuçlarını toplar ve özetler.

Görev Dizisi Performans Ayarlarındaki İyileştirmeler

Configuration Manager 1910 sürümünden başlayarak, görev dizisinin genel hızını artırmak için Yüksek Performans için Windows güç planı etkinleştirilebilir. Bu sürüm itibariyle, bu seçenek modern bekleme modu olan cihazlarda ve varsayılan güç planına sahip olmayan diğer cihazlarda kullanılabilir.


KORUMA

BitLocker Yönetiminde İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle bir bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) üzerinden BitLocker ilkeleri yönetilebilir ve kurtarma anahtarları emanet edilebilir. Bu değişiklik, internet tabanlı istemci yönetimi (IBCM) aracılığıyla BitLocker yönetimi için de destek sağlar. BitLocker yönetimi için kurulum sürecinde herhangi bir değişiklik yoktur. Bu iyileştirme, etki alanına katılmış ve karma etki alanına katılmış cihazları destekler.

Genişletilmiş Windows Defender Uygulama Yönetimi

Windows Defender Uygulama Denetimi, cihazlarda çalışmasına izin verilen açık bir yazılım listesi uygular. Bu sürüm itibariyle, Windows Server 2019 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazları desteklemek için Windows Defender Uygulama Denetimi ilkeleri genişletilmiştir.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Yazılım Güncelleştirme Taramaları İçin Kullanıcı Proxy’sinin Etkinleştirilmesi

Eylül 2020 toplu güncellemesinden başlayarak, HTTP tabanlı WSUS sunucuları varsayılan olarak güvenlidir. Varsayılan olarak, HTTP tabanlı bir WSUS’a karşı güncellemeleri tarayan bir istemci, bir kullanıcı proxy’si kullanamaz. Güvenlik değiş tokuşlarına rağmen hala bir kullanıcı proxy’sine ihtiyaç varsa, bu bağlantılara izin vermek için yeni bir yazılım güncellemeleri istemci ayarı mevcuttur. En iyi güvenlik protokollerinin yürürlükte olduğundan emin olmak için TLS protokolünü kullanılması önerilmektedir. Bu protokol, yazılım güncelleme altyapısının güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

Güncelleme Almayan Cihazlar İçin Bildirimler

Bu sürüm itibariyle ortamdaki güvenlik riskinin yönetilmesine yardımcı olmak için, destek tarihi geçmiş işletim sistemlerine sahip cihazlar hakkında konsol içinde bilgilendirme sunulur. Bu cihazlar artık güvenlik güncellemelerini alamayabilir. Ayrıca, Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) olmayan Windows 7, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2’yi algılamak için yeni bir Yönetim Öngörüleri kuralı eklenmiştir.

Yazılım Güncelleştirme Delta İçeriğini İndiren İstemciler İçin Anında Dağıtım Noktası Yedeği

Bu sürüm itibariyle yazılım güncellemeleri için yeni bir istemci ayarı mevcuttur. Geçerli Boundary Grubundaki dağıtım noktalarında delta içeriği mevcut değilse, bir komşuya veya site varsayılan Boundary Group dağıtım noktalarına anında geri dönüşe izin verilebilir. İndirme işi başına zaman aşımı ayarı beş dakika olduğundan, bu ayar yazılım güncellemeleri için delta içeriği kullanıldığında kullanışlıdır.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Community Hub İçeriğinin Kategorilere Ayrılması

Topluluk merkezi içeriği, yöneticilerin ortamlarının görüntülediği içerik türlerini seçmelerine izin vermek için Microsoft, küratörlük veya yeniden görüntüleme dışı kategorisinde gruplandırılmıştır. Yöneticiler, risk profillerini ve Microsoft dışındaki ve kendi şirket dışındaki içerikleri paylaşma ve kullanma isteklerini eşleştirmek için Community hub’da sağlanan farklı içerik kategorileri arasından seçim yapabilir.

Windows Server İşletim Sistemlerinde Community Hub

Bu sürüm itibariyle Community Hub’ı Windows Server işletim sistemlerinde görüntüleyebilirsiniz. Configuration Manager konsolu, Windows Server 2012 ve sonraki sürümlerin Community Hub’ını yüklemesini sağlamak için konsol uzantısını yüklemeniz konusunda sizi bilgilendirecektir.

Ürün Geri Bildirimi

Configuration Manager konsolunda geri bildirim göndermek için yeni bir sihirbaz bulunur. Yeniden tasarlanan sihirbaz, iyi geri bildirimlerin nasıl gönderileceği konusunda daha iyi rehberlik sağlayarak iş akışını iyileştirir.

Ayrıca Geri bildirim Microsoft’a gönderildi adında yeni bir durum mesajı sorgusu mevcuttur. Geri bildirim durum mesajlarını kolayca bulmak için bu sorgu kullanılabilir.

Konsol İçi Bildirimlerde İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle konsol içi bildirimler için güncellenmiş bir görünüm mevcuttur. Artık bildirimler daha okunaklı ve eylem bağlantısını bulmak daha kolaydır. Ek olarak, en son bilgilerin bulunmasına yardımcı olmak için bildirimin yaşı görüntülenir. Bir bildirimi kapatır veya ertelerseniz, bu işlem artık tüm konsollarda kullanıcınız için kalıcı olur.

Configuration Manager Konsolunda İyileştirmeler

 • Bu sürüm itibariyle cihazlardan ve kullanıcılardan keşif verileri konsolda kopyalanabilir. Ayrıntılar panoya kopyalanabilir veya hepsi bir dosyaya aktarılabilir. Bu yeni eylemler, bu verilerin konsoldan hızlı bir şekilde alınmasını kolaylaştırır. Örneğin, yeniden görüntülemeden önce bir aygıtın MAC adresi kopyalanabilir.
 • Configuration Manager konsolundaki çeşitli alanlar bu sürüm itibariyle sabit genişlikli yazı tipi Consolas’ı kullanıyor. Bu yazı tipi tutarlı boşluk sağlamakta ve okumayı kolaylaştırmaktadır.
 • Bu sürüm itibariyle nesneler için durum mesajlarını görüntülemenin daha kolay bir yolu mevcuttur. Configuration Manager konsolunda bir nesne seçilip ardından şeritten Durum Mesajlarını Göster seçilir.
 • Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolunda bir nesne içe aktarıldığında, o nesne geçerli klasöre içe aktarılır. Önceden, Configuration Manager içe aktarılan nesneleri her zaman kök düğüme yerleştirirdi. Bu yeni davranış, uygulamalar, paketler, sürücü paketleri ve görev dizileri için geçerlidir.
 • Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolunda komut dosyaları ve sorgular oluştururken size yardımcı olacak, mümkün olduğunda sözdizimi vurgulama ve kod katlama göreceksiniz.

İÇERİK YÖNETİMİ

İstemci Veri Kaynak Panosunda İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle istemci veri kaynakları panosu, istemcilerin içeriği nereden aldığıyla ilgili bilgileri görüntülemek için genişletilmiş bir filtre seçimi sunar. Bu yeni filtreler şunları içerir:

 • Tek Boundary Group
 • Tüm Boundary Grouplar
 • İnternet istemcileri
 • Bir Boundary Group’la ilişkili olmayan istemciler

Ayrıca Pano, geri dönüş kaynağı kullanan İçerik indirmeleri için yeni bir kutucuk içerir. Bu bilgiler, istemcilerin alternatif bir kaynaktan ne sıklıkla içerik indirdiğinin anlaşılmasına yardımcı olur.

İçerik Kitaplığı Temizleme Aracındaki İyileştirmeler

Site sistemi çevrimdışıyken bir dağıtım noktasından içerik kaldırılırsa, WMI’da bir kayıt bulunabilir. Zamanla, bu davranış sonunda dağıtım noktasında bir uyarı durumuna yol açabilir. Geçmişteki sorunu azaltmak için kalan girdilerin WMI’dan manuel olarak kaldırılması gerekiyordu. Bu sürüm itibariyle silme modundaki içerik kitaplığı temizleme aracı bu artık içerik kayıtlarını WMI’dan kaldırabilir.


POWERSHELL

PowerShell Yardımın Güncelleştirilmesi

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager PowerShell modülü için en son bilgileri almak için Update-Help komutu kullanılabilir. Bu içerik, ConfigurationManager modülü için docs.microsoft.com’da yayınlanan içerikle aynıdır.

Uyarı: Sürüm 2103’ün yayımlanmasıyla birlikte güncellenebilir içeriğin yapılandırılma ve yayınlanma biçimindeki bir değişiklik nedeniyle, Sürüm 2010 sitesinde Update-Help’i kullanmamalısınız. Site 2103 sürümüne güncellendikten sonra yerel yardım içeriği güncellenmelidir.

PowerShell Sürüm 7 Desteği

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager PowerShell komut kitaplığı PowerShell 7 için destek sunmaktadır.

Bulut Yönetimi Ağ Geçidi Komutlarında İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle daha fazla müşterinin uzak cihazları yönetmesiyle bu sürüm, bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) için birkaç yeni ve geliştirilmiş Windows PowerShell komutu içermektedir. CMG hizmetinin ve Azure Active Directory (Azure AD) gereksinimlerinin oluşturulmasını, yapılandırılmasını ve yönetilmesini otomatikleştirmek için bu komutlar kullanılabilir.

KULLANIM

Aşağıdaki özellikler bu sürümden itibaren kullanımdan kaldırılmıştır.

 • Koleksiyon değerlendirme görüntüleyici
 • Azure İzleyici için Bağlayıcı

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın