AZURE

TEMEL BİLGİLER

Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Bilişim Hizmet Modelleri

Bulut Bilişim Dağıtım Modelleri

Azure Alt Ağları


AZURE ACTIVE DIRECTORY

Azure Active Directory Nedir?

Azure Active Directory (AzureAD) PowerShell Modülünün Kurulumu

Azure Active Directory’e Özel Alan Adı Eklenmesi

Azure Active Directory’de Kullanıcı Oluşturma


AZURE KONFİGÜRASYONLARI

Azure’da Sanal Ağ Oluşturma

Azure Sanal Makinelerinde Birden Fazla Ağ Kartı Kullanımı

Azure Alt Ağları

Azure’da DNS Zone Oluşturulması ve DNS Kaydı Eklenmesi

Bir Cevap Yazın