SCOM 2022 Temel Yapılandırmaları

SCOM 2022’nin kurulumu tamamlandıktan sonra temel yapılandırma işlemlerine geçilebilir.

SCOM 2022 temel yapılandırmalarının ilk aşaması olarak Management Group yapılandırmalarının incelenmesi yerinde olacaktır.

Genel Management Group yapılandırmalarına Administration -> Settings bölümünden erişilebilir.

Settings bölümü Agent, General ve Server olmak üzere üç bölüme ayrılır.

Agent bölümünde

Heartbeat bölümü incelendiğinde saniye cinsinden Hearhbeat değeri görüntülenir. Bu değer ajanın sunucu ile iletişiminin aktif olup olmadığının kontrolünün sağlandığı değerdir. Varsayılan değeri 60 saniyedir. Yani bir ajana 60 saniye erişlemezse ajanın bulunduğu makine erişilemez kabul edilir. Bu sürenin kısaltılması durumunda her bir ajanın sunucuya erişiminin denetleyeceği süre kısaltılmış olur. Süreyi kısaltma faydalı gibi gözükse de süre kısaltıldığında ajanlarla sunucu arasında sürekli bir ağ trafiği oluşması söz konusudur. Bu nedenle bu değerin daha düşük ya da daha büyük yapılması gerekmedikçe varsayılan olarak bırakılması yerinde bir karar olacaktır.

General bölümünde

Alerts bölümü incelendiğinde

Alerts Resolution States tabında uyarılar ve bu uyarılara karşılık durumlar ve kimlikler oluşturulması sağlanır. Farklı uyarılar ve çözümleri mevcut olmadığı durumda bu bölüm varsayılan olarak bırakılabilir.

Automatic Alert Resolution tabında çözülmemiş aktif alarmların ne kadar süre burada kalacağını gösterir. Varsayılan olarak Yeni durumunda olanlar için bu süre 30 gün, kaynak sağlıklı duruma geldiğinde ise bu süre 7 gündür.

Database Grooming bölümünde hangi kayıtların veritabanında ne kadar süreyle tutulacağı belirlenir. Kısacası veritabanında fazladan veri tutulması durumunda performans kayıpları yaşanmasının önüne geçilmesi için yapılan bakım işlemleridir. Veritabanından silinen kayıtlar eğer veritabanı yedeği yoksa geri getirilemez. Bu süreler sonunda veriler Operational Database’den Data Warehouse Database’e taşınır.

Miscellaneous bölümünde Task Execution Settings’te kullanıcıların görev çalıştırmaları esnasında ek yetkiye sahip olması gerekip gerekmediği seçilir. Varsayılan olarak kullanıcılar sınırlı haklara sahiptir. Bu yapıalndırma Disabled olarak değiştirilirse kullanıcıların görev çalıştırmaları sağlanmış olur.

Privacy bölümünde alınan hataların Microsoft ile paylaşılıp paylaşılmayacağı, eğer paylaşılacaksa nasıl paylaşılacağı seçilir.

Reporting bölümünde raporlama sunucusuna erişim için kullanılan URL belirlenir.

Web Addresses bölümünde Web Console’a web arayüzünden erişim için URL adresi tanımlanır.

Servers bölümünde

Heartbeat bölümünde sunucunun yaşayıp yaşamadığının tespiti için gerekli Hearbeat sayısı belirlenir. Buradaki değer varsayılan olarak 3’tür. Değer 3 olarak bırakıldığı taktirde Agents bölümündeki varsayılan Heartbeat değeri 60 saniye olduğundan sunucuya toplamda 180 saniye boyunca erişilemezse bu durum sunucuda bir sorun olduğuna işaret edecektir.

Security bölümünde bahsedilen aslında sunucu güvenliği değil ajanların güvenli kaynaktan geliyor olması ile ilgili bir güvenliktir. Buradaki seçenenekler yardımıyla manuel olarak ajan kurulum devredışı bırakılabilir, manuel ajan dağıtımları durumunda onay istenebilir ya da manuel ajan dağıtımı sonrasında otomatik olarak onay verilebilir. Burada ikinci seçenek seçildiğinde ajanların manuel olarak yüklenmesine izin verilir ve sonrasında bekleyen konumunda görüntülenerek oany verildiği taktirde ajanın SCOM ile iletişime geçmesine izin verilir.

Böylece SCOM 2022 kurulumu sonrasında Operations Manager için temel yapılandırma işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın