2. System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 Kurulumu

2.1. Active Directory Öngereksinimlerinin Karşılanması

2.2. SQL Server Kurulumu

2.3. SCCM 2012 Kurulumu İçin Öngereksinimlerin Karşılanması

2.4. System Center Configuration Manager 2012 Kurulumu

1. System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 Tasarımı

Yeni bir System Center Configuration Manager hiyerarşisinin ilk sitesini kurmadan önce Configuration Manager için kullanılabilir topolojileri, kullanılabilir sitelerin çeşitlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve her site türünün sağladığı yönetim kapsamının anlaşılması önemlidir. Kurulacak yapı için gereken sitelerin sayısını azaltabilen içerik yönetim seçenekleri düşünülüp, mevcut işletme gereksinimlerine etkili bir şekilde hizmet veren ve daha sonra büyümeyi yönetmek için daha da genişleyebilen bir topoloji planlanabilir.

Okumaya devam et “1. System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 Tasarımı”