SCCM 2107 Yenilikleri

Bu makalemde SCCM 2107 ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim.

System Center Configuration Manager 2107 Güncelleştirmesi, 2002 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için güncelleştirme sonrası ajanların güncel sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.

BULUTA BAĞLI YÖNETİM

Site Güncelleştirmesi Sırasında Ortamın Buluta Eklenmesi

Microsoft Endpoint Manager, tüm cihazların yönetilmesi için entegre bir çözümdür. Bulut eki, Configuration Manager ve Intune’u Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezi adı verilen tek bir konsolda bir araya getirir. Bu sürümden itibaren, Microsoft Endpoint Manager’da henüz yerleşik olmayan sitelerden, yükseltme sihirbazının bir parçası olarak isteğe bağlı olarak buluta ekleme yapmaları istenecektir. Aşağıdaki özelliklerden en az biri zaten etkinleştirilmişse ortamlar buluta bağlı olarak kabul edilir:

 • Kiracı eki
 • Ortak yönetim
 • Uç nokta analitiği

CMG’nin Sanal Makine Ölçek Kümesine Dönüştürülmesi

Sürüm 2010’dan itibaren, Azure’da bir sanal makine ölçeği kümesiyle bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) dağıtılabilir. Bu destek, öncelikle bir Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP) aboneliğine sahip müşterilerin engellemesini kaldırmak içindi. Bu sürümde, klasik bulut hizmeti dağıtımını kullanan bir CMG’ye sahip herhangi bir müşteri, bir sanal makine ölçek kümesine dönüştürebilir. Microsoft, yeni CMG dağıtımlarının bir sanal makine ölçek kümesi kullanmasını önerir.

CMG İçin Sanal Makine Boyutunun Seçilmesi

Bir sanal makine ölçek kümesiyle bir CMG dağıtıldığında, bu sürüm itibariyle sanal makine (VM) boyutu seçilebilir. Aşağıdaki üç seçenek mevcuttur:

 • Laboratuvar (B2’ler)
 • Standart (A2_v2). Bu boyut varsayılan ayar olmaya devam eder.
 • Büyük (A4_v2)

Bu kontrol, CMG dağıtımında daha fazla esneklik sağlar. Test laboratuvarları veya büyük ortamlar destekleniyorsa boyut ayarlanabilir. Örneğin, daha küçük Lab boyutu, daha az sayıda istemciyle daha az maliyetle test yapmak için idealdir. Üretim dağıtımları için varsayılan Standart boyutu kullanılabilir veya Büyük boyutla daha fazla kapasite eklenebilir.

Kiracı Eki: BitLocker Kurtarma Anahtarları

Kiracıya bağlı bir cihaz için BitLocker kurtarma anahtarları Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezinden alınabilir. Örneğin, Configuration Manager’a erişimi olmayan bir yardım masası teknisyeni, son kullanıcının cihazları için bir kurtarma anahtarı almasına yardımcı olmak için web tabanlı yönetim merkezini kullanabilir.

ABD Hükümeti Bulutu İçin Kiracı Ekleme Desteği

ABD Hükümeti müşterileri Bu sürüm itibariyle US Government bulutunda aşağıdaki Microsoft Endpoint Manager kiracı ekleme özelliklerini kullanabilir:

 • Hesap ekleme
 • Intune ile kiracı eşitlemesi
 • Intune ile cihaz senkronizasyonu
 • Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezindeki cihaz eylemleri

Ortak Yönetim Düğümü, Bulut Ekleme Olarak Yeniden Adlandırıldı

Configuration Manager’ın sunduğu diğer bulut hizmetlerini daha iyi yansıtmak için Ortak Yönetim düğümü, Bulut Ekleme düğümü olarak yeniden adlandırıldı. Fark edebilebilecek diğer değişiklikler arasında, Ortak Yönetimi Yapılandır’dan Bulut Ekini Yapılandır olarak yeniden adlandırılan şerit düğmesi ve Ortak Yönetim Yapılandırma Sihirbazı’nın Bulut Ekleme Yapılandırma Sihirbazı olarak yeniden adlandırılması vardır.


MASAÜSTÜ ANALİZLERİ (DESKTOP ANALYTICS)

Windows Tanılama Veri İşlemcisi Yapılandırması Desteği

Desktop Analytics bu sürüm itibariyle yeni Windows tanılama veri işlemcisi yapılandırmasını desteklemektedir. Bu yapılandırma, Windows tanılama verileri üzerinde daha fazla denetim sağlar. Microsoft, denetleyici için Windows tanılama verilerini işleyen bir veri işlemcisi görevi görür.


SİTE ALTYAPISI

Windows Server 2022 ve Windows 11 İçin ADK Desteği

Configuration Manager bu sürüm itibariyle site sistemleri ve istemciler olarak Windows Server 2022’yi desteklemektedir. Ayrıca Windows 11 ve Server 2022 için Windows ADK’yı da destekler.

İpucu: Configuration Manager, Windows 11’in en son sürümünü Configuration Manager sürüm 2107 ile test etmenin harika bir yolu olan Windows Insider derlemelerini destekler.

Microsoft .NET Gereksinimleri

Configuration Manager bu sürüm itibariyle site sunucuları, belirli site sistemleri, istemciler ve konsol için Microsoft .NET Framework 4.6.2 sürümünü gerektirir. Siteyi kurmak veya güncellemek için kurulumu çalıştırmadan önce, önce .NET’in güncellenmesi ve sistemin yeniden başlatılması gerekir. Mümkünse .NET sürüm 4.8’in en son sürümü kullanılmalıdır.

Güncellenmiş Visual C++ Önkoşulu

Configuration Manager istemcisi ve birkaç sunucu bileşeni, Microsoft Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir bileşenini (vcredist_x*.exe) gerektirir. Configuration Manager kurulumu sırasında, VCRedist zaten mevcut değilse, otomatik olarak kurulur. Bu sürümden itibaren Configuration Manager Microsoft Visual C++ 2015-2019 yeniden dağıtılabilir 14.28.29914.0 sürümünü kullanır. Bu sürüm, Configuration Manager işlemlerinde kararlılığı artırır.

SQL Server İçin Yeni Önkoşul Denetimi

Site yüklediğinde veya güncellendiğinde, bu sürüm itibariyle SQL Server 2012’nin varlığı konusunda uyarır. SQL Server 2012 için destek yaşam döngüsü 12 Temmuz 2022’de sona erecektir. İkincil sitelerdeki SQL Server Express dahil olmak üzere ortamdaki veritabanı sunucularının yükseltilme planlaması yapılmalıdır.

Harici Bildirimler

Karmaşık bir BT ortamında Azure Logic Apps gibi bir otomasyon sistemi mevcut olabilir. Müşteriler, birden çok sistemi entegre etmek için otomatik iş akışlarını tanımlamak ve kontrol etmek için bu sistemleri kullanır. Ürünün SDK API’leri aracılığıyla Configuration Manager ayrı bir otomasyon sistemine entegre edilebilir. Ancak bu süreç, yazılım geliştirme geçmişi olmayan BT uzmanları için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Bu sürüm itibariyle sitenin harici bir sisteme veya uygulamaya bildirim göndermesi sağlanabilir. Bu özellik, web hizmeti tabanlı bir yöntem kullanarak süreci basitleştirir. Abonelikler bu bildirimleri gönderecek şekilde yapılandırılır. Bu bildirimler, meydana geldikleri anda belirli, tanımlanmış olaylara yanıt olarak verilir.

İnternet Erişim Gereksinimleri

2107 sürümüne güncelleme yapmadan önce, internet erişimini kısıtlanırsa, hizmet bağlantı noktası rolünü barındıran site sisteminin şu internet uç noktasıyla iletişim kurabildiğinin doğrulanması gerekir: configmgrbits.azureedge.net. Bu uç nokta zaten gereklidir, ancak kullanımı bu sürümde genişletilmiştir. Ağda bu URL’ye trafiğe izin verilmedikçe site sistemi 2107 veya sonraki sürümünü indiremez.


GERÇEK ZAMANLI KORUMA

Basitleştirilmiş CMPivot İzin Gereksinimleri

Bu sürüm itibariyle CMPivot izin gereksinimleri basitleştirilmiştir. Yeni izinler, şirket içi konsolda bağımsız CMPivot ve CMPivot için geçerlidir. Aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • CMPivot bu sürüm itibariyle SMS Komut Dosyaları okuma izni gerektirmez
  • SMS Sağlayıcısı, CMPivot.log’da görüldüğü gibi, 503 (Hizmet Kullanılamıyor) hatası nedeniyle yönetim hizmeti geri dönerse yine de bu izne ihtiyaç duyar.
 • Varsayılan kapsam izni gerekli değildir.

CMPivot’ta İyileştirmeler

CMPivot’ta aşağıdaki geliştirmeleri yapılmıştır:

 • Kayıt varlığına bir Anahtar değeri eklendi
 • Verilen ifadeyle eşleşen tüm kayıt defteri anahtarlarını döndüren yeni bir RegistryKey varlığı eklendi
 • Özetleme operatörüyle kullanılabilen maxif ve minif toplayıcılar eklendi
 • Sorgu düzenleyicide otomatik tamamlama önerilerini sorgulamak için iyileştirmeler yapıldı

AJAN YÖNETİMİ

Windows 11 Desteği

2107 sürümünden itibaren, Configuration Manager Windows 11’i destekler.

Cihazlar İçin Özel Özellikler

Birçok müşteri, Configuration Manager dışında olan ancak dağıtım hedefleme, koleksiyon oluşturma ve raporlama için yararlı olan başka verilere sahiptir. Bu veriler genellikle teknik değildir, istemcide keşfedilemez ve tek bir harici kaynaktan gelir. Örneğin, aşağıdaki cihaz özniteliklerinden bazılarına sahip merkezi bir BT Altyapı Kitaplığı (ITIL) sistemi veya varlık veritabanı:

 • Fiziksel konum
 • Organizasyonel öncelik
 • Kategori
 • Ödeme merkezi
 • Departman

Bu verileri cihazlarda ayarlamak için yönetim hizmeti kullanılabilir. Site, mülkün adını ve değerini site veritabanında yeni Aygıt Özel Özellikleri sınıfı olarak depolar. Ardından, raporlama veya koleksiyonlar oluşturmak için Configuration Manager’daki özel özellikler kullanılabilir.

Ajanın AES-256 Kullanımı

Bu sürüm itibariyle, sitede Şifreleme kullan etkinleştirildiğinde, ajan AES-256 algoritmasını kullanır. Bu ayar, ajanların envanter verilerini şifrelemesini ve yönetim noktasına göndermeden önce mesajları belirtmesini gerektirir.

Ajanların Configuration Manager Kendinden İmzalı Sertifikaları Donanım TPM’inde Depolaması

Configuration Manager, istemci kimliği için ve istemci ile site sistemleri arasındaki iletişimi korumaya yardımcı olmak için kendinden imzalı sertifikalar kullanır. Site ve istemciler 2107 sürümüne güncellendiğinde, istemci siteden aldığı sertifikasını donanıma bağlı bir anahtar depolama sağlayıcısında (KSP) depolar. Bu KSP, tipik olarak güvenilir platform modülüdür (TPM). Sertifika ayrıca ihraç edilemez olarak işaretlenmiştir. İstemcinin ayrıca PKI tabanlı bir sertifikası varsa, bu sertifikayı TLS HTTPS iletişimi için kullanmaya devam eder. Site ile mesajları imzalamak için kendinden imzalı sertifikasını kullanır.

Ajan Log Ayarları İçin Donanım Envanteri

Bu sürüm itibariyle log düzeyleri ve boyutu gibi ajan log dosyası ayarları envanterlenebilir. Bu davranış, Ajan Tanılama eylemleriyle değiştirilen ayarların izlenmesine olanak tanır. Bu yeni envanter sınıfı varsayılan olarak etkin değildir.

MacOS Big Sur Desteği

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager MacOS Big Sur sürüm 11’i desteklemektedir.


YAZILIM MERKEZİ

Gelişmiş HTTP Desteği

Site gelişmiş HTTP için etkinleştirildiğinde, Yazılım Merkezi ve Şirket Portalı, yönetim noktasından kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulamaları almak için bu sürüm itibariyle HTTPS yerine güvenli iletişimi tercih eder.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Uygulamaların Örtülü Olarak Kaldırılması

Birçok müşterinin çok sayıda koleksiyonu vardır, çünkü her uygulama için en az iki koleksiyona ihtiyaçları vardır: biri yükleme için diğeri ise kaldırma için. Bu uygulama, daha fazla koleksiyon yönetmenin yükünü artırır ve koleksiyon değerlendirmesi için site performansını azaltabilir. Bu sürüm itibariyle, örtük kaldırmayı desteklemek için bir uygulama dağıtımı etkinleştirilebilir. Bir aygıt bir koleksiyondaysa uygulama yüklenir. Ardından cihaz koleksiyondan kaldırıldığında uygulama kaldırılır.


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

İşletim Sistemi Dağıtımı Sırasında Katmanlı Klavye Sürücüsü Desteği

Bu sürüm, işletim sistemi dağıtımı sırasında katmanlı klavye sürücüleri için destek ekler. Bu sürücü, Japonca ve Korece dillerinde ortak olan diğer klavye türlerini belirtir.


KORUMA

Potansiyel Olarak İstenmeyen Uygulamalar İçin Denetim Modu

Potansiyel olarak istenmeyen uygulamalar (PUA) için bir Denetleme seçeneği, Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma ilke ayarlarına eklendi. Potansiyel olarak istenmeyen uygulamaları engellemeden algılamak için denetim modunda PUA koruması kullanılabilir. Denetim modunda PUA koruması, şirket dahili bir yazılım güvenliği uygunluk denetimi yapıyorsa ve herhangi bir yanlış pozitiften kaçınmak istiyorsanız kullanışlıdır.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Dağıtım Durumundan Yazılım Güncelleştirme Değerlendirmesi Çalıştırma

Bu sürüm itibariyle yazılım güncellemesi dağıtım durumundan bir yazılım güncellemeleri değerlendirme döngüsü çalıştırmak için sağ tıklayıp cihazlar bilgilendirilebilir. Varlık Ayrıntıları bölmesi altında tek bir cihaz hedeflenebilir veya dağıtım durumlarına göre bir cihaz grubu seçilebilir.

TLS/SSL Yazılım Güncelleme Noktaları İçin Yönetim Öngörüleri Kuralı

Yönetim öngörülerinin, yazılım güncelleme noktalarının TLS/SSL kullanacak şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığının algılanması için yeni bir kuralı vardır. TLS/SSL kuralını kullanmak için yazılım güncelleme noktalarını yapılandır‘ı gözden geçirmek için Yönetim -> Yönetim Öngörüleri -> Tüm Öngörüler -> Yazılım Güncellemeleri‘ne gidilir.

Üçüncü Taraf Güncelleme Kataloglarının Listelenmesi

Üçüncü taraf yazılım güncellemeleri için içe aktarılabilecek özel katalogların bulunmasına yardımcı olmak için bu sürüm itibariyle katalog sağlayıcılarına bağlantılar içeren bir belge sayfası mevcuttur. Üçüncü taraf yazılım güncelleme katalogları bölümünden Daha Fazla Katalog seçilebilir. Üçüncü Taraf Yazılım Güncelleme Katalogları sağ tıklandığında, Daha Fazla Katalog menü öğesi de görüntülenir. Daha Fazla Katalog seçildiğinde, üçüncü taraf yazılım güncelleme kataloğu sağlayıcılarının listesini içeren bir belge sayfasına bağlantı açılır.

Otomatik Dağıtım Kurallarını Yönetmeye Yönelik İyileştirmeler

Otomatik dağıtım kurallarının (ADR’ler) daha iyi yönetilmesine yardımcı olmak için aşağıdaki öğeler eklendi:

Otomatik Dağıtım Kuralları İçin Dağıtım Türleri

Bu sürüm itibariyle bir ADR tarafından oluşturulan yazılım güncelleme dağıtımı için dağıtım türü belirtilebilir. Zorunlu bir yazılım güncelleme dağıtımı oluşturmak için Gerekli veya isteğe bağlı bir yazılım güncelleme dağıtımı oluşturmak için Kullanılabilir seçilebilir.

New-CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule Komutu İçin Güncelleştirilmiş Ürün Parametresi

New-CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule için -Product parametresi güncellendi. Aynı isimde birden fazla ürün olduğunda -Product bu sürüm itibariyle hepsini seçmektedir.

Otomatik Dağıtım Kuralı Dağıtım Paketi Ayarlarının Uygulanması İçin Komut Dosyası

Dağıtım paketi yok seçeneğiyle bir ADR oluşturulursa, geri dönülüp daha sonra bir ADR eklenemez. Bu sorunun çözülmesine yardımcı olmak için Topluluk merkezinde bir komut dosyası mevcuttur.


COMMUNITY HUB

Sorgunun CMPivot’tan Community Hub’a Yayınlanması

Bu sürüm itibariyle doğrudan CMPivot penceresinden Topluluk merkezine bir CMPivot sorgusu yayınlanabilir. Sorguları doğrudan CMPivot aracılığıyla göndermek, Topluluk merkezine katkıda bulunmayı kolaylaştırır.

Community Hub’da Konsol Uzantıları Desteği

Configuration Manager 2103 veya sonraki bir sürüm kullanıldığında, bu sürüm itibariyle Community Hub’dan konsol uzantıları indirilebilir ve bir hiyerarşiye bağlı tüm konsollara uygulanması sağlanabilir. Ortamda kullanılan konsol uzantılarının onayı ve kurulumu Konsol uzantılardan yönetilebilir.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Gelişmiş Kod Düzenleyici

Sözdizimi vurgulama ve kod katlama için Configuration Manager 2010’daki iyileştirmelere dayanarak, bu sürüm itibariyle komut dosyaları gelişmiş bir düzenleyicide düzenlenebilir. Yeni düzenleyici, sözdizimi vurgulamayı, kod katlamayı, sözcük sarmayı, satır numaralarını ve bul ve değiştir özelliğini destekler. Yeni düzenleyici, komut dosyalarının ve sorguların görüntülenebildiği veya düzenlenebildiği her yerde konsolda kullanılabilir.

Hata Pencerelerinden Ürün Geri Bildirimi Gönderme

Önceki sürümlerde, Configuration Manager konsolu ayrı bir pencerede bir hata bildirdiyse, geri bildirim göndermek için ana konsol penceresine geri dönülmesi gerekiyordu. Bazı durumlarda, diğer konsol pencereleri açıkken bu eylem mümkün değildir. Bu sürümden itibaren, hata iletileri, Hatayı Microsoft’a bildir bağlantısını içerir. Bu eylem, geri bildirim sağlamak için standart “Send a frown” penceresini açar. Microsoft mühendislerinin hatayı teşhis etmesine daha iyi yardımcı olmak için kullanıcı arabirimi ve hatayla ilgili ayrıntıları otomatik olarak içerir. Send a frown kolaylaştırmanın yanı sıra, bir ekran görüntüsü paylaşırken hata mesajının tam bağlamının da dahil edilmesine olanak tanır.

Hiyerarşi Onaylı Konsol Uzantıları İmza Gerekliliğinin Kaldırılması

Bu sürüm itibariyle, imzasız hiyerarşi onaylı konsol uzantılarına izin verme seçilebilir. Dahili olarak geliştirilen imzasız bir uzantı nedeniyle veya kendi özel uzantının bir laboratuvarda test etmek için imzasız konsol uzantılarına izin verilmesi gerekebilir.

Konsol İyileştirmeleri

Bu sürümde, Configuration Manager konsolunda aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır:

 • Durum mesajı kısayolları: Yönetici Kullanıcılar bölümüne ve Hesaplar bölümüne durum mesajlarına kısayollar eklendi. Bir hesap seçilir, ardından Durum Mesajlarını Göster seçilir.
 • Koleksiyona git: Bu sürüm itibariyle Cihazlar’da Koleksiyonlar sekmesinden bir koleksiyona gidilir. Şeritten veya sekmedeki sağ tıklama menüsünden Koleksiyonu Görüntüle seçilir.
 • Bakım penceresi sütunu eklendi: Cihazlar bölümündeki Koleksiyonlar sekmesine bir Bakım penceresi sütunu eklendi.
 • Atanan kullanıcıları görüntüle: Kapsam ataması nedeniyle bir koleksiyon silme işlemi başarısız olursa, atanan kullanıcılar görüntülenir.
 • Önyükleme Görüntüleri, İşletim Sistemi Yükseltme Paketleri ve İşletim Sistemi Görüntüleri bölümlerinden Tüm Alt Klasörler arama seçeneği kullanınlabilir.

ARAÇLAR

Destek Merkezindeki İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle, Destek Merkezi İstemci Araçları‘ndaki İçerik görünümü, Dağıtımlar olarak yeniden adlandırılmıştır. Dağıtımlardan, şu anda cihaza hedeflenen tüm dağıtımlar incelenebilir. Yeni görünüm Kategori ve Duruma göre gruplandırılmıştır. Görünüm, ilgilenilen dağıtımların bulunmasına yardımcı olmak için sıralanabilir ve filtrelenebilir. Ayrıntılar bölmesinde daha fazla bilgi görüntülemek için sonuçlar bölmesinde bir dağıtım seçilebilir.

CMTrace’deki İyileştirmeler

Bu sürüm, CMTrace günlük görüntüleyicide birden çok performans iyileştirmesi içerir. Varsayılan olmayan bir konumda CMTrace’in bir kopyası varsa, onu kaldırmak ve varsayılan yollardan birinde bir kopya kullanmak düşünülebilir. İş gereksinimlerini karşılayan özel bir konumdaysa, güncel tutmak için bir süreç olduğundan emin olunmalıdır. Topluluk Merkezinde, CMTrace sürümlerinin bulunmasına ve en son sürüme güncellenmesine yardımcı olacak bir komut dosyası bulunur.

RBAViewer Konum Değişikliği

RBAViewer, <installdir>\tools\servertools\rbaviewer.exe konumundan taşınmıştır. Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsol dizininde bulunur. Konsol kurulduktan sonra, RBAViewer.exe aynı dizinde olacaktır. Varsayılan konum C:\Program Files (x86)\Microsoft Endpoint Manager\AdminConsole\bin\rbaviewer.exe‘dir.


KULLANIMDAN KALDIRILAN ÖZELLİKLER

Aşağıdaki özellikler bu sürümden itibaren kullanımdan kaldırılmıştır.

 • Bulut tabanlı dağıtım noktası (CDP) kullanımdan kaldırılmıştır. 2107 sürümünden itibaren yeni CDP örnekleri oluşturulamaz. İnternet tabanlı cihazlara içerik sağlamak için CMG’nin içerik dağıtmasının sağlanması gerekir.
 • SQL Server 2012 için destek yaşam döngüsü 12 Temmuz 2022’de sona eriyor. İkincil sitelerdeki SQL Server Express dahil olmak üzere ortamdaki veritabanı sunucularının yükseltilmesinin planlanması gerekir.

Daha önce duyurulduğu gibi, sürüm 2107 aşağıdaki özellikler için desteği bırakmaktadır:

 • Azure İzleyici için Log Analytics bağlayıcısı. Bu özelliğe Azure Hizmetleri bölümünde OMS Bağlayıcı adı verilmiştir.

Diğer Güncelleştirmeler

Bu sürümden itibaren, aşağıdaki özellikler artık ön sürüm değildir:

 • Sanal makine ölçek seti ile bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) Configuration Manager için Windows PowerShell cmdlet’lerinde yapılan değişiklikler.

Bu sürüm, yeni özelliklerin yanı sıra, hata düzeltmeleri gibi diğer değişiklikleri de içerir.

 • 27 Ekim 2021’den itibaren konsolda aşağıdaki güncelleştirme (11121541) kullanılabilir: Configuration Manager sürüm 2111 için güncelleştirme.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın