DHCP Server Kurulumu

Dynamic Host Configuration Protocol sunucusu (DHCP Server) ağlarda ağ yapılandırmalarını talep eden DHCP istemcilerine IP adresi, alt ağ maskesi (Subnet Mask), varsayılan ağ geçidi (Default Gateway), DNS sunucusu ve farklı birçok ağ yapılandırma bilgilerini dinamik bir şekilde istemcilere sağlar.

DHCP Client olarak tanımlanan istemcilerden gelen DHCP istekler DHCP Server tarafından yakalanır ve DHCP Server tarafından bu talebe karşılık olarak ağ bilgileri otomatik olarak istemciye atanır.

Büyük yapılarda IP adreslerinin ve ağ yapılandırmaları statik bir biçimde (el ile) yapılandırılması ve bu yapılandırma esnasında IP çakışmalarının önüne geçilmesi zor bir işlemdir. DHCP Server ile bu durumun önüne geçilebilir ve statik IP yönetimi yerine dinamik olarak dağıtılan IP havuzları sunarak yönetimin kolaylaştırılması sağlanabilir.

DHCP bir hizmet olduğundan DHCP Server hizmeti sadece Windows ile sağlanmamakla birlikte Linux/Unix tabanlı işletim sistemleri veya modem, router ve access point gibi çeşitli ağ cihazları aracılığıyla da sağlanabilir.

Kuruluma başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı bilgiler:

  • DHCP Server olarak atanacak sunucunun IP adresi statik olarak tanımlanmış olmalıdır.
  • Ağdaki cihaz sayısına göre dağıtılması istenilen IP adresi aralıklarının belirlenmesi gerekir. DHCP Server kurulumu sonrasında Scope oluşturma işleminde belirlenen IP aralıklarına ihtiyaç duyulacaktır.
  • DHCP Server üzerinden Default Gateway ve DNS Server gibi bilgilerin de dağıtılması isteniyorsa bu bilgilerin belirlenmesi gerekir.

Windows sunucu üzerine DHCP Server rolünün kurulumu için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir.

Server Manager -> Add roles and features tıklanır.

Installation Type bölümünde Role-based of feature-based installation seçilir. Next ile devam edilir.

Server Selection bölümünde sunucunun seçili olduğundan emin olunur. Next ile devam edilir.

Server Roles bölümünde DHCP Server seçilir, gerekli bazı özelliklerin de kurulumu gerektiği şeklinde uyarı alınır ve Add Features seçilerek bu özelliklerin de eklenmesi sağlanır. DHCP Server rolünün işaretlendiği görüldüğünde Next ile devam edilir.

Features bölümünde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Next ile devam edilir.

DHCP Server bölümünde gerekli bilgilendirmeler mevcuttur. Next ile devam edilir.

Confirmation bölümünde kurulum öncesi kurulumla ilgili bilgilendirmeler mevcuttur. Install ile kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Complete DHCP configuration seçilir.

DHCP Post-Install penceresi açıldığında Description bölümünde DHCP Administrator ve DHCP Users gruplarının oluşturulacağıyla ilgili bilgilendirme mevcuttur. Next ile devam edilir.

Authorization bölümünde eğer DHCP Server Active Directory domain üyesi bir sunucu ise yetkilendirme gerektiğinden yetkilendirme (Authorization) yapacak kullanıcı bilgileri gereklidir. Bu yetkilendirme için Domain Admin yetkisine sahip bir kullanıcı uygundur. Commit ile grupların oluşturulması ve yetkilendirme işlemi tamamlanır.

Close ile kurulum işlemi tamamlanır.

Böylece DHCP Server kurulum işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın