Exchange Server Virtual Directory Yapılandırmaları

Exchange Server kurulumu, iç ve dış DNS yapılandırmaları sonrasında Virtual Directory yapılandırmalarının yapılması yerinde olacaktır. Bu yapılandırmalar hem Exchange Admin Center (EAC) hem de Exchange Management Shell aracılığıyla yapılabilmektedir.

Örnekte iç ve dış alan adı olarak emres.com olup tanımlamalar mail.emres.com adıyla yapılmıştır.

Servisİç ve Dış URL
AutoDiscoverhttps://autodiscover.emres.com/Autodiscover/Autodiscover.xml
Exchange Control Panelhttps://mail.emres.com/ecp
Exchange Web Serviceshttps://mail.emres.com/EWS/Exchange.asmx
MAPI over HTTPhttps://mail.emres.com/mapi
Exchange ActiveSynchttps://mail.emres.com/Microsoft-Server-ActiveSync
Offline Address Bookhttps://mail.emres.com/OAB
Outlook Web Accesshttps://mail.emres.com/owa
PowerShellhttps://mail.emres.com/powershell
Outlook Anywheremail.emres.com

PowerShell ile İç ve Dış URL Yapılandırmaları

Aşağıdaki script hazırlanıp dosya .ps1 uzantısıyla kaydedilir. Örnekte dosya yolu C:\Scripts\VirtualDirectories.ps1’dir.

$subdomain = "mail" #Subdomain adı

$domain = "emres.com" #Domain adı

$servers = "EXC201601","EXC201602" #Sunucu adları

Foreach ($servername in $servers)

{

Get-ClientAccessServer -Identity $servername | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri "https://autodiscover.$domain/Autodiscover/Autodiscover.xml"

Get-EcpVirtualDirectory -Server $servername | Set-EcpVirtualDirectory -ExternalUrl "https://$subdomain.$domain/ecp" -InternalUrl "https://$subdomain.$domain/ecp"

Get-WebServicesVirtualDirectory -Server $servername | Set-WebServicesVirtualDirectory -ExternalUrl "https://$subdomain.$domain/EWS/Exchange.asmx" -InternalUrl "https://$subdomain.$domain/EWS/Exchange.asmx"

Get-MapiVirtualDirectory -Server $servername | Set-MapiVirtualDirectory -ExternalUrl "https://$subdomain.$domain/mapi" -InternalUrl "https://$subdomain.$domain/mapi"

Get-ActiveSyncVirtualDirectory -Server $servername | Set-ActiveSyncVirtualDirectory -ExternalUrl "https://$subdomain.$domain/Microsoft-Server-ActiveSync" -InternalUrl "https://$subdomain.$domain/Microsoft-Server-ActiveSync"

Get-OabVirtualDirectory -Server $servername | Set-OabVirtualDirectory -ExternalUrl "https://$subdomain.$domain/OAB" -InternalUrl "https://$subdomain.$domain/OAB"

Get-OwaVirtualDirectory -Server $servername | Set-OwaVirtualDirectory -ExternalUrl "https://$subdomain.$domain/owa" -InternalUrl "https://$subdomain.$domain/owa"

Get-PowerShellVirtualDirectory -Server $servername | Set-PowerShellVirtualDirectory -ExternalUrl "https://$subdomain.$domain/powershell" -InternalUrl "https://$subdomain.$domain/powershell"

Get-OutlookAnywhere -Server $servername | Set-OutlookAnywhere -ExternalHostname "$subdomain.$domain" -InternalHostname "$subdomain.$domain" -ExternalClientsRequireSsl $true -InternalClientsRequireSsl $true -DefaultAuthenticationMethod NTLM

}

Exchange Management Shell yönetici haklarıyla çalıştırılır hazırlanan script çalıştırılır.

cd .\Scripts\
.\VirtualDirectories.ps1

Yapılandırmaların uygulandığının teyit edilmesi için

Exchange Admin Center -> Servers -> Virtual Directories

Böylece Exchange Server Virtual Directory yapılandırmaları tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exchange Server Virtual Directory Yapılandırmaları” için bir yorum

Bir Cevap Yazın