SCOM’da Grup İçin SLA ve SLO Tanımlamaları

Çoğu kurum ve kuruluş için Service Level Aggrement (SLA) önemlidir. Kısaca bahsetmek gerekirse SLA, işletmeler hizmet alacakları veri merkezini seçerken hizmeti sunan ve alan arasında imzalanan anlaşmadır. Bu anlaşmalar verilen hizmetin kalitesini belirler.

Service Level Objective (SLO) ise SLA’lar kapsamındaki hedeflerdir. Bu hedeflerin gereklerinin gerektiği durumlarda izleme metriklerinden raporlar oluşturularak sunulabilir olması önemlidir.

SCOM’da SLA tanımlanması için

Authoring -> Management Pack Objects -> Service Level Tracking’a sağ tık -> Create

General bölümünde Name kısmına SLA adı tanımlanır. Örnekte Domain Controllers SLA olarak tanımlanmıştır. Description kısmına açıklama yazılabilir. Next ile devam edilir.

Objects to track bölümünde izlenecek nesnelerin seçimi yapılır.

Targeted class kısmında Select… tıklanarak hedefin sınıfı seçilir.

Örnekte Domain Controllers grubuna dahil olan nesneler için bir SLA oluşturulacağından filtre Group’a göre yapılır ve Domain Controllers seçildikten sonra OK ile seçim işlemi tamamlanır.

Hedef sınıfı seçim işlemi tamamlandıktan sonra Next ile devam edilir.

Service Level Objectives bölümünde SLA kapsamındaki hedefler belirlenir. Add ile SLO seçilir. Monitör durumu ya da toplama kuralı SLO seçilebilir. Örnekte monitör durumu SLO seçilmiştir.

Açılan pencerede SLO için tanımlamalar yapılır.

Service level objective name kısmına SLO adı tanımlanır. Örnekte Uptime olarak tanımlanmıştır.

Targeted class kısmında SLO için hedef sınıfı belirlenir. Örnekte erişim durumu izleneceği için Health Service Watcher (Agent) seçilmiştir.

Monitor kısmında monitörün türü seçilir. Örnekte erişim durumu izleneceği için Availability seçilmiştir.

Service level objective goal (%) kısmında SLO’nun başarılı sayılacağı yüzde belirlenir. Örnekte bu oran %99 olarak seçilmiştir.

Specify the states you want to be counted as downtime in this objective kısmında bu hedef için erişim olmayan zaman olarak kabul edileceği durumlar belirlenir.

OK ile SLO oluşturma işlemi tamamlanır.

Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılandırmaların durumu gözden geçilir. Finish ile SLA oluşturma işlemi başlatılır.

SLA oluşturma işleminin başarılı tamamlandığı görülür. Close ile SLA oluşturma işlemi bitirilir.

SLA oluşturma işlemi tamamlandığına göre bu SLA için bir dashboard tanımlanabilir.

SLA’e yeni bir dashboard oluşturmak için

Monitoring -> Domain Controllers’a sağ tık -> New -> Dashboard View

Template bölümünde SLA için bir dashboard oluşturacağımızdan dolayı Service Level Dashboard seçilir. Next ile devam edilir.

Genaeral Properties bölümünde

Name kısmına dashboard için bir isim tanımlanır. Örnekte Domain Controllers SLA olarak tanımlanmıştır.

Description bölümüne istenildiği taktirde açıklama tanımlanabilir.

Next ile devam edilir.

Scope bölümünde SLA seçimi yapılır. Örnekte Domain Controllers SLA eklenmiştir. Last kısmında ise ne kadar sürelik SLA verisinin gösterileceği seçilir. Örnekte 7 gün olarak belirlenmiştir. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılandırmaların durumu gözden geçilir. Create ile dashboard oluşturma işlemi başlatılır.

Completion bölümünde dashboard oluşturma işleminin başarıyla tamamlandığı görülür. Close ile dashboard oluşturma işlemi tamamlanır.

Oluşturulan dashboardda istenilen bilgiler SLA bazında görünülenmektedir.

Böylece Domain Controllers grubu için SLA oluşturma ve bu SLA için dashboard oluşturma işlemlei tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın