SCOM’da Dağıtılmış Uygulamalar İçin SLO Tanımlamaları

Bu makalemde dağıtılmış uygulamar için Service Level Objectives (SLO) tanımlamalarından bahsedeceğim. Service Level Objective (SLO) ise SLA’lar kapsamındaki hedeflerdir. Bu hedeflerin gereklerinin gerektiği durumlarda izleme metriklerinden raporlar oluşturularak sunulabilir olması önemlidir.

SCOM’da SLO tanımlanması için SLA oluşturulması gerekir.

Authoring -> Distribution Applications

bölümü incelendiğinde Active Directory Topology Root’un bir dağıtılmış uygulama olduğu görülmektedir.

Bu dağıtılmış uygulama Active Directory uygulaması bütünü kapsayan bir uygulama ağacıdır. Dağıtılmış uygulamaya sağ tıklayıp View Diagram… seçildiğinde bu dağıtılmış uygulama ağacının neleri kapsadığı görüntülenebilir.

SLA oluşturma işlemi için

Authoring -> Management Pack Objects -> Service Level Tracking’e sağ tık -> Create seçilir.

General bölümünde

Name kısmına Service Level Tracking için isim tanımlanır. Örnekte Active Directory Topology Root olarak tanımlanmıştır.

Description bölümüne açıklama tanımlanabilir.

Next ile devam edilir.

Objects to track bölümünde izlenecek nesnelerin seçimi yapılır.

Targeted class kısmında Select… tıklanarak hedefin sınıfı seçilir.

Örnekte Active Directory Topology Root dağıtılmış uygulamasına dahil olan nesneler için bir Service Level Tracking oluşturulacağından filtre Distributed Applications’a göre yapılır ve Active Directory Topology Root  seçildikten sonra OK ile seçim işlemi tamamlanır.

Hedef sınıfı seçim işlemi tamamlandıktan sonra

Management Pack kısmında uygulanacak Management Pack seçilir. Örnekte Domain Controllers Management Pack’i seçilmiştir.

Next ile devam edilir.

Service Level Objectives bölümünde kapsamdaki hedefler belirlenir. Add ile SLO seçilir. Monitör durumu ya da toplama kuralı SLO seçilebilir. Örnekte monitör kuralı SLO seçilmiştir.

Açılan pencerede SLO için tanımlamalar yapılır.

Service level objective name kısmına SLO adı tanımlanır. Örnekte Uptime olarak tanımlanmıştır.

Targeted class kısmında SLO için hedef sınıfı belirlenir. Örnekte Active Directory Topology Root dağıtılmış uygulaması izleneceği için Active Directory Topology Root seçilmiştir.

Monitor kısmında monitörün türü seçilir. Örnekte erişim durumu izleneceği için Availability seçilmiştir.

Service level objective goal (%) kısmında SLO’nun başarılı sayılacağı yüzde belirlenir. Örnekte bu oran %99 olarak seçilmiştir.

Specify the states you want to be counted as downtime in this objective kısmında bu hedef için erişim olmayan zaman olarak kabul edileceği durumlar belirlenir.

OK ile SLO oluşturma işlemi tamamlanır.

Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılandırmaların durumu gözden geçilir. Finish ile SLA oluşturma işlemi başlatılır.

SLA oluşturma işleminin başarılı tamamlandığı görülür. Close ile SLA oluşturma işlemi bitirilir.

SLA oluşturma işlemi tamamlandığına göre bu SLA için Domain Controllers SLA olarak hazırlanan dashboarda tanımlanır.

SLA’in mevcut dashboarda tanımlanması için

Monitoring -> Domain Controllers’a -> Domain Controolers SLA seçilir. Dashboardın sağ üst bölümündeki dişli simgesi tıklanır ve Configure seçilir.

General Properties bölümünde

Name kısmına dashboard için bir isim tanımlanmıştır. Değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Description bölümüne istenildiği taktirde açıklama tanımlanabilir.

Next ile devam edilir.

Scope bölümünde SLA seçimi yapılır. Örnekte Active Directory Topology Root eklenmiştir. Last kısmında ise ne kadar sürelik SLA verisinin gösterileceği seçilir. Örnekte 7 gün olarak belirlenmiştir. Finish ile dashboard güncelleştirme işlemi başlatılır.

Completion bölümünde dashboard güncelleştirme işleminin başarıyla tamamlandığı görülür. Close ile dashboard oluşturma işlemi tamamlanır.

Oluşturulan dashboardda istenilen bilgiler SLA bazında görünülenmektedir.

Böylece Active Directory Topology Root dağıtılmış uygulaması için SLO tanımlama ve bu SLO’yu dashboarda ekleme işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın