SCOM’da Performans Takibi

Sunucularda performans sorunları yaşandığında sorunun ne zaman başladığının tespiti önemlidir. Bu nedenle SCOM’da performans takibi yapılması ve sorun anının tespiti gerekebilir.

SCOM’da performans takibinin yapılabilmesi için performans verilerinin toplanması işlemi gerekir. Bu performans verileri bir toplama kuralıyla toplanır ve Performance View ile izlemeye alınır.

Örnekte Domain Controllerardaki işlemci kullanım yüzdesinin izlenmesi için performans takibi yapılacaktır.

SCOM’da performans için toplama kuralı aşağıdaki şekilde oluşturulur.

Authoring -> Management Pack Objects -> Rules’a sağ tık -> Create a new rule…

Rule Type bölümünde

Select the type of rule to create kısmında Windows tarafından oluşturulan Performans Log’ları kuralla toplanacağı için

Collection Rules -> Performance Based -> Windows Performance seçilir.

Management Pack bölümünde de hedef Management Pack seçilir. Örnekte Domain Controllers seçilmiştir.

Next ile devam edilir.

General bölümünde

Rule Name kısmına oluşturulacak kural için isim tanımlanır. Örnekte % Processor Time for Domain Controllers olarak tanımlanmıştır.

Description kısmına açıklama tanımlanabilir.

Rule category kısmında Performance Collection seçilir.

Rule target kısmında ise kuralın çalışacağı hedef belirlenir. Örnekte sadece Active Directory Domain Services rolüne sahip makineler kural hedefi olması gerekir. Bu nedenle Active Directory Domain Controller Server 2016 and above Computer Role seçilmiştir.

Next ile devam edilir.

Performance Counter bölümünde toplanacak performans verileri ile ilgili bilgiler tanımlanır. Seçim işlemi için Select tıklanır.

Açılan pencerede

Computer kısmında performans verisinin toplanacağı bir makine örneği seçilir. Örnekte DC01 seçilmiştir.

Object kısmında veri toplanacak nesne seçilir. Örnekte Processor seçilmiştir.

Select counter from list kısmında sayaç seçilir. Örnekte işlemci kullanım yüzdesi sayacından veri toplanacağı için % Processor Time seçilir.

Select instance from list kısmında toplanacak veri örneği seçilir. Örnekte tüm işlemcilerin kullanım yüzdesi toplanacağı için _Total seçilmiştir.

OK ile seçim işlemi tamamlanır.

İlgili alanların otomatik olarak doldurulduğu görülmektedir.

Specify the interval kısmında ne sıklıkla için bu verinin toplanacağı belirlenir. Örnekte bu süre 5 dakika olarak tanımlanmıştır. Süre ne kadar kısa tutulursa veri sayısı o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle gerçek ortamda veri toplanacak zaman aralığı seçiminin doğru yapılması önemlidir.

Next ile devam edilir.

Optimized Collection bölümünde makineden veri getirilirken ne kadar veri toplanacağı konusunda karar verilmesi gerekir. Performans verileri toplanırken çok fazla veri toplama olasılığı yüksektir. Bu bölümde performans sayaçları için düşük ve yüksek optimizasyon olarak iki seçenek bulunur. Yani performans bilgisi birkaç yüzde arasında dolaşacaksa düşük optimizasyonda daha fazla veri toplanır ve veritabanında daha fazla yer tutar. Ancak performans bilgisi olarak daha gerçekçi sonuçlar verir. İşlemci büyük dalgalanmalar olduğunda bilgilendirilmek istiyorsak yüksek optimizasyon seçmek yerinde olacaktır.

Use Optimization seçilerek sayı ya da yüzde değeri olarak atama yapılabilir. Örnekte sayı olarak 5 tanımlanmıştır. Böylece toplam veri sayısı azaltılabilir.

Create ile kural oluşturma işlemi tamamlanır.

Toplanılan verilerin görüntülenmesi için bir Performance View oluşturulur. Performance View oluşturmak için

Monitoring -> Domain Controllers’a sağ tık -> New -> Performance View

Name bölümünde Performance View için isim tanımlanır. Örnekte % Processor Time for Domain Controllers olarak tanımlanmıştır.

Description bölümünde açıklama tanımlanabilir.

Criteria bölümünde Show data related to kısmına veriler Active Directory Domain Controller rolü bulunan tüm sunuculardan geleceği için Active Directory Domain Controller Server 2016 and above Computer Role seçilir.

Select conditions bölümünde koşul seçilir. Örnekte bir kural tarafından toplanılan veriler gösterileceği için collected by specific rules seçilir.

Criteria description bölümünde ise daha önce oluşturulan % Processor Time for Domain Controllers (makinenin işlemci kullanım yüzdesini toplayan kural) seçilir.

OK ile Performance View oluşturma işlemi tamamlanır.

Görüldüğü gibi oluşturulan Performance View bölümünde kısa bir süre sonra Domain Controllerların işlemci kullanım yüzdeleri görüntülenmektedir.

Böylece SCOM’da performans takibi işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın