SCOM’da Servis Takibi

Sunucularda çalışması gereken bir servis durduğunda ve sunucu istenilen hizmeti veremediğinde servisin ne zaman durduğunun tespiti önemlidir. Bu nedenle SCOM’da servis takibi yapılması ve servisin durma anının tespiti gerekebilir.

SCOM’da servis takibinin yapılabilmesi için servisi takip edecek bir monitörün oluşturulması gerekir. Monitörler genellikle bir Management Pack’in parçası olarak sisteme otomatik olarak eklenirler. Fakat bazı durumlarda özellikle sonradan yazılmış uygulamalar için Management Pack’te bir monitor mevcut olmayabilir. Bu durumda bu uygulamanın servisi için kendi monitörümüzü oluşturmamız gerekebilir.

Örnekte Domain Controllerlardaki CryptologAgent servisinin takibini yapılacaktır.

SCOM’da servis takibi için monitör aşağıdaki şekilde oluşturulur.

Authoring -> Management Pack Objects -> Monitors -> Active Directory Domain Controller Server 2016 and above Computer Role’a sağ tık -> Create a Monitor -> Unit monitor…

Monitor type bölümünde

Select the type of monitor to create kısmında servis izlenmesi için Windows Services -> Basic Service Monitor seçilir.

Management Pack kısmında monitörün dahil olacağı Management Pack seçilir. Örnekte Domain Controllers seçilmiştir.

Next ile devam edilir.

General bölümünde

Name kısmına oluşturulacak monitör için isim tanımlanır. Örnekte CryptologAgent Service Availability Monitor olarak tanımlanmıştır.

Description kısmına açıklama tanımlanabilir.

Monitor target kısmında monitor hedefi belirlenir. Monitör oluşturma kısmında Active Directory Domain Controller Server 2016 and above Computer Role seçildiği için bu bölüm otomatik olarak tamamlanır.

Parent monitor kısmında ise monitörün ana izleyicisi seçilir. Bu monitorün kullanılabilirlik, yapılandırma, performans ya da güvenlik monitörü mü olduğu belirlenir. Örnekte bir servisin çalışma durumu izleneceği için Availability (kullanılabilirlik) seçilmiştir.

Next ile devam edilir.

Service Details bölümünde servisin adı tanımlanır. Seçim işlemi için tıklanır.

Açılan pencerede

Computer kısmında performans verisinin toplanacağı bir makine örneği seçilir. Örnekte DC01 seçilmiştir.

Select service kısmında servis seçilir. Örnekte CryptologAgent servisi izleneceği için CryptologAgent seçilir.

OK ile seçim işlemi tamamlanır.

Next ile devam edilir.

Configure Health bölümünde servisin çalıştığı ve durduğu durumdaki sağlık durumu belirlenir. Örnekte servis çalışırken Healthy, servis durduğunda ise Critical olarak tanımlanmıştır. Next ile devam edilir.

Configure Alerts bölümünde servis durduğunda nasıl bir alarmın üretileceği belirlenir.

Alarmın üretilmesi için Generate alerts for this monitor işaretlenir.

Generate an alert when kısmında hangi durumlarda alarma üretileceği seçilir. Örnekte servis durumu kritik olduğunda alarm üretilmesi için The monitor is in a critical health state seçilmiştir.

Servis çalıştığında durumunun otomatil olarak sağlıklı olarak değiştirilmesi için Automatically resolve the alert when the monitor returs to a healthy state seçilir.

Alert properties kısmında oluşturulacak alarm için gerekli tanımlar yapılır.

Alert name kısmında alarmın adı tanımlanır. Örnekte CryptologAgent Service Availability Monitor olarak tanımlanmıştır.

Priority kısmında alarm önceliği belirtilir. Örnekte High (yüksek öncelikli) seçilmiştir.

Alert Description kısmına alarm için açıklama tanımlanabilir.

Severity kısmında alarmın şiddeti tanımlanabilir. Örnekte servis bizim için önemli olduğundan alarm ve şiddeti kritik olduğundan Critical olarak tanımlanmıştır.

Create ile monitör oluşturma işlemi tamamlanır.

Monitörün başarılı bir şekilde oluşturulduğu görülür.

Servis durumunun görüntülenmesi için bir State View oluşturulur. State View oluşturmak için

Monitoring -> Domain Controllers’a sağ tık -> New -> State View

Name bölümünde State View için isim tanımlanır. Örnekte Domain Controllers Health State olarak tanımlanmıştır.

Description bölümünde açıklama tanımlanabilir.

Criteria bölümünde Show data related to kısmına veriler Active Directory Domain Controller rolü bulunan tüm sunuculardan geleceği için Active Directory Domain Controller Server 2016 and above Computer Role seçilir.

Select conditions bölümünde koşul seçilir. Örnekte bir kural tarafından toplanılan veriler gösterileceği için collected by specific rules seçilir.

Criteria description bölümünde ise servisle ilgili tüm durumların görüntülenmesi istenildiği için Show all state olarak tanımlanır.

OK ile State View oluşturma işlemi tamamlanır.

CryptologAgent servisinin oluşturulan monitöre göre izlendiğinin doğrulanması için

Monitoring -> Domain Controllers -> Domain Controllers Health State -> Makinelerden birine sağ tık (Örnekte DC01) -> Open -> Health Explorer for DC01

Cryptolog servisi için oluşturulan monitörün izlenildiği görülmektedir.

Böylece SCOM’da servis takibi işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın