System Center Configuration Manager 2012 Kurulumu – Kurulum

Tüm öngereksinimler tamamlandığına göre SCCM 2012 kurulumuna başlanabilir. SCCM 2012 kurulumu öncesi öncegereksinimler için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.

Active Directory Öngereksinimlerinin Karşılanması

SQL Server 2012 Kurulumu

SCCM 2012 Kurulumu İçin Öngereksinimlerin Karşılanması

Yapılacak kurulum işlemlerinin daha önce oluşturup sunucuda yönetici haklarını tanımladığımız sccmadmin kullanıcısı ile yapmamız yerinde olacaktır. SCCM 2012 kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

Configuration Manager DVD’si ya da indirip açtığınız (unzip ettiğiniz) kurulum klasörü açılıp splash.hta dosyası çalıştırılarak kurulum işlemi başlatılır.

2.4.-01 System Center Configuration Manager Kurulumu

Kurulum başladığında aşağıdaki gibi bir pencere bizi karşılar. Bu pencerede Install denilip ilerlenir.

2.4.-02 System Center Configuration Manager Kurulumu

Before You Begin bölümünde bu sihirbazı çalıştırmadan önce maddelerde belirtilen işlemlerin yapılmış olması gerektiği hakkında Configuration Manager bizi uyarır. Bu maddeleri daha önce yerine getirdiğimizden Next ile ilerlenir.

2.4.-03 System Center Configuration Manager Kurulumu

Available Setup Options bölümünde kurulum bize sistemde tespit edilen herhangi bir site server, site sistem ve configuration manager olmadığını belirtir. Bu nedenle kurulum seçeneklerinden Install a Configuration Manager primary site seçilir. Next ile ilerlenir.

2.4.-04 System Center Configuration Manager Kurulumu

Product Key bölümünde Configuration Manager lisans anahtarını girmemiz istenir. Bizim lisansımız olmadığından 180 günlük deneme sürümü olarak kurulması için Install the evaluation of this product seçeneği seçilir. Next ile devam edilir.

2.4.-05 System Center Configuration Manager Kurulumu

Microsoft Lisans Anlaşması bölümünde anlaşma I accept these license terms seçilip kabul edilir. Next ile devam edilir.

2.4.-06 System Center Configuration Manager Kurulumu

Prerequisite Licenses bölümünde kurulumda ihtiyaç olacak diğer yazılımların lisans sözleşmeleri kabul edilir. Next ile ilerlenir.

2.4.-07 System Center Configuration Manager Kurulumu

Prerequisite Downloads bölümünde kurulumda ihtiyaç duyulacak yazılımların dosyalarının nereye indirilmesini istediğimiz sorulur. Download required files seçilir ve bizim belirleyeceğimiz bir yola (Örnekte C:\RequiredFiles) kaydedilir. Eğer dosyalar daha önce indirilmiş ise Use previously downloaded files seçeneğini seçilip dosyaların yolu gösterilebilir.

2.4.-08 System Center Configuration Manager Kurulumu

Dosyaların indirilmesi işlemi başlar.

2.4.-09 System Center Configuration Manager Kurulumu

Server Language Selection bölümünde Configuration Manager’ın kullanacağı konsolun ve raporların hangi dil ya da dillerde istendiği sorulur. Burada English seçilip Next devam edilir.

2.4.-10 System Center Configuration Manager Kurulumu

Client Language Selection bölümünden client işletim sistemlerinin ve kullandığı ve kullanacağı diller seçilir. Burada Turkish de seçilip Next ile ilerlenir.

2.4.-11 System Center Configuration Manager Kurulumu

Site and Installation Settings bölümünde hiyerarşimizdeki site için benzersiz bir site code, site’ın tanımlanması için site name ve Configuration Manager’ın kurulacağı alan seçilmelidir. Bu alan kurulumdan sonra kesinlikle değiştirilememektedir. En altta ise sunucumuza Configuration Manager Console da kurulmasını sağlayan Install the Configuration Manager Console işaretlenir. Next ile ilerlenir.

2.4.-12 System Center Configuration Manager Kurulumu

Primary Site Installation bölümünde Primary Site’ın varolan bir ortama mı yoksa yeni bir site ortamına mı ekleneceği sorulmaktadır. Bizim ortamımız yeni olduğundan Install the primary site as a stand-alone site seçilir. Next ile ilerlenir.

2.4.-13 System Center Configuration Manager Kurulumu
2.4.-14 System Center Configuration Manager Kurulumu

Database Information bölümünde SQL Server’ımızın bulunduğu sunucunun adı, veritabanı için isim ve bağlantı için port istenmektedir. Kurduğumuz ortamda SQL Server SCCM sunucusuyla aynı olduğu için SCCM2012.emres.com olarak belirtilir. Diğer bilgiler default olarak aşağıdaki gibidir. Next ile ilerlenir.

2.4.-15 System Center Configuration Manager Kurulumu

SQL Server datalarının ve loglarının klasörleri belirtilir. Next ile ilerlenir.

2.4.-16 System Center Configuration Manager Kurulumu

SMS Provider Settings bölümünde SMS provider olarak hangi ismin kullanılacağı belirlenir. Next ile ilerlenir.

2.4.-17 System Center Configuration Manager Kurulumu

Client Computer Communication Settings bölümünde Site ve Sistem Rollerinin clientlarla olan iletişiminin nasıl olduğu belirlenir. Her sistem rolünün iletişim metodunu kendisi belirlemesi için Configure the communication method on each site system role seçilir.

2.4.-18 System Center Configuration Manager Kurulumu

Site System Roles bölümünde Management Point ve Distribution Point için kullanılacak sunucu seçilir. Next ile ilerlenir.

2.4.-19 System Center Configuration Manager Kurulumu

Customer Experience Improvement Program bölümünde Microsoft kullanıcı deneyimi programına katılıp katılmayacağımız belirtilir. Katılmayacaksak I don’t want to join the program at this time seçilir. Next ile ilerlenir.

2.4.-20 System Center Configuration Manager Kurulumu

Settings Summary bölümünde son olarak detaylar incelenip değiştirmek istediğimiz herhangi bir şey yoksa Next ile ilerlenir.

2.4.-21 System Center Configuration Manager Kurulumu

Prerequisite Check bölümünde kurulumda çıkabilecek problemlerin kontrolü yapılır. Kontrol tamamlandığında All prerequisite rules pass successfully ibaresini görürüz. Begin Install ile kurulum başlatılır.

2.4.-22 System Center Configuration Manager Kurulumu
2.4.-23 System Center Configuration Manager Kurulumu

Kurulum tamamlandığında Close ile kurulum kapatılır.

2.4.-24 System Center Configuration Manager Kurulumu

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın