SCCM’de Boundary Yapıları ve Konfigürasyonları

Boundary : Kelime anlamı sınırdır. Yani SCCM sunucumuzun belirlediğimiz network’lerde yönetiminin sağlandığı sınırlar olarak ifade edilir.

Farklı networkler için farklı boundary’ler tanımlanabilir. Böylelikle SCCM sunucusunun belirli bir boundary ağındaki istemciler ile haberleşmesi ve hizmet vermesi sağlanır.

SCCM ile gelen 4 farklı boundary yapısı vardır :

 • Active Directory Site
 • IP Subnet
 • IPv6 Prefix
 • IP Address Range

Boundary’lerin konfigürasyonu aşağıdaki şekillerde yapılır.

Active Directory Site : Active Directory yapımızdaki mevcut subnetler için belirlediğimiz boundary tipidir. Aşağıdaki şekilde oluşturulur.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Boundaries’e sağ tık -> Create Boundary seçilir.
3.1-01 Active Directory Site Boundary
 • Description bölümüne oluşturulacak boundary’nin açıklaması yazılır.
 • Type bölümünde Active Directory Site seçilir.
 • Browse tıklanıp domaine ait olan Active Directory Site seçilir.
3.1-02 Active Directory Site Boundary
3.1-03 Active Directory Site Boundary
 • OK tıklanıp boundary oluşturulmuş olur.
3.1-04 Active Directory Site Boundary

IP Subnet : Organizasyonumuzdaki farklı networkleri belirlediğimiz boundary’dir. IP Subnet Boundary aşağıdaki adımlar izlenerek oluşturulur.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Boundaries’e sağ tık -> Create Boundary seçilir.
3.1-05 IP Site Boundary
 • Description bölümüne oluşturulacak boundary’nin açıklaması yazılır.
 • Type bölümünde IP Subnet seçilir.
 • Network ve Subnet Masklar yazılır. Bu iki alanın amacı Subnet ID’yi belirlemektir.
 • OK tıklanıp boundary oluşturulmuş olur.
3.1-06 IP Site Boundary

IPv6 Prefix : Kurum yapısında yaygın olarak IPv6 adreslemesi kullanılıyorsa bu boundary kullanılabilir. IPv6 Prefix Boundary aşağıdaki adımlar izlenerek oluşturulur.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Boundaries’e sağ tık -> Create Boundary seçilir.
 • Description bölümüne oluşturulacak boundary’nin açıklaması yazılır.
 • Type bölümünde IPv6 Prefix seçilir.
 • Prefix bölümünde Network yapısında kullanılan prefix kullanılır.
 • OK tıklanıp boundary oluşturulmuş olur.
3.1-07 IPv6 Prefix Boundary

IP Address Range : IP Subnet Boundary’den tek farkı tüm subneti değil sadece belirlenen bir subneti içermesidir. Oluşturulan boundary’ler dışında kalan bu subnetteki client’ları yönetmek için yani application Deployment ya da software update deployment gibi işlemlerin yapılabilmesi için kullanılabilen boundary tipidir. IP Range Boundary aşağıdaki adımlar izlenerek oluşturulur.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Boundaries’e sağ tık -> Create Boundary seçilir.
3.1-08 IP Address Range Boundary
 • Description bölümüne oluşturulacak boundary’nin açıklaması yazılır.
 • Type bölümünde IP address range seçilir.
 • Starting IP address bölümünde yönetilmek istenilen IP aralığının başlangıç IP adresi yazılır.
 • Ending IP address bölümünde yönetilmek istenilen IP aralığının bitiş IP adresi yazılır.
 • OK tıklanıp boundary oluşturulmuş olur.
3.1-09 IP Address Range Boundary

Boundary Group’ları : Boundary groupları site seviyesinde herhangi bir istemcinin, site serverın ya da distribution pointin boundary’i kullanabilmesini mümkün kılar. Boundary’ler oluşturulduktan sonra mutlaka bir Boundary Group’un üyesi olmalıdırlar. Çünkü boundary’ler tek başlarına bir işe yaramazlar. Boundary Group aşağıdaki adımlar izlenerek oluşturulur.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Boundary Groups’a sağ tık -> Create Boundary Group seçilir.
3.1-10 Boundary Group
 • Name bölümüne oluşturulacak boundary group’un açıklaması yazılır.
 • Description bölümüne oluşturulacak boundary group’un açıklaması yazılır.
3.1-11 Boundary Group
 • Daha önce oluşturulan bir boundary’i bu gruba eklemek için Add seçilir. Eklenecek boundary(ler) seçilip OK ile eklenir.
3.1-12 Boundary Group
 • References tabında Boundary Group’u SCCM Site’ına eklemek için Site Assignment kısmında bulunan Use this boundary group for site assignment işaretlenir.
3.1-13 Boundary Group
 • Site System Servers bölümünde Add denilip Site System sunucusu seçilir.
3.1-14 Boundary Group
 • Change Connection tıklandığında Connection bölümünde varsayılan olarak Fast seçilidir. Bu seçenek yavaş ve sorunlu bir bağlantı varsa (VPN ya da kiralık hat bağlantısı gibi), Change Connection Type işaretlenerek bağlantı türünün Slow olarak değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde content download türü işlemlerde problem yaşanabilmektedir.
 • OK tıklanıp boundary group oluşturulur.
3.1-15 Boundary Group

Bu şekilde SCCM’de Boundary yapılarının kurulum ve konfigürasyon işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

SCCM’de Boundary Yapıları ve Konfigürasyonları” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın