SCCM İle Microsoft Teams Dağıtımı

SCCM ile Microsoft Teams dağıtım işlemine başlamadan önce Microsoft Teams’in ne olduğunu açıklamak yerinde olacaktır.

Microsoft Teams içerik paylaşımları, toplantıları, notları barındıran sohbet tabanlı bir çalışma alanı sunmaktadır ve Office 365 içeriğinde bulunmaktadır.

Microsoft Teams’in SCCM ile dağıtım adımları aşağıdaki gibidir:

Uygulamanın Hazırlanması

Bu adımda yazılım paketi oluşturulur. Bunun için;

Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Application Management -> Applications’a sağ tık -> Create Application seçilir.

Create Application Wizard penceresi açılır.

General bölümünde uygulama bilgileri girilir. Burada iki yol bulunmaktadır.

 • Uygulama bilgileri kurulum paketinden alınabilir.
 • Uygulama bilgileri manual belirlenir. Örnekte uygulama bilgileri Manually specify the application information seçilerek manual olarak belirlenmiştir.

Next ile devam edilir.

General Information bölümünde

 • Name’de uygulama adı belirlenir.
 • Administrator comments’de yönetici uygulama hakkında açıklama yapabilir.
 • Publisher’da uygulamanın yayıncısı belirlenir.
 • Software version’da uygulamanın sürümü belirtilir.
 • Administrative categories’de uygulama için bir kategori belirlenebilir.
 • Date Published’de uygulamanın yayınlanma tarihi belirtilebilir.

Next ile devam edilir.

Software Center bölümünde

 • Selected Language’de uygulamanın Application Catalog’da hangi dilde görüneceği seçilir.
 • Localized application name’de uygulama adının görüntüleneceği isim belirlenir.
 • User Categories’de kullanıcı kategorisi belirtilebilir.
 • User documentation’da uygulama ile ilgili kullanıcıların ulaşabileceği bir doküman varsa bu doküman eklenir.
 • Link text’de link için eklenmesi istenilen herhangi bir metin varsa belirtilir.
 • Privacy URL’de uygulamaya erişilebilecek özel bir URL varsa belirtilir.
 • Localized description’da uygulama hakkında bir açıklama yapılacaksa bu açıklama belirtilir.
 • Keywords’da uygulama Search bölümünde aranırken hangi kelimelerle aranabileceği belirtilir.
 • Icon’da uygulamanın hangi simge ile görüntüleneceği belirtilir.
 • Display this as a featured app and highlight it in the company portal uygulamayı özellikli olarak şirket portalinde vurgular.

Next ile devam edilir.

Deployment Types bölümünde

 • Add ile deployment tipi ayarlanır.

Create Deployment Type Wizard açılır.

General bölümünde

 • Type’da Script Installer seçilir. Bu durumda Manually specify the deployment type information otomatik olarak işaretlenmiş olur.

Next ile devam edilir.

General Information bölümünde

 • Name’de uygulamanın adı belirtilir.
 • Administrator comments’de yönetici uygulama hakkında açıklama yapabilir.
 • Languages’de dil seçimi yapılabilir.

Next ile devam edilir.

Content bölümünde

 • Content location’da yüklenecek uygulamanın hangi klasörde olduğu belirtilir. Dosya yolu UNC olarak verilmelidir.
  • Persist content in the client cache içeriğin client cache’inden devam etmesi istenildiğinde seçilir.
 • Specify the command used to install this content’da uygulamanın kurulması durumundaki gerekli tanımlar yapılır.
  • Installation program’da uygulamanın kurulması için kullanılacak komut ve parametreleri belirtilir. Örnekte “Teams_windows_x64.exe” -s olarak belirtilmiştir..
 • Configuration Manager can remove installations of this content if an uninstall program is specified below’da uygulamanın kaldırılması durumundaki gerekli tanımlar yapılır.
  • Uninstall program’da Uygulama kaldırılmak istenirse kullanılması gereken Uninstall komutu belirtilir. Örnekte “%LocalAppData%\Microsoft\Teams\Update.exe” –uninstall -s olarak belirtilmiştir.
 • Run installation and uninstall program as 32-bit process on 64-bit clients uygulama kurulum ve kaldırılması için kullanılacak programların 64-bit client’larda 32-bit işlemler olarak yürütülmesini sağlar.

Next ile devam edilir.

Detection Method bölümünde uygulamanın varlığının tespiti için metot belirlenir.

 • Add Clause ile metot için bir kural belirlenir. Detection Rule penceresi açılır.
 • Setting Type’da uygulamanın tespit edileceği tür seçilir. File System, Registry, Windows Installer seçeneklerinden birisi seçilir. Örnekte Registry seçilmiştir.
 • Hive’de bu uygulamanın kurulu olduğunu kanıtlayan ana kayıt anahtarının yolu belirtilir. Örnekte HKEY_CURRENT_USER olarak belirtilmiştir.
 • Key’de bu uygulamanın kurulu olduğunu kanıtlayan alt kayıt anahtarının yolu belirtilir. Örnekte SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Teams olarak belirtilmiştir.
 • Value’de kayıt anahtarının bulunduğu yoldaki değerin adı belirtilir. Örnekte DisplayVersion olarak belirtilmiştir.
 • Data Type’da kayıt anahtarındaki kaydın tipi belirtilir. Örnekte String olarak belirtilmiştir.
 • The file system setting must exist on the target system to indicate the presence of this application seçilirse bu uygulamanın varlığının tespiti için dosya sistemi ayarında belirtilen ayarlar hedef sistemdeki ayarlarla karşılaştırılır.
 • The file system setting must satify the following rule indicate the presence of this application seçilirse bu uygulamanın varlığını tespit için dosya sistemi ayarında belirtilen ayarlar aşağıdaki kurallarla karşılaştırılır.
 • Operator’de değer için aşağıda girilecek değerden büyük, eşit, küçük gibi karşılaştırmalar seçilir. Örnekte eşitlik istendiği için Equals seçilmiştir.
 • Value’de karşılaştırma için değer belirtilir. Örnekte 1.3.00.19173 olarak belirtilmiştir.

OK ile devam edilir.

Böylece uygulamanın varlığının tespiti için gerekli tanımlama yapılmış olur. Next ile devam edilir.

User Experience bölümünde

 • Installation behaviour’de kurulumun cihaza mı yoksa kullanıcıya mı yapılacağı seçilir. Örnekte kullanıcıya yapılacağı için Install for user seçilmiştir.
 • Logon requirement’de uygulama kurulurken kullanıcının logon durumu seçilir.
 • Install program visibility’de programın kurulumunun görünürlük ayarları yapılır. Örnekte görünmesi istenmediğinden hidden seçilmiştir.
 • Maximum allowed run time’da uygulamanın kurulması için gereken maksimum zaman dakika cinsinden belirtilebilir.
 • Estimated installation time’da uygulama kurulumu yapılırken kullanıcının kurulumu görebileceği zaman dakika cinsinden belirtilebilir.

Next ile devam edilir.

Requirements bölümünde bu program kurulumu için aygıt ya da kullanıcı bazında gereksinimler varsa Add ile eklenir. Next ile devam edilir.

Dependencies bölümünde bu uygulama kurulmadan önce başka herhangi bir kurulumun yapılmış olması gerekiyorsa Add ile eklenir. Next ile devam edilir.

Completion bölümünde uygulama dağıtım tipinin belirlenmesi işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

Deployment Types bölümü tamamlanmış olur. Application oluşturmaya Next ile devam edilir.

Completion bölümünde Application’un başarılı bir şekilde oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.

Uygulamanın Dağıtım Noktasına Eklenmesi

Bu adımda uygulamanın dağıtımı gerçekleştirilir. Bunun için ;

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Application Management -> Applications -> Oluşturulan uygulamaya sağ tık -> Distribute Content seçilir.

General bölümünde dağıtım noktasına eklenecek uygulama görüntülenir. Next ile devam edilir.

Content bölümünde dağıtım noktasına eklenecek uygulama içeriği ve türü görüntülenir. Next ile devam edilir.

Content Destination bölümünde uygulama için dağıtım noktası belirlenir.

 • Add -> Distribution Point seçilir.

Add Distribution Points’de uygulamanın hangi dağıtım noktasına ekleneceği seçilir. OK ile bitirilir.

Uygulamanın ekleneceği dağıtım noktaları görüntülenir. Next ile devam edilir.

Completion bölümünde uygulamanın dağıtım noktasına başarıyla eklendiği görülür. Close ile bitirilir.

Content Status ile uygulamanın dağıtım noktasına eklenme aşamasının tamamlanma işlemi takip edilebilir.

Uygulamanın dağıtım noktasına eklenme işlemi Completion Statistics sarı renkte ise halen sürmektedir. Belirli aralıklarla Refresh tuşuna basılıp bu bölümün yeşil renkte olması beklenmelidir.

Completion Statistics’in rengi yeşil olduğunda uygulama dağıtım noktasına eklenmiş olmaktadır.

Böylece uygulamanın dağıtım işlemine başlanabilir.

Uygulamanın Dağıtılması

Bu adımda uygulamanın dağıtımı gerçekleştirilir. Bunun için ;

Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Application Management -> Applications -> Oluşturulan uygulamaya sağ tık -> Deploy seçilir.

General bölümünde uygulamanın dağıtılacağı collection seçilir. Örnekte uygulama tüm kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına dağıtılacağı için All Users and User Groups seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Content bölümünde dağıtım için uygulamanın hangi dağıtım noktalarında bulunduğu görülmektedir. Farklı dağıtım noktaları eklenmesi istenilirse Add ile eklenebilir. Next ile devam edilir.

Deployment settings bölümünde

 • Action’da uygulama kurulacaksa Install,kaldırılacaksa Uninstall seçilir.
 • Purpose’da uygulama otomatik yüklenecekse Required, uygulamanın kurulumu kullanıcıya bırakılacaksa Available seçilir. Örnekte Available seçilmiştir.

Next ile devam edilir.

Scheduling bölümünde uygulamanın dağıtımının yapılacağı zaman seçilir. Evrensel saat kullanılacaksa UTC , client’ın yerel saati seçilecekse Client local time seçilir. Örnekte UTC seçilmiştir.

 • Schedule the application to be available at’de uygulamanın yüklemesinin ne zamandan itibaren client tarafından görülebileceği seçilir. Örnekte zamanlama yapılmamıştır.
 • Önemli : Eğer zamanlama yapılacaksa dikkat edilmesi gereken nokta zamanlamanın UTC saat dilimine göre yapılmasıdır. Yani eğer uygulamanın hemen kurulması istenirse ülkemiz GMT+3 zaman diliminde olduğundan buraya girilecek saat ülkemizin yerel saatinden 3 saat geri olarak tanımlanmalıdır.

User Experience bölümünde

 • User notifications’da
  • Display in Software Center , and only Show notifications for computer restarts seçilirse Software Center’da sadece bilgisayarı yeniden başlatması gerektiği iletilerini görebilir. Örnekte bu seçenek seçilmiştir.
  • Display in Software Center and Show all notifications seçilirse kullanıcı Software Center’da tüm iletileri görebilir.
  • Hide in Software Center and all notifications Software Center’da hiçbir ek bilgi görünmez ve kullanıcılar hiçbir bildirim görmez.

Next ile devam edilir.

Alerts bölümünde eğer bu application deployment sırasında hata alınırsa burada yapılan konfigürasyon doğrultusunda sistemin alarm üretmesi sağlanır. Next ile devam edilir.

Completion bölümünde dağıtım işleminin hatasız olarak yapıldığı görülür. Close ile bitirilir.

İstemcilerde ise son durum aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kullanıcı istediği taktirde Install tuşuna basarak kurulum işlemini gerçekleştirebilir.

Böylece SCCM ile Microsoft Teams dağıtımı işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın