SCCM’de Discovery Metotları ve Konfigürasyonları

SCCM’de kurumumuzun kaynak bilgilerini toplamak amacıyla yapılan işleme Discovery adı verilir. Bu keşif işlemlerinde SCCM, ağdaki kullanıcı/grup/bilgisayarları belirlediğimiz bazı metotlar doğrultusunda arayarak, daha sonraki işlemlerimizde kullanmak üzere Site Database’e kaydeder. Bu metotlara Keşif Metotları (Discovery Methods) adı verilir.

Önemli Not : Discovery işlemlerinin düzgün yapılabilmesi için öncelikle boundary yapılandırmasının düzgün yapılmış olması gereklidir. Aksi takdirde keşif işlemleriniz sonuçsuz kalabilir.

Discovery metotları ve konfigürasyonları aşağıdaki gibidir.

Active Directory Forest Discovery :

Adından da anlaşılacağı gibi bu metot SCCM’in Active Directory Site ve Subnet’lerini keşfetmesi yöntemidir. Bu metotla Active Directory veya IP Subnet boundary’leri keşfedilen Active Directory Forest’larından seçilerek otomatik olarak  oluşturulabilir. Varsayılan olarak Disabled gelmektedir. Bu metodu aktif hale getirmek için aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Discovery Methods seçilir.
 • Sağdaki panelden Active Directory Forest Discovery’e çift tıklanır.
3.2-01 Active Directory Forest Discovery
 • Enable Active Directory Forest Discovery işaretlenir.
 • Opsiyonel Seçenekler
  • Automatically create Active Directory site boundaries when they are discovered (Discovery neticesinde bulunan Active Directory Site objeleri Active Directory Site Boundary olarak SCCM Database’ine eklenecektir.)
  • Automatically create IP address range boundaries for IP subnets when they are discovered (discovery neticesinde bulunan IP subnet objeleri boundary olarak SCCM Database’ine eklenecektir.)
 • OK seçilerek aktif hale getirilir.
3.2-02 Active Directory Forest Discovery
 • Hemen çalıştırmak isteyip istemediğimizi sorar. Yes ile çalıştırılabilir. Hemen çalıştırmak isteğe bağlıdır.
3.2-03 Active Directory Forest Discovery

Active Directory Group Discovery

Active Directory Group Discovery lokasyonu belirtilen Active Directory’ye bağlı olan grupların SCCM tarafından keşfedilmesini sağlar. Bu discovery işlemi local, global, universal security grupları ve bu gruplara dahil olan üyelikleri keşfeder. Bu metodu aktif hale getirmek için aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Discovery Methods seçilir.
 • Sağdaki panelden Active Directory Group Discovery’e çift tıklanır.
3.2-04 Active Directory Group Discovery
 • Enable Active Directory Group Discovery işaretlenir.
 • Add denilerek Location bölümünden Active Directory’nin konumu belirtilir.
3.2-05 Active Directory Group Discovery
 • Name bölümünde lokasyona isim verilir.
 • Location bölümünde Browse seçilerek Active Directory domain lokasyonu gösterilir.
 • Opsiyonel seçenekler
  • Recursively search Active Directory child containers (Active Directory alt container’larını da araması istenirse seçilmelidir. Varsayılan olarak seçilmiştir.)
 • OK seçilerek aktif hale getirilir.
3.2-06 Active Directory Group Discovery
 • Hemen çalıştırmak isteyip istemediğimizi sorar. Yes ile çalıştırılabilir. Hemen çalıştırmak isteğe bağlıdır.
3.2-07 Active Directory Group Discovery

Active Directory System Discovery

Belirtilen lokasyondaki Active Directory Domain Services’ta bulunan sistemlerin (server ya da workstation) keşfedilmesi için kullanılan metottur. Bu metodu aktif hale getirmek için aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Discovery Methods seçilir.
 • Sağdaki panelden Active Directory System Discovery’e çift tıklanır.
3.2-08 Active Directory System Discovery
 • Enable Active Directory System Discovery işaretlenir.
 • Active Directory Containers bölümündeki *’a tıklanır.
 • Location bölümünde keşif yapılacak domain pathini belirlemek için Browse tıklanır ve keşif yapılacak domain seçilip OK tıklanır.
 • Polling Schedule sekmesinde dikkat etmemiz gereken Full discovery polling schedule ve Enable Delta discovery’dir. Full polling schedule’da varsayılan olarak 7 günlük süre seçilmiştir. Yani 7 günde bir tüm domain çapında yeni bir server ya da workstation olup olmadığı aranacaktır. Delta discovery süresi ise bütün ortamı aramadan eldeki database kontrol edilerek yeni sistemler aranacaktır. Buradaki değerler bilgisayar ekleme silme sıklığına göre belirlenebilir.
3.2-09 Active Directory System Discovery
 • OK seçilerek aktif hale getirilir.
3.2-11 Active Directory System Discovery
 • Hemen çalıştırmak isteyip istemediğimizi sorar. Yes ile çalıştırılabilir. Hemen çalıştırmak isteğe bağlıdır.
3.2-12 Active Directory System Discovery

Active Directory User Discovery

Belirtilen lokasyondaki Active Directory Domain Services’ta bulunan kullanıcıların keşfedilmesi için kullanılan metottur. Bu metodu aktif hale getirmek için aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration ->Discovery Methods seçilir.
 • Sağdaki panelden Active Directory User Discovery’e çift tıklanır.
3.2-13 Active Directory User Discovery
 • Enable Active Directory User Discovery işaretlenir.
 • Active Directory Containers bölümündeki *’a tıklanır.
 • Location bölümünde keşif yapılacak domain pathini belirlemek için Browse tıklanır ve keşif yapılacak domain seçilip OK tıklanır.
3.2-14 Active Directory User Discovery
 • Polling Schedule sekmesinde dikkat etmemiz gereken Full discovery polling schedule ve Enable Delta discovery’dir. Full polling schedule’da varsayılan olarak 7 günlük süre seçilmiştir. Yani 7 günde bir tüm domain çapında yeni bir server ya da workstation olup olmadığı aranacaktır. Delta discovery süresi ise bütün ortamı aramadan eldeki database kontrol edilerek yeni sistemler aranacaktır. Buradaki değerler bilgisayar ekleme silme sıklığına göre belirlenebilir.
 • OK seçilerek aktif hale getirilir.
3.2-15 Active Directory User Discovery
 • Hemen çalıştırmak isteyip istemediğimizi sorar. Yes ile çalıştırılabilir. Hemen çalıştırmak isteğe bağlıdır.
3.2-12 Active Directory System Discovery

Heartbeat Discovery

Heartbeat Discovery diğer discovery metotlarından farklı olarak herhangi bir yeni kaynak araması gerçekleştirmez. Var olan SCCM client yazılımı yüklü olan clientlardan aktif bilgisinin alınıp güncellenmesinden sorumludur. Varsayılan olarak aktif gelen tek discovery metodudur. Bu metotta server heartbeat mesajını , collection’larındaki tüm istemcilere yollar ve mesajı alan istemciler kendi durumlarını (isim, hata, uyarı vb.) SCCM sunucusuna ileterek Site Database’inin güncellenmesini sağlar. Cevap alınamayan istemciler outdated olarak belirlenir ve bir site maintenance görevi ile inventory’den silinebilirler.

Network Discovery

Bu discovery metodu, ağı belirtilen bir takım değişkenlere göre arayıp keşfeder. Diğer metotlara göre biraz daha farklı bir yapılandırması vardır. Active Directory’e doğrudan bağımlı olarak arama yapmaz. Bu metodu aktif hale getirmek için aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Configuration Manager Console -> Administration -> Hierarcy Configuration -> Discovery Methods seçilir.
 • Sağdaki panelden Network Discovery’e çift tıklanır.
3.2-16 Network Discovery
 • Enable Network Discovery işaretlenir.
 • General bölümünde Type of Discovery altında nelerin keşfedilmesi istendiği seçilir.
  • Topology : SNMP tabanlı olarak IP adreslenebilir cihazları kullanarak bir keşif gerçekleştirir. Bu keşif yönteminde sadece router ve ip subnetler aranıp bulunur.
  • Topology and client : Topology metoduna ek olarak istemci bilgisayar, printer vb. cihazların da bilgisini getirecektir. SNMP, Windows Browser ve DHCP metotları ile arama yapılarak bu bilgilere ulaşılabilir.
  • Topology, client and client operating system : Topology and client’a ek olarak işletim sistemi ve versiyon bilgisini de getirecektir.
 • Network speed : Eğer site server özellikle uzak ağlardaki bilgisayarlara yavaş bağlantılar ile ulaşıyorsa, Slow network seçeneğini seçmek yerinde olacaktır. Bu seçenekle birlikte, keşif işlemleri için timeout süreleri daha yüksek değerlere çekilir. Tercihen uzak ve yavaş ağlarınız varsa o lokasyon için bir secondary site server kurmak en iyisidir.
3.2-17 Network Discovery
 • Subnets sekmesi subnet araması gerçekleştirilmek istenirse kullanılır. Subnets sekmesinde * tıklanır. Açılan pencerede subnet (IP adresi değil, Subnet girilmelidir) ve mask tanımlanır. Enable Subnet Search işaretlenerek belirtilen subnet aranabilir.
3.2-18 Network Discovery
 • Domains sekmesinde domain adları kullanılarak discovery yapılabilir. Domain information bölümüne aranacak domain adı yazılır. Enable domain search işaretlenir. Birden fazla domain eklenebilir.
3.2-19 Network Discovery
 • SNMP Devices sekmesinde SNMP çalışan sistemleri doğrudan eklenebilir. Bunun için * tıklanır ve SNMP cihazının IP adresi girilir.
 • DHCP sekmesinde DHCP serverların IP adresi tanımlanır. Çoğu büyük ağda DHCP yaygın olarak kullanılır. Özellikle istemci keşiflerinde faydalı olacak bir yöntemdir.
3.2-20 Network Discovery
 • Schedule sekmesinde zamanlama ayarları yapılır. Ağın durumuna göre uygun olan bir zaman ayarlanır.
3.2-21 Network Discovery

Tüm bu konfigürasyonların sonucunda, arama işlemleri tamamlandıktan sonra artık Asset and Compliance bölümünde, Users, Devices, User Collections ve Device Collections altında, discover edilen kaynaklara ulaşılabilir.

3.2-22 SCCM Devices
3.2-23 SCCM Users

Faydalı olması dileğiyle…

SCCM’de Discovery Metotları ve Konfigürasyonları” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın