SCCM’de Site System Rolleri

Site System Rolleri, site’ın yönetim fonksiyonlarını genişletmek amacıyla kullanılır. SCCM’de birçok site ve system role’ü bulunmaktadır. Bu roller ihtiyaçlar doğrultusunda kurulmaktadır.

SCCM’in sahip olduğu site system rollerini kısaca açıklamak gerekirse;

Site System : Bir site sistemi rolü barındıran herhangi bir bilgisayar, sunucu ya da iş istasyonu, site sistemi sunucusu olarak adlandırılır. Bu bilgisayar, sunucu ya da iş istasyonu, Configuration Manager kurulumunu barındırır ve site’ın çekirdek fonksiyonlarını kullanabilir.

Site Database Server : Site Database Server, içerisinde Configuration Manager asset’lerinin ve site verilerinin bulunduğu bir SQL Server database’ini  barındıran server’dır.

Component Server : ConfigMgr Executive Service’ini üzerinde barındıran herhangi bir sunucudur.

Management Point :  Policy ve servis konum bilgilerini client’lara sağlar. Management Point, site server ve client’lar arasındaki iletişimi kolaylaştırarak policy’leri ve içeriklerin konum bilgisini sağlar. Ayrıca client üzerindeki konfigürasyon bilgilerini alarak site server’a iletir.

Distribution Point : Uygulama içerikleri, yazılım paketleri, yazılım güncellemeleri, işletim sistemi imajları ve boot imajları gibi client’ların indirecekleri kaynak dosyaları barındırır.

Reporting Services Point : Bu rol SQL raporlama servisleri (SQL Server Reporting Services) aracılığıyla raporların alınmasını sağlar.

State Migration Point : Yeni bir Operating System Deployment (OSD) sırasında kullanıcı durum verilerini tutar.

Software Update Point : Windows Server Update Services (WSUS) ile entegre bir şekilde çalışarak Configuration Manager Client’larına updateleri sağlar.

System Health Validator Point : Configuration Manager Network Access Protection (NAP) policylerini doğrular. Bu rol sadece NAP health policy server üzerinde kurulu olmalıdır.

Endpoint Protection Point : Bu site system rolü opsiyonel olarak Endpoint Protection lisansı bulunan Configuration Manager’lar tarafından kullanılır ve varsayılan olarak Microsoft Active Protection Service’inin bir üyesi olarak konfigüre edilir.

Fallback Status Point : FSP, client’lar durum mesajlarını gönderirken kendi management pointleri ile iletişimde sorun yaşadıklarında alternatif bir yol sağlar. Bu rol management point’i ile iletişime geçemeyen client’ların tespitinde bize yardımcı olmaktadır.

Out of Bound Service Point : Yönetilen hattın dışında kalan Intel AMT tabanlı bilgisayarlar konfigürasyonunu ve karşılaştırmasını sağlar.

Asset Intelligence Syncronization Point : Asset Intelligence katalog bilgileri için System Center Online’a bağlanır ve kategorize edilmemiş başlıkları yükleyerek kataloğa ileri bir zamanda eklenmesini mümkün kılar.

Application Catalog Web Service Point : Yazılım bilgilerinin yazılım kütüphanesinden (Software Library) uygulama katalog sitesine (Application Catalog Website) aktarılmasını sağlar.

Application Catalog Website Point : Kullanıcıların uygulama kataloğunda (Application Catalog) bulunan erişilebilen uygulamaların listesine ulaşmasını sağlar.

Enrollment Proxy Point : Configuration Manager tarafından yönetilen mobil aygıtlardan gelen kayıt isteklerini yönetir.

Enrollment Point : PKI sertifikası kullanarak mobil aygıt kayıtlarını tamamlar ve Intel AMT tabanlı bilgisayarlarla karşılaştırır.

Site System Role’lerinin kurulumları zahmetsizdir fakat önemli nokta gerçekten ihtiyaç olan rolün kurulmasıdır.

Örnekte site system rollerinden Application Catalog web service point, Application Catalog website point ve Fallback status point kurulumları yapılmıştır.

  • Configuration Manager Console -> Administration -> Site Configuration -> Sites -> Add Site System Roles seçilir.
3.3.-01 SCCM 2012’de Site System Rolleri
  • General bölümünde herhangi bir değişiklik yapılmadan Next ile devam edilir.
3.3.-02 SCCM 2012’de Site System Rolleri
  • Proxy bölümünde sistemimizde kullandığımız bir proxy yoksa hiçbir değişiklik yapılmadan Next ile devam edilir.
3.3.-03 SCCM 2012’de Site System Rolleri
  • System Role Selection bölümünde eklemek istediğimiz roller olan Application Catalog web service point, Application Catalog website point ve Fallback status point rolleri seçilir. Next ile devam edilir.
3.3.-04 SCCM 2012’de Site System Rolleri
  • Fallback Status Point bölümünde herhangi bir değişiklik yapılmadan Next ile devam edilir.
3.3.-05 SCCM 2012’de Site System Rolleri
  • Application Catalog web service point bölümünde Application Catalog website’ın Application Catalog web service point ile iletişime geçtiği port bilgisi girilir. Varsayılan olarak 80’dir. Değişiklik yapılmadan Next ile devam edilir.
3.3.-06 SCCM 2012’de Site System Rolleri
  • Application Catalog website point bölümünde IIS web sitemiz varsa bunun adı ve Web application name’i verilebilir. Bunlar mevcut değilse değişiklik yapılmadan Next ile devam edilir.
3.3.-07 SCCM 2012’de Site System Rolleri
  • Application Catalog customizations bölümünde kullanıcılar kendi bilgisayarlarında Application Catalog’u açtıklarında arayüzün ne renkte olacağı ve organizasyonun ismi gibi seçeneklerin ayarların yapılır. Next ile devam edilir.
  • Summary bölümünde yaptığımız konfigürasyonların bir özetini görmekteyiz. Next ile devam edilir ve kurulumun başarıyla gerçekleştiği görülür. Kurulum tamamlandıktan sonra Close ile bitirilir.
3.3.-09 SCCM 2012’de Site System Rolleri

Faydalı olması dileğiyle…

SCCM’de Site System Rolleri” için bir yorum

Bir Cevap Yazın