SCCM 1802’nin SCCM 1810’a Yükseltilmesi

SCCM 1802 sürümünün SCCM 1810 sürümüne yükseltilebilmesi için bazı ön gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ön gereksinimler :

 • Windows Assessment and Deployment Kit Sürümünün Yükseltilmesi
  • Windows Assesment and Deployment Kit (Windows ADK) sürümünün yeni SCCM sürümü üzerinden yapılacak deployment işlemlerini desteklemesi için gereklidir.
 • Windows Preinstallation Environment (Windows PE) Kurulumu
  • Daha önceki sürümlerde Windows Assessment and Deployment Kit’e dahil olan Windows Preinstallation Environment (Windows PE) yeni sürümlerde ayrı olarak internetten indirilip kurulmaktadır.
 • SQL Server 2012 Native Client Güncel Sürümünün Kurulumu
 • Report Builder Güncel Sürümünün Kurulumu

Öngereksinimlerin Karşılanması

Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) Sürümünün Yükseltilmesi

Windows Assessment and Deployment Kit aracının sürüm güncelleştirmesi için mevcut sürümün kaldırılması ve yeni sürümün kurulması gerekmektedir.

Mevcut sürümün kaldırılması için;

 • Programs and Features -> Windows Assessment and Deployment Kit for Windows 8.1 seçilip üst kısımdan Uninstall seçilir.
SCCM 1802 to 1810 - 01
 • Uygulamanın kaldırılması için açılan onay penceresinde Yes seçilip kaldırma işlemi başlatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 02
SCCM 1802 to 1810 - 03
 • Kaldırma işlemi tamamlandığında Close ile kurulum penceresi kapatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 04

Yeni sürümün kurulması için;

 • Windows Assessment and Deployment Kit 1903 sürümü internetten indirilip kurulumu başlatılır.
 • Specify Location bölümünde kurulum yapılacağı yol belirtilir. Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 05
 • Windows Kits Privacy bölümünde verilerin Microsoft ile paylaşılıp paylaşılmayacağına karar verilir. No seçilirse Microsoft’a veri gönderilmez.
SCCM 1802 to 1810 - 06
 • License Agreement bölümünde Accept ile lisans sözleşmesi kabul edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 07
 • Select the features you want to install bölümünde kurulacak özellikler belirlenir. SCCM için ihtiyaç duyulan özellikler seçilir. Bu özellikler :
  • Deployment Tools
  • User State Migration Tool (USMT)
 • Install ile kurulum başlatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 08
SCCM 1802 to 1810 - 09
 • Kurulum tamamlandığında Close ile bitirilir.
SCCM 1802 to 1810 - 10

Windows Preinstallation Environment (Windows PE) Kurulumu

 • Windows Assessment and Deployment Kit Windows Preinstallation Environment internetten indirilip kurulumu başlatılır.
 • Specify Location bölümünde kurulum yapılacağı yol belirtilir. Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 11
 • Windows Kits Privacy bölümünde verilerin Microsoft ile paylaşılıp paylaşılmayacağına karar verilir. No seçilirse Microsoft’a veri gönderilmez.
SCCM 1802 to 1810 - 12
 • License Agreement bölümünde Accept ile lisans sözleşmesi kabul edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 13
 • Select the features you want to install bölümünde kurulacak özellikler belirlenir. SCCM için ihtiyaç duyulan özellikler seçilir. Bu özellikler :
  • Windows Preinstallation Environment (Windows PE)
 • Install ile kurulum başlatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 14
SCCM 1802 to 1810 - 15
 • Kurulum tamamlandığında Close ile bitirilir.
SCCM 1802 to 1810 - 16

SQL Server 2012 Native Client Güncel Sürümünün Kurulumu

Yeni sürümün kurulması için;

 • SQL Server 2012 Native Client güncel sürümü internetten indirilip kurulum başlatılır. Kurulum başlatıldığında uygulamanın daha eski bir versiyonunun mevcut sisteme bulunduğu ve yükseltmenin istenilip istenilmediğini sorar. Yes ile yükselme işlemi başlatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 17
 • SQL Server 2012 Native Client kurulum penceresi açılır ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 18
 • Microsoft Lisans Sözleşmesi kabul edilir ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 20
 • Feature Selection bölümünde kurulacak bileşenler görüntülenir ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 21
 • Ready To Install the Program bölümünde kurulacak bileşenler görüntülenir ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 22
SCCM 1802 to 1810 - 23
 • Kurulum tamamlandığında Finish ile bitirilir.
SCCM 1802 to 1810 - 24
 • Sunucunun yeniden başlatılması gerektiği ile ilgili uyarı görüntülenir. Yes ile sunucu yeniden başlatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 25

Report Builder Güncel Sürümünün Kurulumu

Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra SQL Server 2016 Report Builder uygulaması internetten indirilip çalıştırılır.

 • Kurulum karşılama penceresinde Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 26
 • Microsoft Lisans Sözleşmesi kabul edilir ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 27
 • Feature Selection bölümünde kurulacak bileşenler görüntülenir ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 28
 • Default Target Server bölümünde hedef SCCM sunucusunun rapor hizmeti vereceği varsayılan hedef sunucu adresi tanımlanır ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 29
 • Ready To Install the Program bölümünde kurulacak bileşenler görüntülenir ve Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 30
 • Kurulum tamamlandığında Finish ile bitirilir.
SCCM 1802 to 1810 - 32

Bu şekilde SCCM 1810 sürümüne geçiş için gerekli öngereksinimler tamamlanmış olur.

SCCM 1810 Kurulumu

Ön gereksinimlerin tamamlanmasının ardından SCCM 1810 sürümüne yükseltme işlemine başlanır.

 • SCCM yönetim konsolu çalıştırılır. Konsoldan

Administration -> Updates and Servicing -> Configuration Manager 1810’a sağ tık -> Download

seçilir.

SCCM 1802 to 1810 - 33
 • SCCM’in daha yeni sürümü mevcutsa daha yeni bir sürümün olduğu yine de bu sürümü indirmek isteyip istemediğimizi sorulur. Yes ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 34
 • Güncelleştirmelerin kontrol edildiği ve Updates and Servicing Status bölümünden senkronizasyonun durumunu öğrenebileceğimiz şeklinde bir uyarı gelir. OK ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 35
 • Güncelleştirme işlemleri tamamlandığında konsoldan

Administration -> Updates and Servicing -> Configuration Manager 1810’a sağ tık -> Run prerequisite check

seçilir. Bu işlem yapılmadan önce State bölümünde Ready to install olmasına dikkat edilmelidir.

SCCM 1802 to 1810 - 36
 • State bölümünde Prerequisite check passed görüldükten sonra Configuration Manager 1810 sağ tıklanır ve Install Update Pack seçilir.
SCCM 1802 to 1810 - 37
 • General bölümünde versiyonun içerikleri görüntülenir. Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 38
 • Features bölümünde hangi güncelleştirme paketlerinin kurulacağı seçilir. Diğer paketlere ihtiyaç varsa seçilir yoksa mevcut durumdaki bırakılıp Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 39
 • Client Update Options bölümünde SCCM ajanının tüm makinelere kurulumundan önce ön dağıtım yapılıp yapılmayacağı sorulur. Ön dağıtım yapılacaksa ön dağıtımın yapılacağı collection seçilir. Örnekte ön dağıtım yapılmamıştır. Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 40
 • Licensing Terms bölümünde lisans koşulları kabul edilir. Next ile devam edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 41
 • Summary bölümünde yapılacak kurulum işleminin neleri kapsadığı görüntülenir. Next ile işlem başlatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 42
SCCM 1802 to 1810 - 43
 • Completion bölümünde işlemin tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.
SCCM 1802 to 1810 - 44
 • Kontrol için

Monitoring -> Updates and Services -> Configuration Manager 1810’a sağ tık -> Show Status

seçilir.

SCCM 1802 to 1810 - 45
 • Update Pack Installation Status penceresinde belirli aralıklarla Refresh yapılır ve Installation bölümünün kurulumu tamamlandığında OK ile pencere kapatılır.
SCCM 1802 to 1810 - 46
 • Configuration Manager konsolundan Refresh tıklandığında konsolun yeni sürümünün olduğu ve yeni sürümün kurulması ile ilgili uyarı alınır. OK ile yeni komsolun kurulumu yapılır.
SCCM 1802 to 1810 - 47
 • Bu şekilde yeni konsolun kurulum işlemi başlar.
SCCM 1802 to 1810 - 48
SCCM 1802 to 1810 - 49
 • SCCM konsolu yeniden başlatıldığında menüden About Configuration Manager tıklanır ve SCCM’in sürümü kontrol edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 50
SCCM 1802 to 1810 - 51
 • Mevcut SCCM ortamında işletim sistemi dağıtımı yapılıyorsa Software Library -> Boot Images bölümündeki Boot Image’ları dağıtım noktalarında Update Distribution Points seçilerek update edilir.
SCCM 1802 to 1810 - 52
SCCM 1802 to 1810 - 53
SCCM 1802 to 1810 - 54
SCCM 1802 to 1810 - 55
SCCM 1802 to 1810 - 56

Böylece SCCM 1802 sürümünden SCCM 1810 sürümüne yükseltilme işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle …

Bir Cevap Yazın