SCCM 1810 Yenilikleri

System Center Configuration Manager 1810 Güncelleştirmesi, 1710, 1802 veya 1806 sürümünü çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak kullanılabilir.

SİTE ALTYAPISI

Windows Server 2019 Desteği

Configuration Manager bu sürüm ile birlikte Windows Server 2019 ve Windows Server Sürüm 1809’u desteklemektedir.

Site Server Yüksek Kullanılabilirliği için Hiyerarşi Desteği

Bu sürüm ile birlikte Central Administration Site’ları  ve Primary Site’lar pasif modda bir ek site sunucusuna sahip olabilmektedir.

Önkoşulları Belirleme Konusunda Yapılan İyileştirmeler

Configuration Manager bu sürüm ile birlikte aşağıdaki önkoşul kontrollerini ve geliştirmelerini içermektedir :

 • Pending System Restart : Bu önkoşul kontrolü bu sürümle birlikte daha esnek bir yapıya sahip olmuştur. Bu yapıda Windows özellikleri için ek kayıt defteri anahtarları desteklenir.
 • SQL Change Tracking Cleanup : Site veritabanında SQL değişiklik birikintisi olup olmadığını kontrol eder.
 • SQL Native Client Version : Bu önkoşul kontrolü, TLS 1.2’yi destekleyen SQL Native Client sürümleri için güncellenmiştir. En düşük sürüm SQL 2012 SP4’tür.
 • Site System on Windows Cluster Node : Configuration Manager kurulum işlemi, bu sürüm itibariyle Failover Cluster rolüne sahip bir sunucunun Site Server olarak kullanılmasını engellemez. SQL Always On’un bu role ihtiyacı vardır. Bu nedenle daha önce Site Server’da bulunan veritabanı bir araya getirilemiyordu. Bu değişiklikle SQL Always On’u ve bir Site Server’ı pasif modda kullanarak daha sunucuyla yüksek oranda erişilebilir bir site oluşturulabilir.

Client Notificationları İçin Yeni İzin

Bu sürüm itibariyle Site Notification’ları SMS_Collection sınıfındaki Kaynağı Bildir izni gerektirmektedir. Aşağıdaki yerleşik roller varsayılan olarak bu izne sahiptir.

 • Full Administrator
 • Infrastructure Administrator

Bu izin Client Notification işlemlerini kullanması gereken özel rollere eklenebilir.


İÇERİK YÖNETİMİ

Yeni Boundary Group Seçenekleri

Bu sürüm ile birlikte Boundary Grouplar ortamdaki içerik dağıtımları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olunabilmesi için ek ayarlar içerir. Bu ayarlar :

 • Distribution Point’leri aynı subnete sahip eşler üzerinden tercih etmek : Varsayılan olarak Distributon Point içerik konumları listesinin en üstünde eş önbellek kaynaklarına öncelik verir. Bu ayar, eş önbellek kaynağıyla aynı subnette bulunan clientlar için bu önceliğin değiştirir.
 • Distribution Pointlere göre Cloud Distribution Point’leri tercih etmek : Daha hızlı bir internet bağlantısı olan bir şube varsa bulut içeriğine öncelik verilebilir.

Eş Önbellek Kaynak Client Versiyonu İçin Management Insight Kuralı

Management Insight nodu, eş önbellek kaynağı olarak hizmet veren ancak 1806 sürümü öncesi bir client sürümünden yükseltme yapmayan istemcileri tanımlamak için yeni bir kurala sahiptir. Yeni kural, eş önbellek kaynaklarını Configuration Manager Client’ının en son sürümüne yükseltir ve yeni Proaktif Bakım kural grubunun bir parçasıdır. Sürüm 1806 öncesi clientlar, 1806 veya sonraki sürümleri çalıştıran istemciler için eş önbellek kaynağı olarak kullanılamazlar. İstemci listesini görüntüleyen bir cihaz görünümü açmak için Take Action seçeneği seçilir.


İSTEMCİ YÖNETİMİ

Cihaz Uyandırma İçin Yeni İstemci Bildirimi

İstemci site sunucusuyla aynı alt ağda olmasa bile, istemciler Configuration Manager konsolundan uyandırıabilir. Bakım yapılması veya cihazların sorgulamanız gerekiyorsa, uyuyan uzak istemcilerle sınırlandırılmamaktadır. Site sunucusu, aynı uzak alt ağda uyanık olan başka bir istemciyi tanımlamak için istemci bildirim kanalını kullanır. Uyanık istemci daha sonra LAN isteğinde (sihirli paket) bir uyandırma gönderir.

Aygıttan İstemci Bildirimi Yapılması İçin Yeni Seçenek

Sürüm 1810’a kadar, Client Notification seçeneği yalnızca Cihaz Koleksiyonundan veya bir Cihaz Koleksiyonu üyeliği görüldüğünde mevcuttu. Bu sürüm itibariyle doğrudan Aygıtlar’dan bir Client Notification yapmak mümkündür. Koleksiyon üyeliği görünümünde olmak artık bir gereklilik değildir.

Koleksiyon Değerlendirmesinde İyileştirmeler

Koleksiyon değerlendirme davranışında aşağıdaki değişiklikler site performansını artırabilir:

 • Önceden, sorgu tabanlı bir koleksiyonda bir zamanlama yapılandırıldığında, site, toplama ayarını bu koleksiyonda tam bir güncelleme planlamak üzere etkinleştirmiş olsun veya olmasın sorguyu değerlendirmeye devam eder. Zamanlamayı tamamen devre dışı bırakmak için zamanlamanın “None” olarak değiştirilmesi gerekiyordu. Şimdi bu ayarı devre dışı bıraktığınızda site zamanlamayı temizler. Koleksiyon değerlendirmesi için bir zamanlama belirlemek üzere, bu koleksiyonda “Schedule a full update on this collection” etkinleştirilir.
 • All Systems gibi yerleşik koleksiyonların değerlendirmesini devre dışı bırakılamaz, ancak bu sürüm itibariyle zamanlama yapılandırılabilir. Bu davranış, bu eylemin iş gereksinimlerini karşılayan bir zamanda özelleştirilmesine olanak sağlar.

Client Kurulumunda İyileştirme

Configuration Manager client’ı yüklerken, ccmsetup işlemi gerekli içeriği bulmak için Management Point’le iletişim kurar. Daha önce bu süreçte Management Point yalnızca istemcinin mevcut Boundary Group’undaki Distribution Point’leri döndürür. Herhangi bir içerik yoksa, kurulum işlemi içeriği Management Point’ten indirmek için geri döner. Diğer Bounrdary Group’larda, gerekli içeriğe sahip olabilecek Distribution Point’lere geri dönme seçeneği yoktur. BU sürüm itibariyle Management Point, Boundary Group yapılandırmasına bağlı olarak Distribution Point’leri döndürür.


ORTAK YÖNETİM

Ortak Yönetilen Cihazları İçin Gerekli Uygulama Uyumluluk İlkesi

Gerekli uygulamalar için Configuration Manager’da uyumluluk ilkesi kuralları (Compliance Policy) tanımlabilir. Bu uygulama değerlendirmesi, birlikte yönetilen aygıtlar için Microsoft Intune’a gönderilen genel uyumluluk durumunun bir parçasıdır.

Ortak Yönetim Panosu’nda İyileştirmeler

Ortak yönetim panosu aşağıdaki daha ayrıntılı bilgilerle geliştirilmiştir:

 • Co-management Enrollment Status ek durumlar içerir
 • Huni grafiği içeren yeni bir Co-management Enrollment Status, kayıt sürecinin durumlarını gösterir
 • Kayıt hataları sayısı
SCCM 1810 Yenilikleri - 01

İnternet Tabanlı Client Kurulumunda İyileştirmeler

Bu sürüm, internet üzerindeki istemciler için Configuration Manager client kurulum işlemini daha da basitleştirir. Site, bulut yönetimi ağ geçidine (Cloud Management Gateway – CMG) ek Azure Active Directory (Azure AD) bilgileri yayınlar. Azure AD’ye bağlı bir istemci, bu bilgileri ccmsetup işlemi sırasında, katıldığı aynı kiracıyı kullanarak CMG’den alır. Bu davranış, aygıtları birden fazla Azure AD kiracısına sahip bir ortak yönetime kaydetmeyi daha da kolaylaştırır. Şimdi sadece iki gerekli ccmsetup özelliği (CCMHOSTNAME ve SMSSiteCode) vardır.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Uygulamaların MSIX’e Dönüştürülmesi

Configuration Manager, sürüm 1806’dan itibaren yeni Windows 10 uygulama paketinin (.msix) biçiminin dağıtımını destekler. Bu sürüm itibariyle var olan Windows Installer (.msi) uygulamaları MSIX biçimine dönüştürülebilir.

Uygulama Onarma

Windows Installer ve Script Installer dağıtım türleri için bir onarım komut satırı belirtilebilir. Daha sonra dağıtım seçeneği etkinleştirilirse, uygulamanın onarılması için Software Center’da “Repair the application” düğmesi kullanılabilir. Bir uygulama bir onarım programıyla yapılandırıldığında, kullanıcılar komutu Software Center’dan başlatabilir.

Uygulama İsteklerini E-Posta İle Onaylama

Uygulama onay istekleri için e-posta bildirimleri yapılandırılabilir. Bir kullanıcı bir uygulama istediğinde, bir e-posta alınır. Configuration Manager konsoluna gerek kalmadan isteği onaylamak veya reddetmek için e-postadaki bağlantıları tıklanabilir.

Detection Methodlarının PowerShell Profillerini Yüklemesinin Önlenmesi

Yapılandırma öğelerindeki uygulamalar ve ayarlardaki Detection Methodları için Windows PowerShell komut dosyaları kullanılabilir. Bu komut dosyaları istemcilerde çalıştırıldığında, Configuration Manager istemcisi artık PowerShell’i -NoProfile parametresi ile çağırır. Bu seçenek PowerShell’i profilsiz başlatır.

PowerShell profili, PowerShell başladığında çalışan bir komut dosyasıdır. Ortamın özelleştirilmesi ve başlatılan her PowerShell oturumuna oturuma özel öğeler eklemek için bir PowerShell profili oluşturulabilir.


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Var Olan Aygıtlar İçin Windows AutoPilot’a Task Sequence Desteği

Bu sürüm itibariyle varolan aygıtlar için Windows AutoPilot, Windows 10 sürüm 1809 veya daha sonraki sürümlerde kullanılabilir. Bu yeni özellik, tek bir yerel Configuration Manager Task Sequence’ini kullanarak Windows AutoPilot user-driven mod için bir Windows 7 aygıtının yeniden imajlanmasını ve dağıtılmasını sağlar.

Çevrimdışı İmaj Servisi İçin Sürücü Belirtme

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager, Software Update’lerin işletim sistemi imajlarına veya işletim sistemi yükseltme paketlerine eklenmesi için sürücü belirmeye izin verir. Bu işlem, geçici dosyalarla birlikte büyük miktarda disk alanı tüketebilir. Bu nedenle bu seçenek kullanılacak sürücünün seçilmesi esnekliğini sağlar.

Boundary Grouplar İçin Task Sequences Desteği

Bir aygıt bir Task Sequence çalıştırdığında ve içerik edinmesi gerektiğinde, artık Configuration Manager Client’ına benzer Boundary Group davranışları kullanır.

Sürücü Bakımında İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle sürücü paketleri Üretici ve Model için ek meta veri alanlarına sahiptir. Genel temizlik işine yardımcı olmak için sürücü paketlerini bilgilerle etiketlemek veya silebileceğiniz eski ve yinelenen sürücüleri belirlemek için bu alanlar kullanılabilir.

Windows 10 Hizmet Planında İyileştirmeler

Windows 10 hizmet planlarına ek filtreler eklendi. Bu sürüm itibariyle hizmet planları, mimari, ürün kategorisi özellikleri ve yükseltme işleminin Superseed olması ile filtrelenebilir.

Son Eylem Adı İçin Yeni Task Sequence Değişkeni

Task Sequence değişkeni _SMSTSLastActionRetCode ile birlikte, Task Sequence de yeni bir değişken olan _SMSTSLastActionName ‘i ayarlar. Ayrıca bu değeri smsts.log dosyasına kaydeder. Bu yeni değişken, Task Sequcen sorun gidermede faydalıdır. Bu değişken ile bir adım başarısız olduğunda, özelleştirilmiş bir script geri dönüş koduyla birlikte adım adını da içerebilir.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRME

Yazılım Güncelleştirmelerinin Aşamalı Dağıtımı

Yazılım güncelleştirmeleri için aşamalı dağıtımlar oluşturulabilir. Aşamalı dağıtımlar, özelleştirilebilir ölçütlere ve gruplara dayalı olarak yazılımın eşgüdümlü ve sıralı bir şekilde kullanıma sunulmasının düzenlenmesine olanak tanır.

Yazılım Güncelleştirmeleri İçin Maintenance Windows Geliştirme

Belirtilen Client Setting, Maintenance Window’larda yazılım güncelleştirmelerinin yükleme davranışını denetlemek için Yazılım Güncelleştirmeleri grubundadır: “Software Updates” maintenance window’u kullanılabilir olduğunda “All Deployments” maintenance window’unda güncelleştirmelerin yüklenmesi etkinleştirilebilir.

Bu seçenek mevcut davranışla tutarlılığın sağlanması için varsayılan olarak No’dur. İstemcilerin yazılım güncelleştirmelerini yüklemek için diğer kullanılabilir maintenance window’larını kullanmasına izin vermek için Yes olarak değiştirilir.

Yazılım Güncelleştirme Bakım İyileştirmeleri

Bu sürüm itibariyle WSUS temizleme görevleri artık ikincil sitelerde çalıştırılabilir. Süresi dolmuş güncelleştirmeler için WSUS temizleme çalıştırılır ve ikincil siteler için WSUS’ta değiştirilen güncelleştirmeler reddedilir.

Yazılım Güncelleştirmeleri Geçersizlik Kurallarında (Superseedence) İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle özellik güncelleştirmeleri için özellik dışı güncelleştirmelerden ayrı olarak yer alma kuralları belirtilebilir. Bu, Windows 10 istemcilerinize hizmet verme işleminizi tamamlamadan önce yükseltmelerinizin Configuration Manager’dan kaldırılamayacağı anlamına gelir.


RAPORLAMA

Yaşam Döngüsü Panosunda İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle ürün yaşam döngüsü panosu System Center 2012 Configuration Manager ve daha sonraki sürümleri için bilgiler içerir.

Ayrıca konsol içi panoya benzer bilgiler içeren Lifecycle 05A – Product lifecycle dashborad isimli yeni bir rapor eklenmiştir.

Veri Ambarıyla Eşitleme

Bu sürüm itibariyle site veritabanından veri ambarına daha fazla tablo eşitlenebilir. Bu değişiklik, iş gereksinimlerine göre daha fazla rapor oluşturulmasına olanak tanır.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Configuration Manager Yönetici Kimlik Doğrulaması

Bu sürüm itibariyle yöneticilerin Configuration Manager sitelerine erişebildiği minimum kimlik doğrulama düzeyini belirtilebilir. Bu özellik, yöneticilerin Windows’da gerekli düzeyde oturum açmalarını zorlar. Bu ayarı yapılandırmak için Hierarcy Settings bölümünde Authentication sekmesi kullanılır.

Destek Merkezi

Configuration Manager istemci bilgisayarının, istemci sorun giderme, gerçek zamanlı günlük görüntüleme veya daha sonraki analizleri için Destek Merkezi’ni kullanılabilir. Destek Merkezi, birçok yönetici sorun giderme aracını birleştirmek için kullanılan tek bir araçtır. Destek Merkezi yükleyicisi site sunucusunda cd.latest\SMSSETUP\Tools\SupportCenter klasöründe bulunabilir.

Yönetim Öngörüleri Panosu

Yönetim Öngörüleri düğümü bu sürüm itibariyle bir grafik panosu içerir. Bu pano, kural durumlarına genel bir bakış görüntüler ve bu da mevcut durum ilerlemesinin gösterilmesini kolaylaştırır. Pano aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Management insights index: Yönetim öngörüleri kurallarındaki genel ilerlemeyi izler. Dizin ağırlıklı bir ortalamadır. Kritik kurallar en değerlidir. Bu dizin isteğe bağlı kurallara en az ağırlık verir.
 • Management insights groups: Her gruptaki kuralların yüzdesini gösterir.
 • Management insights priority: Kuralların yüzdesini önceliğe göre gösterir.
 • All insights: Öncelik ve durum dahil olmak üzere öngörüleri gösterir.
SCCM 1810 Yenilikleri - 02

CMPivot’ta Geliştirmeler

CMPivot aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • Sık Kullanılan sorguları kaydetme
 • Query Summary sekmesinde, “count of Failed or Offline devices” seçilir ve ardından “Create Collection” seçeneği seçilir.
 • CMPivot’ta ek performans ve sorun giderme geliştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için komut dosyasıgeliştirmelerine bakın.

Scriptlerde Geliştirmeler

Bu sürüm itibariyle ayrıntılı script çıktısı ham veya yapılandırılmış JSON formatında görüntülenebilir. Bu biçimlendirme, çıktının okunmasını ve çözümlenmesini kolaylaştırır.

Aşağıdaki performans ve sorun giderme geliştirmeleri hem CMPivot hem de scriptler için geçerlidir:

 • Güncellenen istemciler, hızlı bir iletişim kanalı üzerinden siteye 80 KB’den az çıktı döndürür. Bu değişiklik, script veya sorgu çıktısını görüntüleme performansını artırır.
 • Sorun giderme için ek günlükler

SMS Provider API

Bu sürüm itibariyle SMS Provider yönetim hizmeti olarak adlandırılan salt okunur API’den HTTPS üzerinden WMI’a birlikte çalışabilirlik erişimi sağlanır.

SMS Provider, bulut yönetimi ağ geçidi üzerinden iletişime izin verme seçeneğine sahip bir rol olarak görünür. Bu ayar için geçerli kullanım, uzak bir aygıttan gelen e-posta yoluyla uygulama onaylarını etkinleştirmektir.

Şirket İçi MDM

Bu sürüm itibariyle yeni şirket içi MDM dağıtımları için Intune bağlantısı gerekmez.

Microsoft Intune aboneliğini yapılandırmak için şirket içi MDM ön koşulu artık yeni dağıtımlar için gerekli değildir. Kuruluşlara bu özelliği kullanmak için yine de Intune lisansları gerekir. Şu anda Intune bağlantısı varolan şirket içi MDM dağıtımlarından kaldırılamaz.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın