SCCM 1902 Yenilikleri

System Center Configuration Manager 1902 Güncelleştirmesi, 1802, 1806 veya 1810 sürümünü çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

SİTE ALTYAPISI

İstemci Sağlık Kontrol Paneli

Ortamın güvence altına alınması için yazılım güncelleştirmeleri ve diğer uygulamalar dağıtılır, ancak bu dağıtımlar yalnızca sağlıklı istemcilere ulaşır. Sağlıksız Configuration Manager istemcileri genel uyumluluğu olumsuz etkiler. İstemci sağlığını belirlemek, paydaşlara bağlı olarak zor olabilir. Yönetim kapsamında toplam kaç cihaz var? Örneğin, tüm sistemler Active Directory’den keşfedilirse, bu kayıtların bazıları kullanılmayan makineler olsa bile, bu işlem paydaşları artırır.

Bu sürüm itibariyle ortamdaki Configuration Manager istemcilerinin sağlığıyla ilgili bilgileri içeren bir gösterge panosunu görüntülenebilir. İstemci sağlığı, senaryo sağlığı ve genel hatalar görüntülenebilir. İşletim sistemi ve istemci sürümleriyle ilgili olası sorunları görmek için görünüm çeşitli özelliklere göre filtrelenebilir.

Bu kontrol paneline erişim için Configuration Manager konsolunda, Monitoring çalışma alanına gidilir. Client Status genişletilir ve Client Health DashBoard seçilir.

SCCM 1902 Yenilikleri - 01

Yeni Yönetim Öngörüleri (Management Insight) Kuralları

Yönetim öngörüleri özelliği için aşağıdaki yeni kuralları eklenmiştir:

 • Collection yönetmeyle ilgili önerileri olan çoklu kurallar. Yönetimi basitleştirmek ve performansı artırmak için bu bilgiler kullanılabilir.
 • İstemciler, Basitleştirilmiş Yönetim (Simplified Management) grubundaki desteklenen bir Windows 10 sürüm kuralıyla güncellenebilir. Bu kural, artık desteklenmeyen bir Windows 10 sürümü çalıştıran istemcilere rapor verir. Ayrıca, hizmetin sonuna yakın olan (üç ay) Windows 10 sürümüne sahip istemcileri de içerir.

Gelişmiş HTTP’de İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle Primary Site veya Central Administration Site için gelişmiş HTTP etkinleştirilebilir.

Central Administration Site özelliklerinde, HTTP site sistemleri için Configuration Manager tarafından oluşturulan sertifikaları kullanma seçeneği seçilir. Bu ayar yalnızca Central Administration Site’daki  site sistemi rolleri için geçerlidir. Hiyerarşi için genel bir ayar değildir.

Kurulum Öngereksinimlerinde İyileştirmeler

Configuration Manager bu sürüm ile birlikte aşağıdaki öngereksinim kontrollerini ve geliştirmelerini içermektedir:

 • Uzak SQL Server’da bekleyen sistem yeniden başlatılıyor işlemi: Bu öngereksinim denetimi, Bekleyen sistem yeniden başlatma kuralına benzer, ancak uzak bir SQL Server’ı kontrol eder.

BULUT-EKLİ YÖNETİM

Eşik Değeri Açıldığında Bulut Hizmetini Durdur

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager toplam veri aktarımı limiti aşıldığında bir bulut yönetimi ağ geçidi (Cloud Management Gateway – CMG) hizmetini durdurabilir. CMG, kullanım uyarı veya kritik seviyelere ulaştığında bildirimleri tetiklemek için her zaman uyarılar vermektedir. Kullanımdaki ani artış nedeniyle beklenmeyen tüm Azure maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak için bu yeni seçenek bulut hizmetini kapatır.

Bulut Hizmetleri İçin Azure Manager Kullanımı

1810 sürümü itibariyle, Azure’daki klasik hizmet dağıtımı Configuration Manager’da kullanımdan kaldırılmıştır. Bu sürüm, Azure dağıtımlarının oluşturulmasını destekleyen son sürümdür.

Mevcut dağıtımlar çalışmaya devam eder. Bu sürüm itibariyle Azure Resource Manager, bulut yönetimi ağ geçidi ve bulut dağıtım noktasının yeni örnekleri için tek dağıtım mekanizmasıdır.

Boundary Grouplara Bulut Yönetim Ağgeçidi (CMG) Ekleme

Bu sürüm itibariyle bir bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) bir boundary groupla ilişkilendirilebilir. Bu konfigürasyon, istemcilerin boundary group ilişkilerine göre CMG’ye iletişimi varsayılan veya geri dönüş (Fallback) olarak sağlar. Bu davranış özellikle şube ve VPN senaryolarında yararlıdır. İstemci trafiğini pahalı ve yavaş WAN bağlantılarından uzağa yönlendirerek bunun yerine Microsoft Azure’a daha hızlı internet bağlantıları kullanılabilir.


GERÇEK ZAMANLI YÖNETİM

CMPivot’u Merkezi Yönetim Sitesinde (Central Administration Site) Çalıştırma

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager CMPivot’un merkezi yönetim sitesinden bir hiyerarşide çalıştırılmasını destekler. Birincil site (Primary Site) hala müşteriyle olan iletişimi idare eder. CMPivot’u merkezi yönetim sitesinden çalıştırırken, birincil site ile yüksek hızlı mesaj abonelik kanalı üzerinden iletişim kurar. Bu iletişim, siteler arasında standart SQL replikasyonuna dayanmaz.

PowerShell Scriptlerini Düzenleme veya Kopyalama

Bu sürüm itibariyle Komut Dosyaları Çalıştır özelliği ile kullanılan mevcut bir PowerShell betiği düzenlenebilir veya kopyalanabilir. Değiştirilmesi gereken bir komut dosyası yeniden oluşturulmak yerine  doğrudan düzenlenebilir. Her iki eylem de, yeni bir komut dosyası oluşturulduğundaki aynı sihirbaz deneyimini kullanır. Bir betiği düzenlerken veya kopyalarken, Configuration Manager onay durumunu sürdürmez.


İÇERİK YÖNETİMİ

Dağıtım Noktası Bakım Modu

Bu sürüm itibariyle bakım modunda bir dağıtım noktası ayarlanabilir. Yazılım güncellemelerini yüklerken veya sunucuda donanım değişiklikleri yaparken bakım modu etkinleştirilebilir.

Dağıtım noktası bakım modundayken, aşağıdaki davranışlara sahiptir:

 • Site herhangi bir içerik dağıtmaz.
 • Yönetim noktaları bu dağıtım noktasının yerini istemcilere döndürmez.
 • Site güncellendiğinde, bakım modundaki bir dağıtım noktası da güncellenmeye devam eder.
 • Dağıtım noktası özellikleri salt okunurdur. Örneğin, sertifika değiştirilemez veya boundary group eklenemez.
 • İçerik doğrulama gibi herhangi bir zamanlanmış görev hala aynı zamanlamaya göre çalışır.

İSTEMCİ YÖNETİMİ

İstemci Sağlama (Client Provisioning) Modu Zaman Aşımı

Task Sequence, istemciyi sağlama moduna geçirdiğinde bir zaman damgası belirler. Temel hazırlık modundaki bir istemci, zaman damgasından bu yana geçen süreyi her 60 dakikada bir denetler. 48 saatten fazla bir süre boyunca provizyon modundaysa, istemci provizyon modundan otomatik olarak çıkar ve işlemini yeniden başlatır.

Yalnızca İlk Ekranın Uzaktan Yönetimde Görülmesi

İki veya daha fazla monitör ile bir istemciye bağlanırken, hepsinin Configuration Manager uzaktan kumanda görüntüleyicide görüntülenmesi zor olabilir. Uzak araçlar operatöründe bu sürüm itibariyle Tüm ekranları veya yalnızca İlk ekranı görme arasında seçim yapılabilir.

Eş Uyandırma İçin Özel Bir Bağlantı Noktası Belirleme

Bu sürüm itibariyle uyandırma proxy’si için özel bir port numarası belirlenebilir. İstemci ayarlarında, Güç Yönetimi grubunda, Wake On LAN port numarası (UDP) ayarı yapılandırılabilir.


UYGULAMA YÖNETİMİ

E-posta Yoluyla Uygulama Onaylarında Yapılan İyileştirmeler

Bu sürüm, uygulama talepleri için e-posta bildirimlerini alma özelliğinde iyileştirmelere sahiptir. Kullanıcılar her zaman Yazılım Merkezi’nden gelen talebe yorum ekleyebilir. Bu yorum, Configuration Manager konsolundaki uygulama isteğini gösterir. Bu sürüm itibariyle bu yorum e-postada da gösterilir. Bu yorumun e-postaya dahil edilmesi, onaylayanların isteği onaylamak veya reddetmesi için daha iyi karar verebilmesine yardımcı olur.

Paket Dönüştürme Yöneticisindeki (Package Conversion Manager) İyileştirmeler

Bu sürüm, Paket Dönüştürme Yöneticisi’nde aşağıdaki geliştirmeleri içermektedir:

 • Planlanmış paket analizi varsayılan olarak her 7 günde bir çalışır
 • Paketleri analiz etmek ve dönüştürmek için PowerShell cmdlet’leri
 • Genel hata düzeltmeleri ve geliştirmeler

İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Yerinde Yükseltme (In-Place Upgrade) Görev Sırası İlerleme Durumu

Bu sürüm itibariyle Windows 10 yerinde yükseltme görevi sırasında daha ayrıntılı bir ilerleme çubuğu görülür. Bu çubuk, Task Sequence sırasında sessiz olan Windows kurulumunun ilerlemesini gösterir. Artık kullanıcılar, temeldeki ilerleme konusunda da bazı görünürlüklere sahiptir. Bu şekilde ilerleme göstergesi eksikliğinden dolayı yükseltme işleminin askıya alınması endişesi ortadan kalkmış olur.

SCCM 1902 Yenilikleri - 02

Bu özellik, Windows 10’un desteklenen herhangi bir sürümüyle ve yalnızca yerinde yükseltme görev dizisiyle çalışır.

Görev Dizisi Medya Oluşturma İşlemindeki İyileştirmeler

Bu sürüm, görev sırası ortamının daha iyi oluşturulmasına ve yönetilmesine yardımcı olacak birkaç geliştirme içerir.

1. Geçici Depolama Oluşturma

Bu sürüm itibariyle görev sırası ortamı oluşturulduğunda, sitenin geçici veri depolaması için kullandığı konum özelleştirilebilir. Bu işlem çok fazla geçici sürücü alanı gerektirebilir. Bu değişiklik, bu geçici dosyaların nerede saklanacağını seçme konusunda daha fazla esneklik sağlar.

Görev Dizisi Oluşturma Sihirbazı’nda, Hazırlama klasörü için bir konum belirtilir. Varsayılan olarak bu konum aşağıdaki yola benzer: %UserProfile%\AppData\Local\Temp.

2. Medyaya Etiket Ekleme

Bu sürüm itibariyle görev sırası ortamına bir etiket eklenebilir. Bu etiket, oluşturduktan sonra medyanın daha iyi tanımlanmasına yardımcı olur. Medya Etiketi, Görev Dizisi Oluşturma Sihirbazı’nda belirtilebilir.

İşletim Sistemi Görüntüsünün Tek Bir Dizine Aktarılması

Windows görüntü (WIM) dosyası Configuration Manager’a içe aktarırken, bu sürüm itibariyle dosyadaki tüm görüntü dizinleri yerine tek bir dizin otomatik olarak içe aktarılabilir. Bu seçenek aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Küçük resim dosyası
 • Daha hızlı çevrimdışı servis
 • Çevrimdışı servis işleminden sonra daha küçük bir görüntü dosyası için görüntü servisinin optimize edilmesi

Bir OS görüntüsü içe aktarılırken, belirtilen WIM dosyasından belirli bir görüntü dizinini çıkartma seçeneği seçilir. Ardından listeden görüntü dizini seçilir.

Optimize Edilmiş Görüntü Servisi

Bu sürüm itibariyle bir OS görüntüsüne yazılım güncellemeleri uygulandığında, yerine geçen güncellemeler kaldırılarak çıktının optimize edilmesi için yeni bir seçenek mevcuttur. Çevrimdışı hizmette optimizasyon, yalnızca tek bir dizine sahip görüntüler için geçerlidir.

Bir OS görüntüsünü güncellemek için bir zamanlama oluşturulduğunda, görüntü güncellendikten sonra değiştirilen güncellemeleri kaldır seçeneği seçilir.

PowerShell Komut Dosyasının Çalıştır Görev Dizisi Adımındaki İyileştirmeler

PowerShell Komut Dosyasını Çalıştır görev dizisi adımı bu sürüm itibariyle aşağıdaki iyileştirmeleri içerir:

 • Bu adımda doğrudan Windows PowerShell kodu girilebilir. Bu değişiklik, bir görev dizisi sırasında PowerShell komutlarının ilk önce komut dosyasıyla bir paket oluşturulup dağıtılmadan çalıştırılmasına izin verir.
 • Bir PowerShell betiği gir seçeneği seçildiğinde, Betiği Düzenle seçilir. Yeni PowerShell betiği penceresi aşağıdaki işlemleri sağlar:
  • Komut dosyasını doğrudan düzenleme
  • Mevcut bir betiği dosyadan açma
  • Configuration Manager’da mevcut bir onaylanmış komut dosyasına göz atma
 • Komut dosyası çıktısını özel bir görev sırası değişkenine kaydetme
 • Komut parametrelerini görev sırası günlüğüne dahil etmek için, görev sırası değişkeni OSDLogPowerShellParameters TRUE olarak ayarlanabilir. Varsayılan olarak, parametreler günlükte değildir.
 • Komut Satırını Çalıştır adımına benzer işlevsellik sağlayan diğer geliştirmeler. Örneğin, alternatif kullanıcı kimlik bilgilerini belirtme veya bir zaman aşımı belirtme.

Önemli: Bu yeni Configuration Manager özelliğinden yararlanmak için, site güncellenmesinden sonra, istemcilerin de en son sürüme güncellenmesi gerekir. Site ve konsol güncellendiğinde Configuration Manager konsolunda yeni işlevler görünmesine rağmen, istemci sürümü de en son sürüm olana kadar tüm senaryo işlevsel değildir.

İşletim Sistemi Dağıtımındaki Diğer İyileştirmeler

Bu sürüm işletim sistemi dağıtımında aşağıdaki geliştirmeleri içermektedir:

 • Görev dizileri üzerinde yeni bir Görünüm varsayılan işlemi
 • Görev dizisi hatası iletişim penceresi artık daha fazla bilgi görüntülemektedir. Başarısız olan görev dizisi adımının adı gösterilir.
 • OSDDoNotLogCommand görev dizisi değişkeni true olarak ayarlandığında, artık komut dosyasında günlük dosyasındaki Komut Satırını Çalıştır adımından da komut satırı gizlenir. smsts.log’daki Kurulum Paketi adımında daha önce sadece program adı maskelenmekteydi.
 • Windows Dağıtım Hizmeti olmayan bir dağıtım noktasında bir PXE yanıtlayıcısını etkinleştirildiğinde, artık DHCP hizmeti ile aynı sunucuda olabilir.

YAZILIM MERKEZİ

Bildirimlerinin İletişim Penceresiyle Değiştirilmesi

Bazen kullanıcılar Windows yeniden başlatma ya da gerekli dağıtım ile ilgili bildirimi görmezler. Sonra hatırlatıcıyı erteleme deneyimini görmezler. Bu davranış, istemci son tarihe ulaştığında kullanıcı deneyiminin zayıf olmasına neden olabilir.

Bu sürüm itibariyle sistemin yeniden başlatılması gerektiğinde veya yazılım değişiklikleri gerektiğinde, daha müdahaleci bir iletişim penceresi kullanılabilir.

Software Center’da Kullanıcı Cihazı Benzeşimi Yapılandırma

1806 sürümü ile başlayan Software Center altyapı iyileştirmeleri ile, uygulama kataloğu site sunucusu rolleri çoğu senaryoda artık gerekli değildir. Bazı istemciler, kullanıcıların birincil cihazlarını kullanıcı cihaz benzeşimi için ayarlamalarına izin vermek için uygulama kataloğuna güvenir.

Bu sürüm itibariyle kullanıcılar birincil cihazlarını Yazılım Merkezinde ayarlayabilirler. Bu işlem, onları Configuration Manager’daki cihazın birincil kullanıcısı yapar.

Software Center’da Varsayılan Görünümleri Yapılandırma

Configuration Manager’ın bu sürümünde Yazılım Merkezi aşağıdaki şekillerde özelleştirilebilir:

 • Uygulamaların varsayılan düzenini döşeme veya liste olarak ayarlama
  • Bir kullanıcı bu yapılandırmayı değiştirirse, Yazılım Merkezi kullanıcının tercihini gelecekte devam ettirir.
 • Varsayılan uygulama filtresini, tümü veya yalnızca gerekli olan uygulamaları yapılandırma
  • Yazılım Merkezi her zaman varsayılan ayarları kullanır. Kullanıcılar bu filtreyi değiştirebilir, ancak Yazılım Merkezi tercihleri devam ettirmez.

Bu ayarlar, İstemci ayarlarının Software Center bölümünde belirtilebilir.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Windows 10 Hizmetinde Özellik Güncelleştirmelerinin Önceliği

Bu sürüm itibariyle varsayılan olarak Windows 10 Hizmeti aracılığıyla, istemciler özellik güncellemelerini daha yüksek işlem önceliğine sahip olarak yükleyebilir.

Bu seçeneği yapılandırmak için istemci ayarları kullanılır. Yazılım Güncelleştirmeleri grubunda, Özellik güncelleştirmeleri için iş parçacığı önceliğini belirtilir.


OFİS YÖNETİMİ

Windows Bilinen Klasörlerini OneDrive’a Yönlendirme

Bu sürüm itibariyle Windows bilinen klasörlerinin OneDrive İş’e taşınması için Configuration Manager kullanılabilir. Bu klasörler Masaüstü, Belgeler ve Resimler’i içerir. Windows 10 yükseltmelerinin basitleştirilmesi için, bir görev sırasını dağıtmadan önce bu ayarlar Windows 7 istemcilerine dağıtılabilir.

Önce, Office 365 kiracı kimliği bulur. Ardından OneDrive eşitleme istemcisi 18.111.0603.0004 veya daha sonraki bir sürümü dağıtılır.

OneDrive İş profili oluşturmak ve dağıtmak için Configuration Manager konsolunda Varlıklar ve Uyumluluk çalışma alanına gidilir. Uyumluluk Ayarları genişletilir ve OneDrive İş Profilleri seçilir.

Office 365 Pro Plus Entegrasyonu İçin Hazırlık

Office 365 Pro Plus’a yükseltmeye hazır olan aygıtları tanımlamak için Configuration Manager kullanılabilir. Entegrasyon, ortamda kullanılan Office eklentileri ve makroları ile olası uyumluluk sorunları hakkında fikir verir. Ardından, Office’i hazır aygıtlara dağıtmak için Configuration Manager kullanılır.

Bu sürüm itibariyle mevcut Office 365 istemci yönetimi panosu, Office 365 Pro Plus Yükseltme Hazırlığı adlı yeni bir bölüm içerir.

Office 365 Güncelleştirmeleri İçin Ek Diller

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager, Office 365 istemci güncelleştirmeleri için desteklenen tüm dilleri desteklemektedir. Ayrıca Güncelleştirme iş akışı Windows Update için 38 dili Office 365 İstemci Güncelleştirmesi için destekler.

Yaşam Döngüsü Kontrol Panelindeki Office Ürünleri

Bu sürüm itibariyle ürün yaşam döngüsü kontrol paneli Office 2003’ten Office 2016’ya kadar tüm yüklü sürümler için bilgiler içermektedir. Veriler, site her 24 saatte bir yaşam döngüsü özetleme görevini yürüttükten sonra ortaya çıkmaktadır.


AŞAMALI DAĞITIMLAR (Phased Deployments)

Aşamalı Dağıtımlar İçin Özel İzleme

Bu sürüm itibariyle aşamalı dağıtımların kendi özel izleme bölümleri vardır. Bu bölüm, oluşturulan aşamalı dağıtımları tanımlamayı ve ardından aşamalı dağıtım izleme görünümüne gidilmesini kolaylaştırır. Configuration Manager konsolunda, İzleme (Monitoring) çalışma alanına gidilir ve Aşamalı Dağıtımlar seçilir. Aşamalı dağıtımların listesi bu bölümde görüntülenir.

Aşamalı Dağıtım Başarı Ölçütlerinde İyileştirmeler

Aşamalı dağıtımda bir aşamanın başarısı için ek ölçütler belirleneblir. Bu sürüm itibariyle bu kriterler sadece bir yüzde yerine, başarıyla dağıtılan cihazların sayısı olabilir. Bu seçenek, koleksiyonun boyutu değişken olduğunda ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce başarılar göstermek için belirli sayıda cihaz olduğunda kullanışlıdır.

Bir görev dizisi, yazılım güncellemesi veya uygulama için aşamalı bir dağıtım oluşturulur. Ardından sihirbazın Ayarlar sayfasında, ilk aşamanın başarısı için kriterler olarak Başarıyla dağıtılan cihaz sayısı seçeneği seçilir.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Configuration Manager Konsolundaki Geliştirmeler

Midwest Yönetim Zirvesi (MMS) Desert Edition 2018’deki müşteri geri bildirimlerine dayanılarak, bu sürüm Configuration Manager konsolunda aşağıdaki geliştirmeleri içermektedir:

 • Uygulama algılama yöntemleri için göz atma kayıt defteri penceresini büyütme
 • Bir uygulama dağıtımından koleksiyona gitme
 • İçeriği izleme durumundan kaldırma
 • İzleme çalışma alanının Dağıtımlar düğümündeki tamsayı değerlerine göre sıralama sayısı
 • Uyarıyı çok sayıda sonuç için taşıma

Configuration Manager Konsol Bildirimleri

Uygun eylemde bulunulabilmesi ve daha iyi bilgilendirme için, Configuration Manager konsolu bu sürüm itibariyle yöneticileri aşağıdaki olaylar hakkında bilgilendirir:

 • Configuration Manager’ın kendisi için bir güncelleme olduğunda
 • Çevrede yaşam döngüsü ve bakım olayları meydana geldiğinde

Bu bildirim, şeridin altındaki konsol penceresinin üstündeki çubuktur. Configuration Manager güncellemeleri mevcut olduğunda önceki deneyimin yerini alır. Bu konsol içi bildirimler yine de kritik bilgiler gösterir, ancak konsoldaki çalışmaya engel olmaz. Kritik bildirimler reddedilemez. Konsol, tüm bildirimleri başlık çubuğunun yeni bildirim alanında görüntüler.

Konsol Geri Bildiriminin Onaylanması

Configuration Manager konsoluna geri bildirim gönderildiğinde, bir onay mesajı görüntülenir. Bu ileti, Microsoft’a bir izleme tanımlayıcısı olarak verilebilecek bir Geri Bildirim Kimliği içerir.

Son Bağlanılan Konsolların Görüntülenmesi

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolunun en son bağlantıları görüntülenebilir. Görünüm, etkin bağlantıları ve yakın zamanda bağlanan konsolları içerir. Configuration Manager konsolunda, Yönetim (Administration) çalışma alanına gidilir, Güvenlik’i (Security) genişletilir ve Konsol Bağlantıları (Console Connections) seçilir.

Konsol İçi Dökümantasyon Panosu

Yeni Topluluk çalışma alanında yeni bir Dokümantasyon bölümü mevcuttur. Bu bölüm, Configuration Manager belgeleri ve destek makaleleri hakkında güncel bilgiler içerir.

MAC Adresi Kullanılarak Cihaz Arama

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolunun aygıt görünümünde bir MAC adresi aranabilir. Bu özellik, PXE tabanlı dağıtımlardaki sorunları giderirken işletim sistemi dağıtım yöneticileri için yararlıdır. Aygıtların listesi görüntülendiğinde, görünüme MAC Adresi sütunu eklenir. MAC Adresi arama ölçütlerini eklemek için arama alanı kullanılır.

Geliştirilmiş Konsol Erişilebilirliği İçin NET 4.7 Kullanımı

Configuration Manager konsolunun erişilebilirlik özelliklerini geliştirmek için konsolu çalıştıran bilgisayarın (veya sunucunun) .NET sürümü 4.7 veya daha üst bir sürüme yükseltilmesi gerekir.

Konsol Kurulum İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

Configuration Manager konsolu yüklerken yeni bileşenler gereklidir. Konsolu diğer bilgisayarlara yüklemek için bir paket oluşturulursa, paketin aşağıdaki dosyaları içerdiğinden emin olunması gerekir:

 • exe
 • msi
 • AC_Extension.i386.cab
 • AC_Extension.amd64.cab

Bir site sunucusu yüklendiğinde veya güncellediğinde, bu yükleme dosyaları ve site için desteklenen dil paketleri Tools\ConsoleSetup alt klasörüne kopyalanır.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

SCCM 1902 Yenilikleri” için bir yorum

Bir Cevap Yazın