Kullanıcıya / Gruba Domaine Alma Yetkisi Verilmesi

Domaine yeni eklenecek olan bilgisayarları domaine alma yetkisinin Domain Admin yetkisi olan kullanıcılar veya gruplar dışında başka kullanıcılar veya gruplara verilebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir.

Başlata tıklanır ve çalıştıra girilip dsa.msc yazılır.

01-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Açılan görev penceresinde domain nodu genişletilir.

02-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Yetki verilmek istenilen OU sağ tıklanır ve Delegate Control tıklanır.

03-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Delegation of Control sihirbazı açıldığında Next ile devam edilir.

04-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Users or Groups bölümünde Add tıklanır ve spesifik grup ya da kullanıcı seçilir ve Next ile devam edilir.

05-domaine-alma-yetkisi-verilmesi
06-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Task to Delegate bölümünde Create a custom task to delegate seçilir ve Next ile devam edilir.

07-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Active Directory Object Type bölümünde Only the following objects in the folder seçilir. Listeden Computer Objects check boxı işaretlenir. Daha sonra aşağıda bulunan Create selected objects in this folder and Delete selected objects in this folder check boxları işaretlenir ve Next ile devam edilir.

08-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Permissions bölümünde aşağıdaki check boxlar işaretlenir.

  • Reset Password
  • Read and write Account Restrictions
  • Validated write to DNS host name
  • Validated write to service principal name
  • Read and write DNS host name and attributes
09-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Next ve Finish ile yetkilendirme işlemi tamamlanır.

10-domaine-alma-yetkisi-verilmesi

Böylece DomainJoin grubuna dahil tüm kullanıcılara bilgisayarları domaine alma yetkisi verilmiş olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın