DHCP Failover Kurulumu

Kurum ve kuruluşlarda kullanılan DHCP hizmeti önemli bir hizmettir ve kesintiye uğraması durumunda bilgisayarlar IP adresi ve gerekli ağ yapılandırmalarını otomatik olarak alamayacağından ağdaki haberleşme olumsuz etkilenecektir.

DHCP Server’ın hizmet veremeyeceği bir durumda DHCP hizmetinin kullanımı için ikinci bir DHCP Server’a daha ihtiyaç olacaktır. Böylece birinci DHCP sunucuda herhangi bir sorun oluştuğunda ikinci DHCP Server istemcilerden gelen DHCP isteklerine cevap verecektir. Böylece ağda ve haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bu yapı DHCP Failover olarak adlandırılır. DHCP Failover yapısında DHCP isteği bir sunucu tarafından karşılanır ve DHCP Failover yapılan Partner Server’a replikasyon paketi gönderilir.

DHCP Failover kurulumuna başlamadan önce kurulacak ikinci sunucuda DHCP rolünün kurulumu ve yapılandırmalarının yapılmış olması gerekecektir. DHCP Server kurulumu ve DHCP Server yapılandırmaları için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.

DHCP Server Kurulumu

DHCP Server Yapılandırmaları

Ortamda DHCP Server rolüne sahip DC01 ve DC02 sunucuları mevcuttur. Bu sunucularda tanımlı Scope’lar ise aşağıdaki gibidir.

DC01: 192.168.1.0 ve EMRES MERKEZ adında bir Scope

DC02: 192.168.2.0 ve EMRES BOLGE-1 adında bir Scope

DHCP Failover kurulum adımları aşağıdaki gibidir:

Sunucu üzerindeki DHCP uygulaması çalıştırılır ve Sunucu Adı -> IPv4 -> Configure Failover… tıklanır.

Configure Failover penceresinde

Introduction to DHCP Failover bölümünde DHCP Failover hakkında kısa bilgi görüntülenmektedir. Bu sunucu üzerinden erişilebilen Scope’ların listesi gözükmekte ve bu sunucudaki hangi Scpoe’ların Failover’a dahil edilmesini istediğimizi belirtmemiz gerekecektir. Eğer ayrım yapılmayacaksa Select all işaretlenip tüm Scope’ların Failover’a eklenmesi sağlanır. Next ile devam edilir.

Specify the partner server to use for failover bölümünde seçilen Scope’ların Failover olarak yapılandırılacağı DHCP Server eklenir. Bu işlem için Add Server tıklanır.

Browse… tıklanır.

DHCP rolü yeni kurulan sunucunun adı yazılıp Check Names tıklanır.

Sunucu adı doğrulandıktan sonra OK ile devam edilir.

OK ile ekleme işlemi bitirilir.

Böylece Partner Server kısmında yeni DHCP sunucunun IP adresi görüntülenecektir. Next ile devam edilir.

Create a new failover relationship bölümünde gerekli failover ilişkisi ve yapılandırmaları tanımlanır.

Bu bölümdeki yapılandırmalardan kısaca bahsetmek gerekirse:

Relationship Name: Oluşturulacak Failover ilişkisinin benzersiz ismi belirlenir. Sistem otomatik olarak bir isim atayacaktır fakat isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Maximum Client Lead Time: DHCP istemcisinin kira süresine ek olarak tanımlanan süredir. Eğer birinci ve ikinci DHCP sunucuları arasındaki iletişim koparsa bu bölümde belirtilen Maximum Client Lead Time süresi kadar süreyi kira süresinin üstüne ekler. Yani standart olarak istemcinin 8 saatlik bir kira süresi mevcutsa ve Maximum Client Lead Time değeri 1 saat ise istemcinin kira süresi 9 saat olacaktır.

Load Balance: Bu modda DHCP Failover’a dahil DHCP sunucuları arasında yük paylaşımı vardır. Her iki sunucu da aktif olarak çalışır ve yükü belirtilen oranda dengelerler. Sunucunun birinde sorun yaşandığında diğer sunucu tüm yükü devralacaktır.

Hot Standby: Bu modda ikincil DHCP sunucusu yedek sunucu görevinde ve pasif durumda olacaktır. Yalnızca birincil DHCP sunucusuna erişim olmadığı durumlarda devreye girerek hizmet vermeye başlayacaktır.

State Switchover Interval: Birincil DHCP sunucusuna erişilmez duruma geçtiğinde ikincil DHCP sunucusunun devreye alınması için beklenecek süreyi belirtir.

Enable Message Authentication: Sunucular arasında failover replikasyonunu doğrulamak amacıyla kullanılır.

Shared Secret: İki sunucu arasındaki gerçekleşen replikasyon mesajı esnasında kullanılacak parola belirlenir.

Örnekte yapılandırma Hot Standby şeklinde yapılmıştır. Next ile devam edilir.

Yapılandırmanın bir özeti görüntülenir. Finish ile yapılandırma tamamlanır.

Yapılandırmanın sorunsuz tamamlandığı gözlendikten sonra Close ile bitirilir.

İkincil DHCP sunucusunda birincil DHCP sunucusundan gelen Scope görüntülenebilmektedir.

Aynı işlemler ikincil DHCP sunucusunda yapıldığında Partner Server seçim aşamasından sonra sunucu Select from failover relationships which are already configured on this server bölümünü görüntüler. Bu bölümde zaten bu iki sunucu arasında bir failover yapısının mevcut olduğunu ve yapılandırmanın aşağıdaki şekilde olacağını bize belirtir.

Failover yapılandırma aşamasında başka bir farklılık bulunmamaktadır.

Birincil DHCP sunucusunda da artık EMRES BOLGE-1 Soope’u görüntülenmektedir.

Birincil DHCP sunucusundaki DHCP servisi durduğunda ya da bu sunucuya erişilemediği durumda olacakları görmek için birincil DHCP sunucusunda servisi durduralım.

İkincil DHCP sunucusunda IPv4 durum bölümünde turuncu bir ok görüntülenir. Bu simge Failover Partner Server’a erişim olmadığından devir işleminin yapıldığı anlamına gelir. Sağ tarafta Scope’ların ikisinin de aktif olduğu görüntülenmektedir.

Birincil DHCP sunucusu yeniden aktif olduğunda ikincil DHCP sunucusu durumunda gözlenen turuncu ok tekrar yeşil tik olarak değişecektir.

DHCP Failover kurulumunu detaylı olarak anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın