Exchange Server Connector Yapılandırmaları

Exchange Server Connector’leri ile iç ve dış e-posta akışının kontrolü sağlanır. İki tip Exchange Server Connector’ü vardır. Send Connector ve Receive Connector.

Varsayılan olarak Exchange Server iç ağda ve dış ağda e-posta alma ve gönderme işlemlerini yapabilmektedir.

Send Connector

Exchange Server’da dışarıya e-posta gönderimi ihtiyacı olduğunda Send Connector yapılandırmalarının yapılmış olması gerekir. Send Connector giden mailler için bir sonraki erişim noktası olarak tanımlanmaktadır. Bu erişim noktası;

 • İnternet olabilir.
 • Bir Relay Server olabilir.

Send Connector transport servisi çalıştıran bir Mailbox Server’da yapılandırılır. Ayrıca Send Connector ile Exchange Server’dan gönderilen e-postalar kurallarla sınırlandırılabilir ve bu sınırlandırmalar connector bazlı ya da kullanıcı bazlı yapılabilir.

Bu yapılandırmalar aşağıdaki şekilde yapılır.

Exchange Admin Center’da Mail Flow -> Send Connectors seçilir ve + tıklanır.

New Send Connector penceresinde

Name bölümünde Connector için isim belirlenir. Örnekte SendConnector olarak belirlenmiştir.

Type bölümünde connector tipi seçilir. Bu connector ile internet üzerinden e-posta gönderimi yapılacağı için Internet (For example, to send internet mail seçilir.)

Next ile devam edilir.

Network Settings bölümünde e-postanın bu connector üzerinden nasıl gönderileceği seçilir.

MX record associated with recipient domain seçildiğinde e-postalar Exchange Server üzerinden gönderilir.

Route mail through smart host seçildiğinde ise eğer ortamda e-mail gateway vb. bir cihaz varsa önce Exchange Server e-postayı bu cihaza gönderir. E-postanın daha sonraki gönderilme aşamaları bu cihaza aittir.

Seçim yapıldıktan sonra Next ile devam edilir.

Address Space bölümünde e-posta gönderimlerinin hangi domainlere yapılacağı belirtilir. E-posta gönderimlerini sadece belirli domainlere yapılacaksa (hotmail.com, gmail.com vb.) bu domainlerin tanımı yapılır. Eğer tüm domainlere gönderim yapılması isteniyorsa bu tanım * olarak yapılmalıdır.

Tanım yapıldıktan sonra Next ile devam edilir.

Source Server bölümünde sunucu kaynağının seçimi yapılır. Örnekte EXC201601 sunucusu kaynak olarak gösterilmiştir.

İşlem tamamlandıktan sonra Finish ile Send Connector ekleme işlemi tamamlanır.

Receive Connector

Receive Connector yapılandırmaları Exchange Server kurulumu tamamlandıktan sonra otomatik olarak oluşturulduğundan e-posta alınması için herhangi bir tanımlama yapılmasına gerek yoktur.

Receive Connector bölümünde aşağıdaki connectorler mevcuttur.

 • Hub Transport servisi çalıştıran Mailbox Server’da
  • Default <Sunucu Adı>
  • Client Proxy <Sunucu Adı>
 • Frontend Transport servisi çalıştıran Mailbox Server’da
  • Default Frontend <Sunucu Adı>
  • Outbound Proxy Frontend <Sunucu Adı>
  • Client Frontend <Sunucu Adı>

Receive Connector yapılandırmaları ihtiyaç halinde Exchange Admin Center’da Mail Flow -> Receive Connectors bölümünden yapılabilir.

Böylece Exchange Server Connector yapılandırmaları tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın