SCCM’de Asset Intelligence Yapılandırması

SCCM’de Asset Intelligence yapılandırması öncesinde Asset Intelligence’in ne olduğundan bahsetmek yerinde olacaktır.

Asset Intelligence özelliği kuruluştaki yazılım ve lisans kullanımlarının envanterlenmesini sağlar. Asset Intelligence Catalog ise site veritabanında depolanan bazı veritabanı tablolarını barındırır. Bu veritabanı tabloları yazılımların isimleri ve sürümleri için kategoriler ve tanımnlama bilgileri içerir. Kategori bilgisi ürünün adı, üreticisi, yazılım kategorisi ve yazılım ailesini içerir.

SCCM’de bulunan Asset Intelligence Synchronization Point rolünün kurulumu ile Asset Intelligence Catalog bilgilerinin sürekli olarak güncellenmesi ve güncel kalması sağlanır.  

Asset Intelligence Reporting Classes’ın Aktif Edilmesi

Asset and Compliance bölümünden Asset Intelligence sağ tıklanır ve Edit Inventory Classes seçilir.

Edit Inventory Classes penceresinde

Enable all Asset Intelligence reporting classes seçilirse raporlar için tüm sınıflar seçilmiş olur ve bu sınıflarla ilgili tüm verilerin toplanmasına olanak tanınır.

Enable only the selected Asset Intelligence reporting classes seçilirse raporlar için sadece seçilen sınıflarla ilgili verilerin toplanmasına olanak tanınır.

OK ile sınıf seçimi işlemi işlemine devam edilir.

Tüm sınıflar seçilmesinden dolayı sunucu kaynak kullanımının artacağı ve sistem devam etmek isteyip istemediğimiz sorar. Tüm sınıflarla ilgili verilerin toplanması için Yes ile sınıf seçim işlemi bitirilir.

Asset Intelligence Synchronization Point Rolünün Kurulumu

Asset Intelligence Synchronization Point rolünün kurulumu ve yapılandırma adımları aşağıdaki gibidir.

Administration -> Site Configuration -> Servers and Site System Roles seçilir. Asset Intelligence Synchronization Point rolünün kurulması istenilen sunucu sağ tıklanır ve Add Site System Roles seçilir.

General bölümünde temel yapılandırmalar ve rolün kurulumunu yapacak hesap seçilir. Örnekte sccmadmin kullanıcısı seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Proxy bölümünde ortamda proxy sunucusu kullanılıyorsa tanımlama yapılır. Next ile devam edilir.

System Role Selection bölümünde Asset Intelligence Synchronization Point rolü seçilir ve Next ile devam edilir.

Asset Intelligence Synchronization Point Settings bölümünde Asset Intelligence Synchronization Point rolünün System Center Online’a bağlanıp Asset Intelligence Catalog bilgilerini alması ve katalogtaki kategori bilgilerinin güncellenmesi sağlanır. Bu bölümde Microsoft tarafından System Center Online’a güvenli bağlantının yapılması için Microsoft tarafından yayınlanan sertifikanın bu alana eklenmesi gerekir.

İlgili sertifika için aşağıdaki bağlantıdan güncelleştirme paketi indirilir.

Update for Asset Intelligence authentication certificate in System Center Configuration Manager (KB 4054234) (microsoft.com)

İndirilen paket açılır. Lisans anlaşması Yes ile kabul edilir.

Paketin açılacağı klasör seçilir. Örnekte E:\Certificates\Asset Intellicagence seçilmiştir. OK ile paketin içindeki dosyalar aynı klasörün içine açılır.

Bu klasörün paylaşım yolunda olması önemlidir. Klasörün paylaşım yolu Asset Intelligence synchronization point Settings bölümünde Browse seçilerek sertifika UNC yolu olarak eklenir. Next ile devam edilir.

Synchronization Settings bölümünde Asset Intelligence kataloğunun ne sıklıkla control edilip güncelleneceği seçilir. Varsayılan olarak 7 gündür. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılan seçimlerin son hali görüntülenir. Next ile rol kurulum işlemi başlatılır.

Completion bölümünde kurulum işlemlerinin başarıyla tamamlandığı görülür. Close ile kurulum işlemi tamamlanır.

Katalog senkronizasyonunu başlatmak için Assets and Compliance -> Asset Intelligence sağ tıklanıp Synchronize -> Synchronize Asset Intelligence Catalog seçilir.

Asset Intelligence’in System Center Online ile senkronizasyonunun başladığı ile ilgili bir mesaj görüntülenir. OK ile bitirilir.

Böylece SCCM’de Asset Intelligence yapılandırması tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın