SCCM 2203’ün SCCM 2207’ye Yükseltilmesi

Bu makalemde mevcut ortamda bulunan SCCM 2203 sürümünün SCCM 2207 sürümüne yükseltilmesi adımlarını detaylı olarak anlatacağım.

SCCM 2207 işletim sistemi dağıtımları için Windows ADK for Windows 10 2004 ve Windows 11 ADK for Windows 11 ve bu ADK’larla uyumlu WinPE sürümleri ile uyumludur.

SCCM 2203 sürümünün SCCM 2207 sürümüne yükseltilebilmesi için herhangi bir öngereksinime ihtiyaç yoktur.


SCCM 2207 Kurulumu

SCCM yönetim konsolu çalıştırılır. Konsoldan öngereksinimlerin kontrolü için

Administration -> Updates and Servicing -> Configuration Manager 2207’e sağ tık -> Run prerequisite check

seçilir.

State bölümünde Prerequisite check passed görülür.

Configuration Manager 2207 sağ tıklanır ve Install Update Pack seçilir.

General bölümünde versiyonun içerikleri görüntülenir. Next ile devam edilir.

Features bölümünde hangi güncelleştirme paketlerinin kurulacağı seçilir. Diğer paketlere ihtiyaç varsa seçilir yoksa mevcut durumda bırakılıp Next ile devam edilir.

Client Update Options bölümünde SCCM ajanının tüm makinelere kurulumundan önce ön dağıtım yapılıp yapılmayacağı sorulur. Ön dağıtım yapılacaksa ön dağıtımın yapılacağı collection seçilir. Örnekte ön dağıtım yapılmamıştır. Next ile devam edilir.

Licensing Terms bölümünde lisans koşulları kabul edilir. Next ile devam edilir.

Cloud Attach bölümünde Configuration Manager ile Azure Bulutu arasında bağlantı yapılacaksa oturum açılır ve bağlantı sağlanır. Eğer bağlantı yapılmayacaksa Enable Cloud Attach bölümündeki tik kaldırılır ve Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılacak kurulum işleminin neleri kapsadığı görüntülenir. Next ile işlem başlatılır.

Completion bölümünde işlemin tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

Kontrol için

Monitoring -> Updates and Services -> Configuration Manager 2207’e sağ tık -> Show Status

seçilir.

Update Pack Installation Status penceresinde belirli aralıklarla Refresh yapılır ve Installation bölümünün kurulumu tamamlandığında OK ile pencere kapatılır.

Configuration Manager konsolunda konsolun yeni sürümünün kullanılabilir olduğu ve eski sürümle çalışmanın hatalara neden olabileceği ile ilgili bir uyarı görüntülenir. Bu uyarının sağ tarafından Install the new console version seçilerek konsolun yeni sürümünün kurulumu başlatılır.

Bu şekilde yeni konsolun kurulum işlemi başlar.

SCCM konsolu yeniden başlatıldığında menüden About Configuration Manager tıklanır ve SCCM’in sürümü kontrol edilir.

Mevcut SCCM ortamında işletim sistemi dağıtımı yapılıyorsa Software Library -> Boot Images bölümündeki Boot Image’ları dağıtım noktalarında Update Distribution Points seçilerek update edilir.

Close ile update işlemi bitirilir.

Aynı işlem Boot image (x86) için de gerçekleştirilir.

Administration -> Updates and Servicing -> Configuration Manager 2207 bölümünde State kısmında Configuration Manager 2207 Installed olarak kurulumun tamamlandığı görülür.

Böylece SCCM ürününün 2203 sürümünden SCCM 2207 sürümüne yükseltilmesi işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın