SCOM’da Yedekleme ve Yedekten Dönme Planlaması

SCOM kurulumu ve kullanımı haricinde kalan önemli bir konu da SCOM’un yedekleme ve yedekten dönme planlamasıdır.

Eğer büyük bir yapıya sahipseniz zaten yedekleme ve yedekten dönme çözümlerine sahip olunması muhtemeldir.

SCOM Yedekleme ve yedekten dönme planlamasının ana hatları:

  • SQL Server yedekleme işlemleri eskiye kıyasla günümüzde daha kolaydır.
  • Management Pack’lerin yedeklenmesi ise her ne kadar Microsoft’tan indirilebilir bir içerik olduğu düşünülse de yapılandırılmış olan hariç tutmalar vb. işlemlerin de bulunması nedeniyle Management Pack’lerin de yedeklenmesinin iyi bir fikir olduğu söylenebilir.
  • Felaket kurtarma anında Management Server’ın da yedekten döndürülebilir olması önemlidir.

SCOM Veritabanı Yedeklemeleri:

Operations Manager yapısında verileri içeren farklı veritabanları mevcuttur. Bu veritabanları için örnek yedekleme planı aşağıdaki gibidir:

Operational Database tüm izleme bilgileri, tüm uyarılar ve Operations Manager konsolu ile ilgili her şeyi barındıran veritabanıdır. Bu nedenle Microsoft’un bu veritabanı için önerdiği yedekleme planı haftalık Full Backup, günlük Incremental Backup şeklindedir.

Data Warehouse Database veri ambarındaki uzun vadeli verileri barındırdığından Microsoft’un bu veritabanı için önerdiği yedekleme planı aylık Full Backup, haftalık Incremental Backup şeklindedir.

Reporting Server Database rapor sunucusunda herhangi bir rapor tanımı oluşturma işlemleri yapıldığında kullanılır. Dolayısıyla bu veritabanının yedeklenmesi diğer veritabanlarından daha önemsizdir. Bu nedenle Microsoft’un bu veritabanı için önerdiği yedekleme planı raporlama tanımlarında önemli değişiklikler yapıldıktan sonra Full Backup şeklindedir.

ACS Database kullanılıyorsa bu vertabanında da önemli bilgiler mevcuttur. Her ne kadar güvenlik etkinlikleri bu veritabanında tutuluyor olsa da bu tip olaylar sık görülmediğinden Microsoft’un bu veritabanı için önerdiği yedekleme planı aylık Full Backup, haftalık Incremental Backup şeklindedir. Fakat ortam yüksek güvenlikli bir ortam ise bu yedeklemeler için önerilen yedekleme planı haftalık Full Backup, günlük Incremental Backup şeklinde olabilir.

Bu veritabanları haricinde SQL Server’ın dikkat gerektiren iki veritabanı daha mevcuttur. Bunlar Master Database ve Msdb Database’dir. Master Database SQL Server girişlerinde veya diğer güvenlik yapılandırmalarında yapılan önemli değişikliklerden sonra yedeklenmesi gerekir. Master Database çok büyük boyutlu olmadığından düzenli yedekleme planına dahil edilmesi sorun olmayacaktır. Aynı durum Msdb Database’i için de geçerlidir.


SCOM Management Pack Yedeklemeleri:

SCOM Management Pack’lerinde yalnızca Microsoft’tan indirilmiş Management Pack’lerin dışında üçüncü parti uygulamaların da Management Pack’leri de bulunabilir. Bu Management Pack’ler tarafımızca özelleştirilmiş durumda ise tekrar internetten indirilip kurulması durumunda yaptığımız özelleştirmeler kaybedilir. Bu nedenle Management Pack’lerin dışa aktarılması gerekir. Management Pack’ler aşağıdaki gibi dışa aktarılabilir.

Administration -> Management Packs -> Installed Management Packs -> Management Pack sağ tık -> Export Management Pack

Management Pack’in dışa aktarılacağı klasör seçilir. OK ile dışa aktarma işlemi tamamlanır.

Management Pack’in dışa aktarılacağı klasör seçilir. OK ile dışa aktarma işlemi tamamlanır.


SCOM Management Server Yedekten Dönme:

SCOM Management Server yedekten dönme durumunda dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

  • Yeni sunucu adının eski sunucu adıyla aynı olması
  • Operational Database ve Data Warehouse Database’in yedekten dönülmesi (ACS vb. Databaseler da mevcutsa Operational Database ve Operational Data Warehouse Database ile eşzamanlı olarak yedekten dönülmesi)
  • Database’lerin yedekten dönülmesi sonrasında Management Server’ın Recover parametresiyle yeniden kurulması. Yeniden kurulum komutunda yalnızca recover parametresi kullanılması yeterli olmaz. Yeniden kurulum işleminde aşağıdaki parametrelerin tümünün kullanılması yerinde olacaktır.
Setup.exe /silent AcceptEndUserLicenseAgreement /recover

/EnableErrorReporting Never|Queued|Always]

/SendCEIPReports :[0|1] UseMicrosoftUpdate :[0|1]

/DatabaseName:<OperationalDatabaseName>

/SqlServerInstance :<server instance>

/DWDatabaseName:<DWDatabaseName>

/DWSqlServerInstance :<server instance>

/UseLocalSystemDASAccount DatareaderUser :<domain username>

/DatareaderPassword :<password>

/DataWriterUser :<domain username>

/DataWriterPassword :<password>

/ActionAccountUser :<domain username>

/ActionAccountPassword :<password>
  • Run As Account hesaplarının yeniden oluşturulması

SCOM’da yedekleme ve yedekten dönme planlaması hakkında temel bilgiler vermeye çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın