SCOM’da State View Oluşturma

SCOM’da izleme esnasında birçok farklı görünüm kullanılabilir. Bunlardan biri de durum görünümü (State View)’dir. Örnekte Doman Controllerların SCOM ajanlarının durumunun izleneceği bir State View oluşturulacaktır.

Bir State View oluşturmak için

Monitoring -> View oluşturulacak bölüme sağ tık (Örnekte Domain Controllers) ->  New -> State View

Name bölümünde State View adı tanımlanır. Örnekte Domain Controllers Agent Health State olarak tanımlanmıştır.

Description bölümüne açıklama tanımlanabilir.

Criteria bölümünde seçilmesi gereken iki alan mevcuttur. Bunlar:

  • Show data related to: Toplanacak verinin sınıfı
  • Show data contained in a specific group: Verinin toplanacağı grup

Örnekte Domain Controller’ların ajan sağlık durumu için görünüm oluşturulacağından seçimler aşağıdaki şeklide yapılmıştır.

Show data related to: Health Service Watcher (Agent)

Show data contained in a specific group: Domain Controllers

Select Conditions bölümünde ise bu toplanan verilerden nelerin gösterileceği seçilir. Örnekte sadece ajan durumu görüntüleneceği için with a specific health state seçilmiştir ve bütün durumlar eklenmiştir.

OK ile State View oluşturma işlemi tamamlanır.

Oluşturulan State View ve makinelerin ajan durumları artık konsolda görülmektedir.

Böylece SCOM’da durum görünümü (State View) oluşturma işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın