SCOM’da Grup Oluşturma

SCOM’da mevcut Management Pack’ler üzerinden izleme yapılabilmektedir. Bu Management Pack’lerin yönettiği makine grupları da mevcuttur.

Yönetimin daha kolay yapılabilmesi için kendimize ait Management Pack’ler oluşturulabildiği gibi istenilen özelliklerde makine grupları da oluşturulabilir.

Yeni bir makine grubu oluşturmak için

Authoring -> Groups’a sağ tık -> Create a new Group…

General Properties bölümünde

Name kısmına oluşturulacak grup adı tanımlanır. Örnekte Domain Controllers olarak tanımlanmıştır. Select Destination Management Pack kısmında ise daha önce oluşturulan ve grupla ilişkilendirilecek Management Pack seçilir. Örnekte Domain Controllers Management Pack’i seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Explicit Members bölümünde spesifik makineler Add/Remove Objects… tıklanarak el ile eklenebilir. Sorgu ile makine eklenmek istenirse Next ile devam edilir.

Dynamic Members bölümünde makinelerin gruba sorgu ile eklenmesi sağlanabilir. Böylece sorguya uyumlu makineler otomatik olarak gruba eklenir. Sorgu oluşturmak için Create/Edit rules… tıklanır.

Açılan pencerede belirli bir sınıf seçilip Add ile eklenebilir, Insert bölümünden Expression yazılabilir ya da mevcut gruplardan ekleme yapılabilir. Örnekte sınıf olarak Windows Computers seçilmiştir. Bu sınıfa ait Domain Controller’ları tanımlamak içinse NetBIOS Computer Name’i DC ile başlayan sunucular tanımlanır.

Ayrıca bu sunucuların ajan sağlığı bilgisine de ihtiyaç olduğundan sınıf olarak Health Service Watcher (Agent) seçilir ve Add ile sorguya eklenir. Bu sınıfa ait Domain Controller’ları tanımlamak içinse Display Name’i DC ile başlayan sunucular tanımlanır.

OK ile sorgu oluşturma işlemi tamamlanır.

Oluşan sorgu görüntülendikten sonra Next ile devam edilir.

Subgroups bölümünde bu grup için alt grup eklemek istenirse Add/Remove Subgroups… tıklanarak eklenecek alt grup seçilebilir. Örnekte alt grup seçilmemiştir. Next ile devam edilir.

Excluded Members bölümünde sorguya uyan fakat bu grubun dışında bırakılmak istenilen makine varsa Exclude Objects… tıklanarak eklenir. Örnekte grubun dışında bırakılmak istenilen makine olmadığı için Create ile grup oluşturma işlemi tamamlanır.

Sorguda istenilen şartları sağlayan makinelerin bulunduğu grup oluşturma işlemi tamamlanır. Grup ve bu grup için oluşturulan sorgu için dört adet üye görüntülenmektedir. Ortamda iki adet domain adet Domain Controller mevcuttur. Dört üye görünmesinin sebebi DC’lerin makine objeleri için iki adet ve ajan sağlık durumları için iki adet üye olmasıdır.

Gruba sağ tıklanıp View Group Members… seçildiğinde grubun üyeleri görüntülenir.

Böylece SCOM’da grup oluşturma işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın