SCOM’da Tanılama ve Kurtarma

SCOM’da monitorler aracılığıyla takip yapılabilmektedir. Bu takip türüne servis takibi de dahildir. Servisler durduğunda SCOM bu monitörler aracılığıyla duran servisi tespit edip bize alarm üretebilir. Fakat bazı durumlarda alarm üretmeden fazlası gerekebilir.

Peki izlenilen bir servis durduğunda SCOM tarafından tespit edilip daha sonra bu servis SCOM tarafından otomatik olarak yeniden başlatılabilir mi?

SCOM’da bir monitor için tanılama ve kurtarma yapılandırmaları uygulanabilir. Bu durumda monitörün izlediği servis vb. durduğunda SCOM’a yapılan bazı tanımlamalarla otomatik olarak bu durumun düzeltilmesi sağlanabilir.

Örnekte SrvController servisini takip eden monitor için kurtarma tanımlaması yapılacaktır.

SCOM’da servis monitörü için kurtarma tanımlanması aşağıdaki şekilde yapılır.

Authoring -> Management Pack Objects -> Monitors -> SrvController Service Availability Monitor’e sağ tık -> Properties

Diagnostic and Recovery sekmesinde

Configure recovery tasks kısmında kurtarma görevi eklemek için Add… -> Recovery for critical health state seçilir.

Açılan pencerede

Diagnostic Task Type bölümünde kurtarma durumunda (servisin durduğu durumda) nasıl bir görevin çalıştırılacağı seçilir. Örnekte komut dosyası çalıştırılacağı için Run Command seçilir. Next ile devam edilir.

General bölümünde

Recovery name kısmında kurtarma tanımlaması için isim belirlenir. Örnekte SrvController Service Recovery olarak belirlenmiştir.

Description kısmına açıklama tanımlanabilir.

Recovery target bölümünde kurtarma işleminin hangi hedefe yapılacağı belirlenir. Örnekte SrvController servisi Domain Controllerlarda çalıştığı için Active Directory Domain Controller Server 2016 and above Computer Role seçilmiştir.

Run recovery automatically seçilirse servis durduğunda kurtarma işlemi otomatik olarak devreye girer.

Recalculate monitor state after recovery finishes seçilirse kurtarma işlemi sonrasında monitörün sağlık durumu otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Next ile devam edilir.

Command Line bölümünde çalıştırılacak komut bilgileri tanımlanır. Örnekte servis durduğunda çalıştırılacak komut tanımlanacağından buradaki yapılandırmanın net start SrvController komutu çalışacak şekilde olması gerekir.

Full path to file kısmında çalıştırılacak komutun yolu belirlenir. Örnekte C:\Windows\System32\net.exe olarak tanımlanmıştır.

Parameters kısmında çalışacak komut için parametreler belirlenir. Örnekte start SrvController olarak tanımlanmıştır.

Create ile kurtarma tanımlanması oluşturulur.

Böylece servis durduğunda monitor tarafından servisin durduğu tespit edilecek, kurtarma tanımlaması devreye girip net start SrvController komutunu çalıştırıp servisi yeniden çalışır hale getirecek ve monitörün sağlık durumunu otomatik olarak tekrar hesaplayacaktır. OK ile kurtarma tanımlama işlemi tamamlanır.

DC01 makinesinde SrvController servisi durdurulduğunda önce servisin durduğu ile ilgili monitor tarafından sunucu durumu kritik olarak değişir sonrasında ise tanımlanan kurtarma kuralına göre servis SCOM tarafından otomatik olarak başlatılır.

Böylece SCOM’da tanılama ve kurtarma işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın