SCCM 2211 Yenilikleri

Bu makalemde SCCM 2211 ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim.

System Center Configuration Manager 2211 Güncelleştirmesi, 2107 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için güncelleştirme sonrası ajanların güncel sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.

BULUTA BAĞLI YÖNETİM

Cloud Sync (Azure Active Directory Grup Eşitleme Koleksiyonları) Özelliğindeki Geliştirmeler

Bu sürüm itibariyle bu özelliğin ölçeklenebilirliği daha iyi kısıtlama ve hata işleme ile geliştirilmiştir. Ayrıca, Cloud Sync durumunu göstermek için Monitoring çalışma alanına kullanıcı koleksiyonları ve cihaz koleksiyonları için ayrılmış panolar eklenmiştir. Pano, eşlenen Azure AD grubu, toplam üye sayısı, eşitlenen üye sayısı, durum (başarılı, başarısız, devam ediyor) ve son eşitleme ayrıntılarıyla birlikte koleksiyon başına Cloud Sync durumunu görüntüler.


SİTE ALTYAPISI

Network Access Account (NAA) Kullanım Uyarısı

Site NAA hesabıyla yapılandırılmışsa, bu yeni önkoşul uyarısının eklendiği görülür. NAA hesabıyla yapılandırılmış dağıtım noktalarının güvenliğini artırmak için, varolan hesapları ve ilgili izinler gözden geçirilir. Kullanıcı gerekli minimum izinden fazlasına sahipse, fazla verilmiş izinler kaldırılabilir ya da minimum izinlere sahip yeni bir hesap eklenebilir. NAA için yönetici düzeyinde hesap izinlerinin yapılandırılması Microsoft tarafından önerilmez. Site sunucusu HTTPS / EHTTP ile yapılandırılmışsa, kullanılmayan NAA hesabının kaldırılması önerilir.

Dağıtım Noktası İçerik Taşınması

Bu sürüm itibariyle DP içerik taşınması desteği PowerShell komutları kullanılarak içeriği bir DP’den başka bir DP’ye geçirmek için kullanılabilir. Bu PowerShell komutları kullanarak DP geçiş durumunu da izleyebilirsiniz.


YAZILIM MERKEZİ

Yazılım Merkezinde Öne Çıkan Uygulamalar

Bu sürüm itibariyle, Yazılım Merkezi’nde öne çıkan uygulamaların görüntülendiği Öne Çıkanlar sekmesi eklenmiştir. Bilgi işlem yöneticileri bunu kullanarak uygulamaları “öne çıkan (Featured)” olarak işaretleyebilir ve son kullanıcıları uygulamayı kullanmaya teşvik edebilir. Şu anda, bu özellik yalnızca “User Available” uygulamalar için kullanılabilir. Ayrıca, yöneticiler Yazılım Merkezi’nin Öne Çıkan (Featured) sekmesini Client Settings’ten varsayılan sekme olarak yapabilir.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Konsol Arama Deneyimindeki İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle, konsoldaki herhangi bir bölümde arama yapılırken, arama çubuğundaki ipucu metni aramanın kapsamını göstermektedir. Ayrıca, arama deneyimiyle ilgili sorunlar da düzeltilmiştir.

  • Varsayılan olarak, alt klasörler içeren herhangi bir bölümde arama yapıldığında tüm alt klasörler aranır. Arama araç çubuğundan “Current Node” seçeneğini belirlenerek arama daraltılabilir.
  • Arama tüm bölümleri içerilecek şekilde genişletilmek isteniyorsa, şeritteki “All Objects” seçilir.

Karanlık Temanın Daha Fazla Dashboard’a Genişletilmesi

Karanlık tema düğmeler, bağlam menüleri ve köprüler gibi diğer bileşenlere genişletilmiştir. Karanlık temayı deneyimlemek için bu özellik etkinleştirilebilir.

Bu sürümde, karanlık tema daha önce karanlık temayı doğru görüntülemeyen daha fazla panoya genişletilmiştir. Örneğin, O365 Update Dashboard, PCM Dashboard ve Health Attessation Dashboard bu sürüm itibariyle etkinleştirildiğinde karanlık temaya göre görüntülenecektir. Health Attessation Dashboard panosundaki açılır pencereler de karanlık temaya bağlı kalacaktır.


DİĞER GÜNCELLEŞTİRMELER

Intune Portalında Co-Managed Device İçin Tekrarlanan Kayıtlar Çözümlenmesi

Önceki sürümlerde, birlikte yönetilen cihazların (Co-Managed Device) cihaz varlıkları Intune portalında iki ayrı giriş olarak görünmekteydi. Intune’a karşılık gelen bir giriş ve ConfigMgr’ye karşılık gelen başka bir giriş kayıttan sonra görünmekteydi. Girişler bazı durumlarda kalıcıydı. Cihaz varlığı sayıları ve politika hedefleme gibi çeşitli senaryolar bu durumdan etkilenmekteydi. Intune, ConfigMgr’den gelen cihazların AAD kimliğinin farkında olmadığı için girişler çoğalmaktaydı. Intune, yalnızca günlük keşif döngüsü çalıştıktan ve CMGS aracılığıyla Intune’a rapor verdikten sonra haberdar olur.

Bu sorun, Intune kaydı sırasında ConfigMgr’den doğru AAD cihaz kimliği yayılarak giderilmiştir. Bu çözüm, birlikte yönetilen cihazlar için varlıkların kısa sürede (30-40 dakika) birleştirilmesini sağlamaktadır. Bu sürüm itibariyle keşif döngüsünün (Discovery Cycle) çalışmasını beklemek zorunda kalınmayacaktır.

Bu Sürümden İtibaren Bazı İşletim Sistemleri Desteklenmemesi

Bu sürüm itibariyle aşağıdaki işletim sistemlerinin desteği kalkmıştır.

  • Windows Server 2008 R2 SP1 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (Yalnızca ESU Azure)
  • Windows Server 2008 SP2 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (Yalnızca ESU Azure)

Bu işletim sistemi ortamdaki makinelerde çalıştırılıyorsa, Configuration Manager’ın 2211 sürümüne yükseltilmemeleri gerekmektedir.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın