SCCM’de Collection’ların Oluşturulması

SCCM’de yazılımların yönetimi ve dağıtımı (Application Management and Application Deployment), yazılım güncellemelerinin dağıtımı (Software Update Deployment), uygunluk ayarları (Compability Settings) gibi işlevlerin yerine getirilmesi için Collection’lar kullanılmaktadır. Collection’lar yönetimi yapılmak istenilen cihaz (device) ve kullanıcıların (user) mantıksal olarak gruplandırılmasını sağlar. Ayrıca Collection’larla ilgili raporların alınabilmesi için Raporlama Servisleri (Reporting Services) rolü kurulmuş olmalıdır.

Collection Kuralları (Collection Rules)

Collection üyelikleri aşağıdaki kurallar ile belirlenebilir :

Direct Rule (Doğrudan Kural) : Collection üyelerinin tek tek belirlendiği kuraldır. SCCM ortamı yapılandırıldıktan sonra yönetimsel anlamda en fazla yük , doğrudan kural ile oluşturulan üyeliklerde oluşmaktadır. Bunun nedeni SCCM’e her bir cihaz ya da kullanıcı eklendiğinde değişiklikler manuel olarak yapılmalı ve değişiklikler kontrol edilmelidir.

Query Rule (Sorgu Kuralı) : Bu kuralda Collection oluşturulduğunda Collection üyelerinin belirlenmesi için belirli bir aralıkla query (sorgu) çalıştırılır ve üyelikler güncellenir. Örneğin Satış birimindeki personeller tarafından kullanılan bilgisayarların bulunması için Active Directory Query kullanılarak bir collection oluşturulur. Satış birimine yeni bir bilgisayar eklendiğinde collection üyeleri otomatik olarak hiçbir işlem yapılmadan güncellenir ve yeni bilgisayar collection’a eklenir.

Include Collection (Dahil Edilen Collection) : Bu kural kullanılarak SCCM’de var olan (daha önceden oluşturulmuş) collection’lar yine var olan başka bir collection içine eklenebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, dahil edilen collection’da yapılan herhangi bir değişiklik bir üst collection’da da etkisini gösterecektir.

Exclude Collection (Hariç Bırakılan Collection) : Include Collection kuralının tam tersidir. Yani SCCM’de var olan (daha önceden oluşturulmuş) collection’ların hariç tutulmasını sağlar.

Önemli Not : Eğer bir collection’da Include hem de Exclude varsa Exclude her zaman Include’a göre üstündür.

SCCM toplamda 200 adet collection oluşturulmasına izin vermektedir.

Device Collection ve User Collection Oluşturulması

Device Collection oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenir :

 • Configuration Manager Console -> Assets and Compliance -> Device Collections’a sağ tık -> Create Device Collection seçilir.
3.6.2.-01 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • General bölümünde
  • Name’de collection’a verilecek isim belirlenir.
  • Comment’te bu collection için bir açıklama eklenebilir.
  • Limiting collection’da Browse ile hangi collection’un kaynak collection olacağı seçilir. Örnekte All Desktop and Server Clients seçilmiştir. Next ile devam edilir.
3.6.2.-02 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Membership Rules bölümünde Add Rule bölümünden daha önce bahsettiğim Collection Rule’larından ihtiyacımız olan rule seçilir. Örnekte Query Rule kuralı uygulanmıştır.
3.6.2.-03 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Query Rule Properties bölümünde
 • Name’de query’e verilecek isim belirlenir.
 • Resource class’ta kaynağın türü seçilir. Örnekte System Resource seçilmiştir.
 • Edit Query Statement tıklanarak Query Statement Properties penceresi açılır. Burada query’nin mevcut durumu düzenlenir.
3.6.2.-04 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Criteria sekmesinde query’nin düzenlenmesi için gerekli kriterler * seçilerek Criterion Properties ekranından eklenir.
3.6.2.-05 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Criterion Properties penceresinde
 • Where altından Select tıklanır. Bu bölümde kriterin nerede aranacağı seçilir.
3.6.2.-06 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Açılan Select Attribute penceresinde
  • Attribute class (Nitelik Sınıfı) bölümünde query’de kullanılacak nitelik sınıfı seçilir. Örnekte System Resource seçilmiştir.
  • Attribute (Nitelik) bölümünde query’de kullanılacak nitelik seçilir. Örnekte Name seçilmiştir. OK ile devam edilir.
3.6.2.-07 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Operator bölümünde niteliğin uygulanma şekli seçilir. Örnekte uygulanma şekli Desktop Client ismine göre (isimlerinde “CL” geçen clientlar) collection oluşturulacağından operator bölümünde is like seçilir.
 • Value bölümünde değer belirlenir. Örnekte Desktop Client ismine göre (isimlerinde “CL” geçen clientlar) collection oluşturulacağından value bölümüne “CL%” değeri girilir. OK ile devam edilir.
3.6.2.-08 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Criteria sekmesindeki Show Query Language tıklanırsa yapılan işlemlerin query olarak karşılığı görülebilir. OK ile devam edilir.
3.6.2.-09 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Query Rule Properties penceresindeki konfigürasyonların son hali aşağıdaki gibidir. OK ile devam edilir.
3.6.2.-10 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Membership Rules bölümünde
  • Use incremental updates for this collection sonradan eklenen yeni kaynakların belirli aralıklarla taranıp sisteme eklenmesi için seçilir.
  • Schedule a full update on this collection ise collection için tam tarama ve eksiklerin güncelleneceği zamanların belirlenmesinde kullanılır. Örnekte 7 gün seçilmiştir. Next ile devam edilir.
3.6.2.-11 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Completion bölümünde yapılan konfigürasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı görülüp Close ile bitirilir.
3.6.2.-12 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Device Collections bölümünde Desktop Client isminde oluşturduğumuz collection ve bu collection’a ait sistemler bulunmuş ve collection’a eklenmiştir. Collection’ların Limiting Collection’ları, Collection’ların üye sayıları, işlem yapılan site üzerinde bu collection’lara ait üye sayıları ve bu collection’lar oluşturulurken referans alınan collection’ların sayısı da görülmektedir.
3.6.2.-13 Device Collection ve User Collection Oluşturulması

User Collection oluşturmak için ise aşağıdaki adımlar izlenir :

 • Configuration Manager Console -> Assets and Compliance -> User Collections’a sağ tık -> Create User Collection seçilir.
3.6.2.-14 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • General bölümünde
  • Name’de collection’a verilecek isim belirlenir.
  • Comment’te bu collection için bir açıklama eklenebilir.
  • Limiting collection’da Browse ile hangi collection’un kaynak collection olacağı seçilir. Örnekte All Users and User Groups seçilmiştir. Next ile devam edilir.
3.6.2.-15 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Membership Rules bölümünde Add Rule bölümünden daha önce bahsettiğim Collection Rule’larından ihtiyaç olan rule seçilir. Örnekte Query Rule kuralı uygulanmıştır.
3.6.2.-16 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Query Rule Properties bölümünde
 • Name’de query’e verilecek isim belirlenir.
 • Resource class’ta kaynağın türü seçilir. Örnekte User Group Resource seçilmiştir.
 • Edit Query Statement tıklanarak Query Statement Properties penceresi açılır. Burada query’nin mevcut durumu düzenlenir.
3.6.2.-17 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Criteria sekmesinde query’nin düzenlenmesi için gerekli kriterler * seçilerek Criterion Properties ekranından eklenir.
3.6.2.-18 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Criterion Properties penceresinde
 • Where altından Select tıklanır. Bu bölümde kriterin nerede aranacağı seçilir.
3.6.2.-19 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Açılan Select Attribute penceresinde
  • Attribute class (Nitelik Sınıfı) bölümünde query’de kullanılacak nitelik sınıfı seçilir. Örnekte User Group Resource seçilmiştir.
  • Attribute (Nitelik) bölümünde query’de kullanılacak nitelik seçilir. Örnekte User Group Name seçilmiştir. OK ile devam edilir.
3.6.2.-20 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Operator bölümünde niteliğin uygulanma şekli seçilir. Örnekte uygulanma şekli User Group ismi “CTU” olan gruptan collection oluşturulacağından operator bölümünde is equal to seçilir.
 • Value bölümünde değer belirlenir. Örnekte User Group ismi “CTU” olan gruptan collection oluşturulacağından value bölümüne “CTU” değeri girilir. OK ile devam edilir.
3.6.2.-21 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Criteria sekmesindeki Show Query Language tıklanırsa yaptığımız işlemlerin query dilindeki karşılığı görülür. OK ile devam edilir.
3.6.2.-22 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Query Rule Properties penceresindeki konfigürasyonların son hali aşağıdaki gibidir. OK ile devam edilir.
3.6.2.-23 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Membership Rules bölümünde
  • Use incremental updates for this collection sonradan eklenen yeni kaynakların belirli aralıklarla taranıp sisteme eklenmesi için seçilir.
  • Schedule a full update on this collection ise collection için tam tarama ve eksiklerin güncelleneceği zamanların belirlenmesinde kullanılır. Örnekte 7 gün seçilmiştir. Next ile devam edilir.
  • Membership Rules bölümündeki konfigürasyonların son hali aşağıdaki gibidir. Next ile devam edilir.
3.6.2.-24 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • Completion bölümünde yapılan konfigürasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı görülüp Close ile bitirilir.
3.6.2.-25 Device Collection ve User Collection Oluşturulması
 • User Collections bölümünde CTU User Group isminde oluşturduğumuz collection ve bu collection’a ait gruplar bulunmuş ve collection’a eklenmiştir. Collection’ların Limiting Collection’ları, Collection’ların üye sayıları, işlem yapılan site üzerinde bu collection’lara ait üye sayıları ve bu collection’lar oluşturulurken referans alınan collection’ların sayısı da görülmektedir.
3.6.2.-26 Device Collection ve User Collection Oluşturulması

Bu şekilde Device Collection ve User Collectionlar oluşturulmuş olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın