SCCM 1906’nın SCCM 1910’a Yükseltilmesi

SCCM 1906 sürümünün SCCM 1910 sürümüne yükseltilebilmesi için herhangi bir öngereksinime ihtiyaç yoktur.

SCCM 1910 Kurulumu

SCCM yönetim konsolu çalıştırılır. Konsoldan öngereksinimlerin kontrolü için

Administration -> Updates and Servicing -> Configuration Manager 1910’a sağ tık -> Run prerequisite check

seçilir.

01

State bölümünde Prerequisite check passed görülür.

02

Configuration Manager 1910 sağ tıklanır ve Install Update Pack seçilir.

03

General bölümünde versiyonun içerikleri görüntülenir. Next ile devam edilir.

04

Features bölümünde hangi güncelleştirme paketlerinin kurulacağı seçilir. Diğer paketlere ihtiyaç varsa seçilir yoksa mevcut durumdaki bırakılıp Next ile devam edilir.

05

Client Update Options bölümünde SCCM ajanının tüm makinelere kurulumundan önce ön dağıtım yapılıp yapılmayacağı sorulur. Ön dağıtım yapılacaksa ön dağıtımın yapılacağı collection seçilir. Örnekte ön dağıtım yapılmamıştır. Next ile devam edilir.

06

Licensing Terms bölümünde lisans koşulları kabul edilir. Next ile devam edilir.

07

Summary bölümünde yapılacak kurulum işleminin neleri kapsadığı görüntülenir. Next ile işlem başlatılır.

08
09

Completion bölümünde işlemin tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

10

Kontrol için

Monitoring -> Updates and Services -> Configuration Manager 1910’a sağ tık -> Show Status

seçilir.

11

Update Pack Installation Status penceresinde belirli aralıklarla Refresh yapılır ve Installation bölümünün kurulumu tamamlandığında OK ile pencere kapatılır.

12

Configuration Manager konsolundan Refresh tıklandığında konsolun yeni sürümünün olduğu ve yeni sürümün kurulması ile ilgili uyarı alınır. OK ile yeni komsolun kurulumu yapılır.

13

Bu şekilde yeni konsolun kurulum işlemi başlar.

14
15

SCCM konsolu yeniden başlatıldığında menüden About Configuration Manager tıklanır ve SCCM’in sürümü kontrol edilir.

16
17

Mevcut SCCM ortamında işletim sistemi dağıtımı yapılıyorsa Software Library -> Boot Images bölümündeki Boot Image’ları dağıtım noktalarında Update Distribution Points seçilerek update edilir.

18
19
20

Close ile update işlemi bitirilir.

21

Aynı işlem Boot image (x86) için de gerçekleştirilir.

Administration -> Updates and Servicing -> Configuration Manager 1910 bölümünde State kısmında Configuration Manager 1910 Installed olarak kurulumun tamamlandığı görülür.

22

Böylece SCCM ürününün 1906 sürümünden SCCM 1910 sürümüne yükseltilme işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın