Site Database Has A Backlog Of SQL Change Tracking Data Uyarısı ve Çözümü

Bilindiği gibi SCCM Güncelleştirmesi işlemine başlamadan önce öngereksinimlerin kontrolü (Prerequisites Check) işlemi yapılır. Bu işlem esnasında öngereksinim kontrolü yapılırken “Prerequisite check passed with warnings” uyarısı ile karşılaşılabilir.

Öngereksinimlerin kontrolü esnasında karşılaşılan uyarının kontrolü için

Monitoring -> Updates and Servicing Status -> Yükseltme yapılacak sürüme (Örnekte Configuration manager 2002) sağ tık -> Show Status tıklanır.

Prerequisite Check bölümüne tıklandığında “The site database has a backlog of SQL change tracking data” uyarısı ile karşılaşıldıysa OK ile ilgili pencere kapatılır.

SQL Server Management Studio çalıştırılır ve sunucu adı parametresi girilerek Connect ile bağlantı kurulur.

Database Engine Query tıklanır.

Sunucu adı bölümünde parametre daha önce girilen farklı olarak ADMIN:<Sunucu Adı> (Örnekte ADMIN:SCCM olarak girilmiştir) olarak girilir Connect ile bağlantı kurulur.

Açılan sorgu penceresine aşağıdaki komutlar girilip Execute ile çalıştırılır.

USE <SCCM Veritabanı Adı>
EXEC spDiagChangeTracking

Sorgu çalıştırıldığında CT_Days_Old sütunundaki değer incelenir. Örnekte bu değer 36 olarak görülmektedir. Microsoft tarafından Confguration Manager için bu değer varsayılan olarak 5 gündür. Eğer bu değer 7 günün üzerindeyse Change Tracking Data’nın el ile temizlenmesi gerekir.

Bu temizleme işlemi için sorgu penceresine aşağıdaki komutlar girilip Execute ile çalıştırılır.

USE <SCCM Veritabanı Adı>
EXEC spDiagChangeTracking @CleanupChangeTracking = 1

Birkaç dakika sonra daha önce kontrol için sorgu penceresinde çalıştırılan aşağıdaki komutlar girilip Execute ile çalıştırılır.

USE <SCCM Veritabanı Adı>
EXEC spDiagChangeTracking

Sorgu çalıştırıldığında CT_Days_Old sütunundaki değer incelenir. Örnekte bu değer 2 olarak görülmektedir.

SQL Server Management Studio penceresi kapatılır.

Öngereksinimlerin kontrolü için Administration -> Updates and Servicing -> Yükseltme yapılacak sürüme (Örnekte Configuration manager 2002) sağ tık -> Run Prerequisite Check seçilir.

Öngereksinim kontrolü işlemi tamamlandıktan sonra Prerequisite check passed ifadesi görüntülenir.

Öngereksinimlerin kontrolünün sorunsuz olduğunun gözlenmesi için

Monitoring -> Updates and Servicing Status -> Yükseltme yapılacak sürüme (Örnekte Configuration manager 2002) sağ tık -> Show Status tıklanır.

Öngereksinim kontrolünün sorunsuz şekilde tamamlandığı görülür.

Böylece SCCM sürüm yükseltme işlemlerinde karşılaşılan “The site database has a backlog of SQL change tracking data” uyarısı ortadan kalkmış olur ve yükseltme işlemine devam edilebilir.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın