File Server’da Kota Yönetimi

Mevcut sistemler ne kadar güçlü ve depolama alanları ne kadar büyük olursa olsun hiçbir işletme ya da kurumun sınırsız kaynağı bulunmamaktadır. Bu durum File Server için de geçerlidir. Bir kişi ya da grubun sunucudaki tüm depolama alanını işgal etmesinin engellenmesi ancak File Server’da kota yönetimi ile mümkündür.

File Server üzerinde kota yönetimi adımları aşağıdaki şekildedir:

Başlat -> Windows Administration Tools -> File Server Resource Manager çalıştırılır.

Quota Management bölümü genişletildiğinde kota yönetimi yapılabilecek Quotas (Kotalar) ve Quota Templates (Kota Şablonları) bölümleri görüntülenir.

Quotas bölümü tanımlı kotaların görüntülendiği bölümdür. Henüz kota tanımlanmadığı için bu bölüm başlangıçta boştur.

Quota Templates bölümü ise paylaşım alanlarına uygulanacak kotalar için şablonlar içermektedir. Hazır şablonlar kullanılabildiği gibi şablon oluşturulup oluşturulan şablon da kullanılabilmektedir.

Yeni bir kota şablonu oluşturmak için Create Quota Template… seçilir.

Açılan Create Quota Template penceresinde

Template Name bölümünde şablona isim verilir.

Space Limit bölümünde kota uygulanacak kullanıcıların kota limiti belirlenir. İki farklı kota uygulama şekli vardır.

  • Hard Quota seçeneğinde şartlar ne olursa olsun kullanıcılar kota limitinin üzerine çıkamazlar.
  • Soft Quota seçeneğinde ise kota limiti daha esnektir. Kullanıcılar işin o an aksamaması adına kota limitinin üstüne çıkabilirler. Fakat bu durum fazladan kontrol gerektireceği için sunucu yöneticisine fazladan iş yükü getirecektir.

Notification Thresholds bölümünde kota kullanımı yüzdesine göre e-posta uyarısı, olay günlüğü oluşturma, script çalıştırma ve rapor oluşturma gibi işlemler yapılabilir. İsteğe bağlı olarak Add.. ile eklenebilir.

OK ile kota şablonu oluşturma işlemi tamamlanır.

Kota şablonu oluşturulduğuna göre artık bu şablon kullanılarak kota oluşturulabilir. Bu işlem için Quotas bölümünden Create Quota… seçilir.

Create Quota penceresinde

Quota path bölümünde kota yolu tanımlanır. Örnekte Finans Birimi için kota tanımlanacağından D:\Finans seçilmiştir. İki farklı şekilde uygulanmaktadır.

  • Create quota on path kota limiti bu yol için uygulanır.
  • Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders seçeneğinde ise kota limiti bu yol altındaki mevcut klasörler ve daha sonra oluşturulacak klasörler için de otomatik olarak kota limiti uygulanır.

Quota properties bölümünde kota özellikleri şablonlardan ya da özel olarak belirlenir.

  • Derive properties from this quota template seçeneğinde kota limiti mevcut şablonlardan seçilir.
  • Define custom quota properties seçeneğinde kota limiti kota özellikleri özel olarak belirlenir.

Create ile kota oluşturma işlemi tamamlanır.

Böylece Finans Birimi için kota oluşturma işlemi tamamlanmış olur.

Finans grubunda olan bir kullanıcı ile \\FILESERVER\finans paylaşımına 100 MB’tan küçük olan Aylık Finans Verileri dosyası kopyalanabilmiştir. Fakat 100 MB’tan büyük olan Yıllık Finans Verileri dosyası kopyalanamamıştır.

Bu şekilde File Server’da kota yönetimi yapılabilmektedir.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın