SCCM 2111 Yenilikleri

Bu makalemde SCCM 2111 ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim.

System Center Configuration Manager 2111 Güncelleştirmesi, 2006 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için güncelleştirme sonrası ajanların güncel sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Uygulama Gruplarında İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle, uygulama grupları bir yayın öncesi özelliği değildir. Bu sürüm, uygulama gruplarına yönelik aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • Bir uygulama grubu gerektiği gibi bir cihaza veya kullanıcı koleksiyonuna dağıtıldığında, kaynak koleksiyondan kaldırıldığında bunun otomatik olarak kaldırılması belirtilebilir.
 • Uygulama gruplarıyla daha fazla uygulama onay davranışı desteklenir.

Kullanıcı Koleksiyonları İçin Örtük Kaldırma

Configuration Manager sürüm 2107’de, örtük kaldırmayı desteklemek için bir uygulama dağıtımı etkinleştirilebilir. Bu sürüm itibariyle, bu davranış, kullanıcı koleksiyonlarına yapılan dağıtımlar için de geçerlidir. Bir kullanıcı bir koleksiyondaysa uygulama yüklenir. Ardından, kullanıcı koleksiyondan kaldırıldığında uygulama kaldırılır.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Düzenleme Grubu Komut Dosyaları İçin Onaylar

Bu sürüm itibariyle, düzenleme grupları bir yayın öncesi özelliği değildir.

Düzenleme grupları için ön ve son komut dosyalarının yürürlüğe girmesi için onay gerekmektedir. Bir dosyadan bir komut dosyası seçilirse, yazılırsa veya kendi komut dosyanız değiştirilirse, komut dosyası için başka bir yöneticiden onay gerekir. Komut Dosyaları kitaplığından onaylı bir komut dosyası seçilirken başka bir onay gerekmez. Komut dosyası onayında Düzenleme Grupları için ayrıntılar bölmesine aşağıdaki iki sekme eklenmiştir:

 • Özet: Komut dosyalarının Onay Durumu dahil, seçilen düzenleme grubu hakkında bilgiler içerir.
 • Komut Dosyaları: Her komut dosyası için zaman aşımı, onaylayan ve onay durumu dahil olmak üzere komut dosyası öncesi ve sonrası bilgileri listeler.

ADR Arama Kriterlerinde İyileştirmeler

Otomatik dağıtım kuralları için Yayınlanma Tarihi veya Gözden Geçirilmiş Arama kriterlerine aşağıdaki seçenekler eklenmiştir:

 • 30 günden eski
 • 60 günden eski
 • 90 günden eski
 • 6 aydan eski
 • 1 yıldan eski

Microsoft 365 Uygulamalarından Güncelleme Bildirimlerinin Etkinleştirilmesi

Bu sürüm itibariyle Microsoft 365 Apps güncelleştirmeleri için son kullanıcı deneyimi yapılandırılabilir. Bu istemci ayarı, güncelleştirmeler için Microsoft 365 Uygulamalarından gelen bildirimlerin etkinleştirilmesine veya devre dışı bırakılmasına olanak tanır. Yeni Microsoft 365 Uygulamalarından güncelleştirme bildirimlerini etkinleştir seçeneği, Yazılım Güncelleştirmeleri istemci ayarları grubuna eklenmiştir.


BULUTA BAĞLI YÖNETİM

Basitleştirilmiş Bulut Ekleme Yapılandırması

Configuration Manager ortamını buluta eklemek için süreç basitleştirilmiştir. Bu sürüm itibariyle ortama bulut eklerken kolaylaştırılmış bir önerilen varsayılanlar kümesi kullanma seçilebilir. Önerilen varsayılan ayarları kullanarak, uygun cihazlar buluta bağlanır ve zengin analitik, bulut konsolu ve gerçek zamanlı cihaz sorgulama gibi özellikler etkinleştirilebilir.

Bulut Yönetimi Ağ Geçidinde İyiletirmeler

Bu sürüm itibariyle, sanal makine ölçek kümesine sahip bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) dağıtımları, Azure US Government bulut ortamlarını destekler.


SİTE ALTYAPISI

Harici Bildirimlerde İyileştirmeler

Configuration Manager sürüm 2107’den başlayarak, sitenin harici bir sisteme veya uygulamaya bildirim göndermesi sağlanabilir. Bu özellik, durum filtresi kurallarını ve abonelikleri yönetmek için bir PowerShell betiği kullanmıştır. Bu sürüm, harici bildirimler için bir abonelik oluşturulması veya düzenlenmesi için Configuration Manager konsoluna destek ekler. Durum filtresi kuralları ve uygulama onay istekleri için olayları destekler.

.NET Sürüm 4.6.2 Önkoşul Denetimi Bir Hata Olarak Görüntülenir

Configuration Manager sürüm 2107, Microsoft .NET Framework sürüm 4.6.2’yi kontrol eden bir uyarı önkoşul kuralına sahiptir. .NET’in bu sürümü site sunucularında, belirli site sistemlerinde, istemcilerde ve Configuration Manager konsolunda gereklidir. Bu sürüm itibariyle, .NET 4.6.2 için bu önkoşul kuralı bir hatadır. .NET’i yükseltene kadar site bu Configuration Manager sürümünün yüklenmesine veya güncelleşmesine devam edilemez.

Önemli: Configuration Manager ajanı 2111 veya sonraki bir sürüme güncellendiğinde, ajan bildirimleri .NET 4.6.2 veya sonraki sürümlere bağlıdır. .NET 4.6.2 veya sonraki bir sürüme güncellenene ve cihaz yeniden başlatana kadar, kullanıcılar Configuration Manager’dan gelen bildirimleri görmez. Cihaz güncellenene ve yeniden başlatılana kadar diğer istemci tarafı işlevleri etkilenebilir.

VPN Boundary Türlerindeki İyileştirmeler

VPN boundary türü kullanılırsa, bu sürüm itibariyle tüm dize yerine bir bağlantı adının veya açıklamanın başlangıcı eşleştirilebilir. Bazı üçüncü taraf VPN sürücüleri, tutarlı bir dizeyle başlayan ancak aynı zamanda benzersiz bir bağlantı tanımlayıcısına sahip olan bağlantıyı dinamik olarak oluşturur. Örneğin, Sanal ağ bağdaştırıcısı #19. Bağlantı adı veya Bağlantı açıklaması seçenekleri kullanıldığında, yeni Şununla başlar seçeneği de kullanılır.

Konsol Uzantıları İçin Durum Mesajları

Konsol uzantılarının görünürlüğünü ve şeffaflığını iyileştirmek için site bu sürüm itibariyle ilgili olaylar için durum mesajları oluşturur. Bu durum mesajlarının 54201’den 54208’e kadar kimlikleri vardır.


AJAN YÖNETİMİ

Ajan Sağlığı Panosundaki İyileştirmeler

Bu sürüm, Ajan sistem durumu panosunda birden çok iyileştirme içerir.

 • Şeritteki yeni eylemler:
  • Varsayılan Koleksiyon Seçimi: Kalıcı bir kullanıcı tercihi belirlenmesi
  • İstemci Durumu Ayarları: İstemci sağlığının değerlendirilmesi için zaman dilimlerinin yapılandırılması
 • Daha belirgin Genel istemci sağlığı kutucuğu
 • Tek bir döşemede yoğunlaştırılmış filtreler
 • Birleştirilmiş (Tümü) ve Birleştirilmiş (Herhangi biri) senaryoları herhangi bir arıza olan İstemciler adlı yeni bir kutucukla değiştirilmiştir
 • Senaryoya göre Sağlık eğilimleri için yeni kutucuk

YAZILIM MERKEZİ

Logolu Yazılım Merkezi Bildirim Ekranı

Yazılım Merkezi özelleştirmeleri etkinleştirilirse, Windows bildirimleri için belirtilen logo, Yazılım Merkezi logosundan ayrıdır. Bu logo, kullanıcıların bu bildirimlere güvenmesine yardımcı olur. Yazılım bir istemciye dağıtıldığında, kullanıcı logosuyla birlikte bildirimleri görür. Örneğin:


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

TPM 2.0 İçin Görev Sırası Kontrolü

Windows 11’in daha iyi dağıtılmasına yardımcı olmak için, görev dizisindeki Hazırlığı Kontrol Et adımı bu sürüm itibariyle TPM 2.0 kontrollerini içermektedir.

Windows Hizmet Panosundaki İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle Windows Hizmet panosunda bir Windows 11 En Son Özellik Güncelleştirmeleri tablosu görüntülenebilir. Yeni grafik, Windows 11 istemcilerinin en son özellik güncellemesinde olduğunun belirlenmesini kolaylaştırır. Pano Yazılım Kitaplığı -> Genel Bakış -> Windows Hizmeti bölümünden görüntülenebilir.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Konsoldaki Cihazlar İçin Özel Özellikler

Configuration Manager sürüm 2107’de, cihazlarda özel özelliklerin ayarlanması için yönetim hizmeti kullanılabilir. Bu özel özellikler, dağıtım hedefleme, koleksiyon oluşturma ve raporlamaya yardımcı olmak için bir cihaza harici veriler eklenmesine olanak tanır. Bu sürüm itibariyle, bu özel özellikler Configuration Manager konsolunda oluşturabilir ve düzenlenebilir. Bu yeni kullanıcı arabirimi, bu özellikleri görüntülemeyi ve düzenlemeyi kolaylaştırır. İşlemin harici bir sistemden otomatikleştirilmesi için yönetim hizmeti arabirimi kullanılmaya devam edilebilir.

CSV’ye Aktarım

Bu sürüm itibariyle konsoldaki bir ızgara görünümünün içeriği sütun başlıklarıyla birlikte Excel’e veya diğer uygulamalara içe aktarmak için kullanılabilecek bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyasına aktarılabilir. Önceden bir ızgara görünümünden kesilip yapıştırılabilirken, CSV’ye dışa aktarma, çok sayıda satırın daha hızlı ve daha kolay çıkarılmasını sağlar.

Konsol Uzantılarını İçe Aktarma Sihirbazı

Hiyerarşi için yönetilen konsol uzantılarının içe aktarılması için yeni bir sihirbaz mevcuttur. İmzalı veya imzasız bir konsol uzantısının içe aktarılması için bu sürüm itibariyle bir PowerShell betiği kullanılmasına gerek yoktur.

Konsol Uzantısının Yüklenmesinin Gerekliliği

Bu sürüm itibariyle siteye bağlanmadan önce bir konsol uzantısının yüklenmesi istenebilir. Bir uzantıya ihtiyaç duyulmasının ardından, bir yönetici tarafından bir sonraki başlatılışında uzantı yerel konsol için otomatik olarak yüklenir.

Sihirbaz ve Özellik İletişim Kutularından Ürün Geri Bildirimi Gönderme

Sihirbazlar ve bazı özellik sayfaları bu sürüm itibariyle geri bildirim sağlamak için bir simge içerir. Geri bildirim simgesi seçildiğinde, açılır menüde Gülümseme gönder ve Kaş çatma gönder seçenekleri görüntülenir. Diğer geri bildirim konumları, doğrudan mevcut etkinlikten hızlı bir şekilde geri bildirim gönderilmesine olanak tanır. Yönetici konsolunun şeridindeki geri bildirim simgesi de yeni simgeyle güncellenmiştir.

Power BI Örnek Raporları

Aşağıdaki raporlar yakın zamanda Configuration Manager Örnek Power BI Raporlarına eklenmiştir:

 • İstemci Durumu
 • İçerik Durumu
 • Microsoft Kenar Yönetimi

Konsol İyileştirmeleri

Bu sürümde, Configuration Manager konsolunda aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır:

Bağımsız Yazılım Satıcıları (ISV’ler), Configuration Manager’ı genişleten uygulamalar oluşturabilir. Yönetim noktasıyla özel iletişime olanak tanıyan bir ISV proxy’sine sertifika atamak için Configuration Manager’ı kullanabilirler. Bu ISV proxy sertifikalarının yönetimini basitleştirmek için bu sürüm itibariyle GUID, Configuration Manager konsolunda kopyalanabilir.

Bir cihaz koleksiyonunun üyeleri gösterilip listeden bir cihaz seçildiğinde, ayrıntılar bölmesinde Koleksiyonlar sekmesine geçilir. Bu yeni görünüm, seçilen cihazın üyesi olduğu koleksiyonların listesini gösterir. Bu bilgilerin görülmesini kolaylaştırır.

Bir koleksiyon görüntülenirken, sitenin koleksiyon üyeliğini değerlendirmek için harcadığı süre önceden görülebilmekteydi. Bu veriler bu sürüm itibariyle İzleme çalışma alanında da mevcuttur. Koleksiyon Değerlendirme bölümünün herhangi bir bölümünde bir koleksiyon seçildiğinde, ayrıntılar bölmesi bu koleksiyon değerlendirme zamanı verilerini görüntüler.

Ortak Yönetime Uygun Cihazlar için yeni bir yerleşik cihaz koleksiyonu mevcuttur. Ortak Yönetime Uygun Cihazlar koleksiyonu, koleksiyonu güncel tutmak için artımlı güncellemeler ve günlük tam güncelleme kullanır.


ARAÇLAR

Destek Merkezi Veri Toplayıcı ve İstemci Araçları İçin Seçenekler

Destek Merkezi Veri Toplayıcı ve İstemci Araçlarına yeni komut satırı seçenekleri eklendi. Aşağıdaki seçenekler eklendi:

 • Yükseltmeden geçerli kullanıcı olarak başlatılması
 • Makine adının belirtilmesi
 • Entegre kimlik doğrulamanın devre dışı bırakılması
 • Yardımın gösterilmesi

Destek Merkezi Günlük Dosyası Görüntüleyici ve OneTrace’te İyileştirmeler

Destek Merkezi Günlük Dosyası Görüntüleyici ve OneTrace bu sürüm itibariyle durum mesajlarını okunması kolay bir biçimde göstermektedir. >> ile başlayan girişler, bir günlük açıldığında otomatik olarak okunabilir bir biçime dönüştürülen durum mesajlarıdır. Günlükte durum mesajlarını bulmak için >> dizesinde arama yapılabilir veya filtre uygulanabilir.


KULLANIMDAN KALDIRILAN ÖZELLİKLER

Aşağıdaki özellikler bu sürümden itibaren kullanımdan kaldırılmıştır. Microsoft gelecekte bu özellikleri sonlandırmayı planlamaktadır.

 • Configuration Manager ile Microsoft Store for Business and Education’daki uygulamaları yönetme
 • Varlık zekası
 • Şirket içi MDM

Daha önce duyurulduğu gibi, sürüm 2111 aşağıdaki özellikler için desteği bırakmaktadır:

 • Microsoft .NET Framework 4.6.1 veya önceki sürümlerini kullanan ve Configuration Manager kitaplıklarına dayanan üçüncü taraf eklentiler. Bu tür eklentilerin .NET 4.6.2 veya sonraki bir sürümünü kullanması gerekir.

Diğer Güncelleştirmeler

Bu sürümden itibaren, aşağıdaki özellikler artık ön sürüm değildir:

 • Uygulama Grupları
 • Orkestrasyon Grupları

Benzer şekilde, Configuration Manager’daki Microsoft Connected Cache bu sürüm itibariyle genel olarak üretimdedir ve kullanıma hazırdır.

Bu sürüm, yeni özelliklerin yanı sıra, hata düzeltmeleri gibi diğer değişiklikleri de içerir.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın