SCCM ile PowerBI Raporlama Entegrasyonu

SCCM’de PowerBI ile raporlama seçeneği SCCM 2002 Current Branch sürümü ile eklenmiştir. Bu makalemde SCCM ile PowerBI Server entegrasyonunu detaylı bir şekilde anlatacağım.

Reporting Services Point rolü kurulu olan veya olmayan bir SCCM ortamına PowerBI entegrasyonu yapılabilir.

SCCM ile PowerBI entegrasyonunu yapılması için öngereksinimler:

Öngereksinimler karşılandıktan sonra SCCM ile PowerBI Report Server entegrasyonu adımları aşağıdaki gibidir.


SSRS Şifreleme Anahtarlarının Yedeklerinin Alınması

İlk olarak Raporlama Hizmet (SSRS) şifreleme anahtarlarının yedeklerinin alınması gerekir. Bu anahtarın yedek kopyası yeni bir kurulumda mevcut raporlama sunucusu veritabanının yeniden kullanılabilmesini sağlar.

SCCM için Raporlama Sunucusu (Reporting Server) kurulu sunucuda Report Server Configuration Manager çalıştırılır. Report Server Connection penceresinde doğru instance’ın seçili olduğundan emin olunduktan sonra Connect ile bağlantı yapılır.

Encryption Keys bölümünden Backup seçilir.

Backup Encryption Key penceresinde yedeğin alınacağı dosya yolu, dosya adı ve dosyanın güvenliği için parola bilgileri tnaımlanır ve OK ile yedek alma işlemi bitirilir.


Reporting Service Point Rolü’nün Kaldırılması

SCCM konsolunda

Administration -> Site Configuration -> Servers and Site System Roles seçilir.

Servers and Site System Roles bölümünde Reporting Services Point Role sağ tıklanır ve Remove Seçilir.

Rolün kaldırılması için gelen onay penceresinde Yes seçilerek rol kaldırılır.


SQL Server Reporting Services’in Kaldırılması

Control Panel -> Microsoft SQL Reporting Services seçilir ve Uninstall tıklanır.

Uninstall seçilerek kaldırma işlemi başlatılır.

Close ile kaldırma işlemi tamamlanır.


PowerBI Report Server’ın Kurulumu

Kurulum dosyası olan PowerBIReportServer.exe dosyası çalıştırılır ve Install PowerBI Report Server seçilir.

Ürün anahtarı varsa bu bölümde girilir. Yoksa Deneme Sürümü olarak kurulum yapılır. Örnekte Deneme Sürümü olarak kurulum yapılmıştır. Next ile devam edilir.

Microsoft Lisans Sözleşmesi şartlarının kabul edilmesi için Accept the license terms seçilir. Next ile devam edilir.

Database Engine kurulumu için Install PowerBI Server only seçilir. Next ile devam edilir.

Kurulum yapılacak dosya yolu belirtilir. Örnekte bu yol D:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server olarak belirtilmiştir. Install ile kurulum işlemi başlatılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Report Server yapılandırma işlemine geçilir. Configure manually and customize settings seçilir ve Configure report server seçilir.


Raporlama Sunucusunun Yapılandırılması

Açılan Report Server Connection penceresinde ilgili instance’a bağlantı yapılması için Connect seçilir.

Database bölümünden Change Database seçilir.

Action bölümünde mevcut raporlama sunucusu veritabanı kullanılacağından Choose an existing report server database seçilir. Next ile devam edilir.

Database Server bölümünde veritabanı sunucusu seçilir ve Test Connection ile bağlantının sağlandığı teyit edilir. Next ile devam edilir.

Database bölümünde raporlama sunucusu üzerinde daha önce raporlar için hazırlanmış olan veritabanı seçilir. Raporlama sunucusu ilk kurulurken veritabanı ismi tanımlandığından oluşturulan veritabanı adı değişiklik gösterebilir. Örnekte ReportServer olarak tanımlanmıştır. Seçim yapıldıktan sonra Next ile devam edilir.

Credentials bölümünde servisin çalışması için gerekli authenication tipi seçilir. Servisi çalıştıracak kullanıcı bilgileri otomatik olarak seçilmiş durumdadır. Next ile devam edilir. 

Summary bölümünde yapılandırmaların son kontrolleri yapılır. Next ile devam edilir.

SCCM için raporlama sunucusunun yapılandırılması tamamlanmış olur.


SSRS Şifreleme Anahtarlarının Yedekten Dönülmesi

Encryption Keys bölümünden Restore seçilir.

Yedeği alınan dosya yolu belirtilir ve dosya parolası girilir.

OK ile yedekten dönme işlemi tamamlanır.


Reporting Service Point Rolü’nün Kurulumu

Reporting Service Point rolünün kurulumu öncesinde Web Service URL bölümünden Apply seçilir.

İşlem tamamlandıktan sonra Reporting Service Point rolünün kurulumuna başlanır.

SCCM sunucusunda Administration -> Site Configuration -> Servers and Site System Roles bölümünden rolün kurulacağı sunucu sağ tıklanır ve Add Site System Roles seçilir.

General bölümünde temel yapılandırmalar ve rolün kurulumunu yapacak hesap seçilir. Örnekte sccmadmin kullanıcısı seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Proxy bölümünde ortamda proxy sunucusu kullanılıyorsa tanımlama yapılır. Next ile devam edilir.

System Role Selection bölümünde Reporting Services Point rolü seçilir ve Next ile devam edilir.

Reporting Services Point bölümünde SCCM sunucusundaki veritabanı adı Verify seçilerek doğrulanır. Folder Name bölümünde SCCM raporlarının bulunacağı klasör adı tanımlanır. User name bölümünde ise veritabanına erişecek hesap bilgileri Set seçilerek tanımlanır. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılandırmalar kontrol edilir ve Next ile rolün kurulum işlemi başlatılır.

Completion bölümünde rol kurulum işleminin tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.


PowerBI Desktop Kurulumu

Kurulum dosyası olan PBIDesktopRS_x64.msi dosyası çalıştırılır.

Kurulum sihirbazında bazı bilgiler görüntülenir. Next ile devam edilir.

Microsoft Lisans Sözleşmesi onaylanır ve Next ile devam edilir.

Kurulumun yapılacağı dizin tanımlanır. Next ile devam edilir.

Install ile kurulum işlemi başlatılır.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Finish ile bitirilir.

Rol kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Monitoring -> Reporting -> Power BI Reports bölümünde Create Report seçilerek rapor oluşturma işlemlerine başlanılabilir.

Böylece SCCM ile PowerBI entegrasyonu yapılmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın